Obec Bratřejov

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://obec-bratrejov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bratřejov
Bratřejov 226
763 12 Bratřejov

Datová schránka: yqsbq43
E-mail: bratrejov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Záměr koupě pozemků
01. 07. 2020 Záměr prodeje obecního pozemku
01. 07. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 1083/1
01. 07. 2020 Záměr pronájmu pozemku p.č. 147/1
30. 06. 2020 VV oznámení o veřejném projednání Změny č.1 Územního plánu Bratřejov
22. 06. 2020 Pozvánka na ZO
11. 06. 2020 Závěrečný účet obce Bratřejov 2019 - návrh
08. 06. 2020 Rozpočtové opatření č.1/2020
02. 06. 2020 VV zahájení společného územního a stavebního řízení Most M 02 U Zrníků
01. 06. 2020 Kompostéry do zahrad pro občany obce Bratřejov
25. 05. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor na kulturním domě
25. 05. 2020 Pozvánka na ZO
14. 05. 2020 Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2019 - návrh
14. 05. 2020 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
11. 05. 2020 Závěrečný účet Mikroregion Vizovicko 2019 - návrh
08. 05. 2020 Oznámení o otevření ZŠ a MŠ Bratřejov
08. 05. 2020 Návrh závěrečného rozpočetu DSO Mikroregion Vizovicko 2019
06. 05. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor KD
06. 05. 2020 Záměr pronájmu části nebytových prostor
22. 04. 2020 Finanční úřad pro ZK - Veřejná vyhláška
22. 04. 2020 OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů
22. 04. 2020 OZV 2/2019 o místním poplatku za prov.systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
22. 04. 2020 OZV 3/2019 o místním poplatku z pobytu
22. 04. 2020 Hospodaření I.Q 2020
20. 04. 2020 Pozvánka na ZO 29.4.2020
16. 04. 2020 Přerušení dodávky elektrické energie 21.5.2020
15. 04. 2020 Informace MěÚ Vizovice - odbor přestupkový a správní
30. 03. 2020 SOSyrákov - Rozpočet 2020
24. 03. 2020 Krizová linka pro seniory a lidi se zdravotním postižením - Vizovice
24. 03. 2020 Informace ZK - omezení v dopravě
24. 03. 2020 Dokument "Stanovisko Min.vnitra..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Úprava provozní doby Obecního úřadu
19. 03. 2020 Rozpočet obce Bratřejov 2020
19. 03. 2020 Rozpočet PO ZŠ a MŠ Bratřejov 2020
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy 16.3.2020
19. 03. 2020 Hospodaření obce IV.Q 2019
16. 03. 2020 Usnesení Vády ČR z 13. a 14.3.2020
16. 03. 2020 Opatření
13. 03. 2020 Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
13. 03. 2020 Mimořádné opatření Min.zdravotnictví
13. 03. 2020 Informace MPSV ke koronaviru a pracovnprávním souvislostem
13. 03. 2020 informace COVID-19
13. 03. 2020 informace COVID-19
13. 03. 2020 Informace COVID-19
10. 03. 2020 Mimořádná opatření Min.zdravotnictví
10. 03. 2020 Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Pozděchov
08. 03. 2020 Mimořádná opatření Min. zdravotnictví
03. 03. 2020 Výzva obyvatelům Zlínského kraje
02. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu SOSyrákov 2019
02. 03. 2020 Informace KHS Zl.kraje - COVID-19

XML