Obec Přišimasy

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://prisimasy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Přišimasy
Přišimasy 80
282 01 Přišimasy

Datová schránka: 2ekaspn
E-mail: obec.prisimasy@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2020 Svazek obcí NY-KO - Závěrečný účet za rok 2019
30. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA řízení o návrhu opatření obecné povahy " Územní opatření o stavební uzávěře v obci Přišimasy
09. 06. 2020 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
29. 05. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního Plánu Přišimasy
28. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Povýmolí za rok 2019
28. 05. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Přišimasy
20. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 - 23. 6.2020 KHS SK Praha
14. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
13. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
11. 05. 2020 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
30. 04. 2020 Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
27. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy č. 1/2020 územní opatření o stavební uzávěře
23. 04. 2020 Výběrové řízení – pronájem pohostinství
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška - FÚ pro Středočeský kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2020
16. 04. 2020 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 - FÚ pro Středočeský kraj
06. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatř.obecní povahy
03. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Svazek obcí NY-KO
03. 04. 2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu - MŠMT
03. 04. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavir
03. 04. 2020 Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem
03. 04. 2020 Kotlíkové dotace - využijte dotaci k pořízení nového, úsporného kotle
03. 04. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Povýmolí za r. 2019
03. 04. 2020 Svazek obcí "Povýmolí" - schválený rozpočet na rok 2020
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 04. 2020 Schválený rozpočet Svazku obcí NY-KO na rok 2020
03. 04. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí NY-KO na roky 2021-22
03. 04. 2020 Svazek obcí NY-KO - Návrh rozpočtu na rok 2020
03. 04. 2020 Svazek obcí NY-KO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 -2022
03. 04. 2020 Informační leták Hasičského záchranného sboru České republiky - Bezpečnostní desatero
03. 04. 2020 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA k plánu zimní údržby komunikací obce Přišimasy
03. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Přišimasy
03. 04. 2020 Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2018 vč. výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 1.2. a dalších příloh
03. 04. 2020 OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
03. 04. 2020 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy, konaného dne 1. 11. 2018
03. 04. 2020 Výběr provozovatele kanalizace a ČOV obce Přišimasy
06. 08. 2019 Rozhodnutí - povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru - vrtaná studna p.č. 425/71
19. 07. 2019 Oznámení veřejnou vyhl. opatření obecné povahy na silnici č. III/10170 (16.9. - 4.10.2019)
18. 07. 2019 Dokument "Rozhodnutí - úplná uz..." již není dostupný.
12. 07. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 obec Přišimasy
09. 07. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přech.úpravy provozu při uzavírce silnice č. II/101 Úvaly - Škvorec (22.7. - 11.8.2019)
28. 06. 2019 NAŔÍZENÍ MÉSTA ĆESKÝ BROD č. 5/2019 ze dne 26.6.2019 Zpracování lesních hospodářských osnov
25. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Přišimasy
25. 06. 2019 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA k plánu zimní údržby komunikací obce Přišimasy
25. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Přišimasy
17. 06. 2019 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
12. 06. 2019 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/10169 (I.etapa - úplná 17.6. - 29.6., II. etapa - částečná 30.6. - 19.7.2019)
10. 06. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici č. III/10169, 10163, 10170 (17.6. - 19.7.2019)
10. 06. 2019 Veřejná nabídka pozemků St. pozemkového úřadu k náhradních restitucím
05. 06. 2019 Varování ČHMÚ - výstraha předpovědní povodňové služby ČHMÚ

XML