Obec Přišimasy

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://prisimasy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Přišimasy
Přišimasy 80
282 01 Přišimasy

Datová schránka: 2ekaspn
E-mail: obec.prisimasy@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2023 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
23. 11. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 DSO Povýmolí
16. 11. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 Svazek obcí NY-KO
16. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí NY-KO na roky 2025-2026
15. 11. 2023 Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy 22.11.2023
14. 11. 2023 Usnesení o přerušení řízení Intenzifikace ČOV Hradešín
31. 10. 2023 Oznámení - Záměr na směnu části obecního pozemku p.č. 601/2, p.č. 1170 a p.č. st. 205 a odprodej části obecního pozemku p.č. st. 601/2 v k. ú. Přišimasy
26. 10. 2023 Veřejná vyhláška - vydání 3. a 10. aktualizace Zásad úz. rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad úz. rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích
12. 10. 2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s.
25. 09. 2023 Rozpočet na rok 2023
25. 09. 2023 Rozpočtový výhled 2021-2026
18. 09. 2023 Pozvánka na jednání DSO Povýmolí, pondělí 25.9.2023 od 14 hodin, MÚ Úvaly
31. 08. 2023 Oznámení o zahájení společného vodoprávní, územního a stavebního řízení - intenzifikace ČOV Hradešín
24. 08. 2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.8.2023 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
21. 08. 2023 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
25. 07. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška č.j...." již není dostupný.
14. 06. 2023 Oznámení - Záměr na odprodej části pozemku p. č. 130/2 v k. ú. Přišimasy
14. 06. 2023 Oznámení - Záměr na odprodej části pozemku p. č. st. 514 v k. ú. Přišimasy
14. 06. 2023 Oznámení - Záměr na odprodej části pozemku p. č. st. 512 v k.,ú. Přišimasy
14. 06. 2023 Oznámení - Záměr na odprodej části pozemku p. č. st. 509 v k. ú. Přišimasy
12. 06. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO Povýmolí za rok 2022
31. 05. 2023 Výběrové řízení na obsazení místa účetní finančního odboru MěÚ Český Brod
30. 05. 2023 Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou - Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 1.6. do 31.8.2023
26. 05. 2023 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
17. 05. 2023 Výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru výstavby a územního plánování pro agendu stavebního úřadu MěÚ Český Brod
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 - FÚ pro SK
17. 04. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III. TŘÍD - III/10170(Škvorec - Přišimasy) 20.4.2023 - 12.5.2023
11. 04. 2023 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
06. 04. 2023 Výběrové řízení na pozici investičního referenta MěÚ v Českém Brodě
06. 04. 2023 Výběrové řízení manažer Ekoncentra Vrátkov MěÚ Český Brod
06. 04. 2023 Výběrové řízení strážník/strážnice MP Český Brod
30. 03. 2023 Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2022
28. 03. 2023 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Připojení obce Přišimasy a Hradešín an Úvalský vodovod"
24. 03. 2023 Oznámení - Dílčí změna návrhu MěÚ Úvaly
24. 03. 2023 Výběrové řízení - pronájem LETNÍHO BARU SE ZAHRÁDKOU (u budovy Jana Čermáka 4, Přišimasy)
01. 03. 2023 Usnesení č.j. MEUV 2129/2023 STU, MÚ Úvaly
27. 02. 2023 Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
27. 02. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 23 - Svazek obcí NY-KO
24. 02. 2023 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO za rok 2022
17. 01. 2023 I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Přišimasy
16. 01. 2023 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - 2. kolo (27. a 28.1.2023)
10. 01. 2023 Informace o tel. čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. 1. (příp. 27. a 28.1.)2023 - UPŘESNĚNÍ podmínkou je nařízená izolace/karanténa z důvodu onemocnění COVID 19
04. 01. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení "Připojení obce Přišimasy a Hradešín na Úvalský vodovod"
04. 01. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení "Připojení obce Přišimasy a Hradešín na Úvalský vodovod - odbočení do obce Přišimasy"
04. 01. 2023 Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování pri volbě prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. 1. (příp. 27. a 28. 1.) 2023
04. 01. 2023 Informace o tel. čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. 1. (příp. 27. a 28.1.)2023
22. 12. 2022 Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 13. a 14.1.2023 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
19. 12. 2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
16. 12. 2022 Výběrové řízení na místo investičního referenta odboru rozvoje MěÚ Český Brod
16. 12. 2022 Rozpočet na rok 2023

XML