Obec Teplýšovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://chopos.cz/teplysovice-titulni-strana.html

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Teplýšovice
Teplýšovice 24
256 01 Teplýšovice

Datová schránka: ascajhg
E-mail: teplysovice@chopos.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 08. 2022 KÚSK - Veřejná vyhláška
05. 08. 2022 Zveřejnění záměru - nabídka pozemků k prodeji v k.ú.Čeňovice
05. 08. 2022 VOLBY - Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
05. 08. 2022 KHS - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
29. 07. 2022 Zveřejnění záměru - prodej pozemku parc.č.1228/10 v Humenci
19. 07. 2022 Rozpočtové opatření č.3/2022
07. 07. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
22. 06. 2022 Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Teplýšovice za r.2021
22. 06. 2022 Protokol o schválení účetní závěrky Obce Teplýšovice za r.2021
22. 06. 2022 Závěrečný účet obce Teplýšovice za r.2021
22. 06. 2022 Zpráva o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření Obce Teplýšovice za r.2021
21. 06. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava komunikace v Čeňovicích
21. 06. 2022 Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
15. 06. 2022 MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ - dočasné omezení provozu - Čeňovice
13. 06. 2022 VOLBY 2022 - Stanovení počtu členů zastupitelstva
10. 06. 2022 Zveřejnění programu zasedání OZ v Teplýšovicích
09. 06. 2022 Zveřejnění záměru - zrušení věcného břemene
09. 06. 2022 Zveřejnění záměru - směna pozemků v k.ú. Čeňovice
09. 06. 2022 Zveřejnění záměru - odprodej části pozemku v k.ú. Čeňovice
07. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2021
03. 06. 2022 Plánovaná odstávka el.energie - Zálesí 22.6.2022 (8:00-15:00)
30. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Teplýšovice za r.2021
30. 05. 2022 Účetní závěrka ZŠ a MŠ Teplýšovice za rok 2021
23. 05. 2022 KHS - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
20. 05. 2022 Zveřejnění záměru - elektrická přípojka Čeňovice
20. 05. 2022 Zveřejnění záměru - prodej pozemku parc.č. 386/15 v k.ú.Teplýšovice
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o usnesení poznamenaném do spisu
06. 05. 2022 Zveřejnění programu zasedání OZ v Teplýšovicích
03. 05. 2022 ČEZ - Informace o plánované odstávce el.energie 24.5.2022
03. 05. 2022 ČEZ - Informace o plánované odstávce el.energie 5.5.2022
26. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
25. 04. 2022 Změna č.4 územního plánu Teplýšovice
31. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o dodatečném povolení k vodnímu dílu „SKUPINOVÝ VODOVOD CHOPOS - prodloužení vodovodních řadů"
29. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání a doručení změny č.4 ÚP obce Teplýšovice a Úplného znění ÚP po změně č.4
21. 03. 2022 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeňovice - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
07. 03. 2022 Oznámení o dodatečném povolení stavby "SKUPINOVÝ VODOVOD CHOPOS - prodloužení vodovodních řadů"
24. 02. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
24. 02. 2022 Zveřejnění programu zasedání OZ v Teplýšovicích
11. 02. 2022 Zveřejnění záměru - zřízení VB parc.32/2 v k.ú. Čeňovice
11. 02. 2022 Zveřejnění záměru - zřízení VB parc.1030/1 a 814 v k.ú.Čeňovice
11. 02. 2022 Zveřejnění záměru - zřízení VB parc.671/1 v k.ú.Čeňovice
28. 01. 2022 Zveřejnění záměru - prodej části pozemku parc.č.1234/5 v k.ú.Teplýšovice
28. 01. 2022 Zveřejnění záměru - zřízení VB na pozemku parc.č. 1228/2 v k.ú.Teplýšovice
19. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č.2/2021
19. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č.1/2021
19. 12. 2021 Schválený střednědobý výhled na rok 2023-2025
19. 12. 2021 Schválený rozpočet na rok 2022
16. 12. 2021 ODPADY NA ROK 2022
10. 12. 2021 Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2022
08. 12. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtů let 2023-2025

XML