Město Mnichovo Hradiště

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://mnhradiste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
295 01 Mnichovo Hradiště

Datová schránka: 8ztb4jw
E-mail: starosta@mnhradiste.cz, tajemnik@mnhradiste.cz, posta@mnhradiste.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 05. 2019 Pozvánka na veřejné jednání členské schůze DSO, Návrh závěrečného účtu DSO a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Drábské světničky za r. 2018
17. 05. 2019 Oznámení o skončení exekuce povinný: Nagy O.
16. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
16. 05. 2019 Informace o DSO Drábské světničky zveřejňované podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
15. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru na směnu části pozemku v k. ú. Mnichovo Hradiště
15. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k. ú. Sychrov nad Jizerou
15. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru na směnu části pozemku v k. ú. Sychrov nad Jizerou
14. 05. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí EKOD
13. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
13. 05. 2019 Oznámení o dni a místě konání voleb do evropského parlamentu
13. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro Klub Mn. Hradiště s.r.o.
13. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro Soňa Šimůnková
13. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro Junák - český skaut, středisko Mnichovo Hradiště, z. s.
13. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro TK Mnichovo Hradiště, z.s.
13. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mnichovo Hradiště
13. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.
13. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro Zvonky, z.s.
13. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště
10. 05. 2019 Oznámení pro vlastníka níže uvedeného vozidla o umístění vozidla na vybrané parkoviště
07. 05. 2019 Závěr zjišťovacího řízení " Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018-2028"
02. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 05. 2019 Oznámení - zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 1142 ve 2. nadzemním podlaží na Masarykově náměstí v MH
30. 04. 2019 VŘ na obsazení pracovního místa: Vedoucí vnitřního a správního odboru
29. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 04. 2019 Dokument "Exekuční příkaz k pro..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019
26. 04. 2019 Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci hardware (diskové pole)
25. 04. 2019 Volby Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
25. 04. 2019 Usnesení z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne 15.04.2019
25. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 04. 2019 Střednědobý výhled města na období 2020 - 2029
24. 04. 2019 Změna rozpočtu - 2. rozpočtové opatření 2019
18. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Mnichovo Hradiště
16. 04. 2019 Veřejná výzva č. 5/2019 na obsazení pracovní pozice Správce IT a komunikačních technologií ( IT specialista) města Bakov nad Jizerou
16. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 04. 2019 Rozhodnutí - ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
16. 04. 2019 Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy zřízené městem Bakov n.J.
16. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
12. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 04. 2019 VŘ na obsazení funkce Vedoucí finančního odboru MěÚ Bělá p. B.
12. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy
12. 04. 2019 VV - hromadný předpisný seznam - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za fyzickou osobu z rtvalého pobytu
12. 04. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
12. 04. 2019 Oznámení o skončení exekuce - povinný: INCO, spol. s r.o.

XML