Město Mnichovo Hradiště

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://mnhradiste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
295 01 Mnichovo Hradiště

Datová schránka: 8ztb4jw
E-mail: starosta@mnhradiste.cz, tajemnik@mnhradiste.cz, posta@mnhradiste.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2021 VV - Stanovení PÚP-uzavírka Klášterská-stavba protipovodňové hráze
23. 09. 2021 Zveřejnění záměru na pronájem 1/22 podílu pozemku p. č. 1470/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště
22. 09. 2021 Oznámení o dni a místě konání voleb 8. a 9. října 2021
22. 09. 2021 Školní jídelna ve Studentské ulici hledá účetní
22. 09. 2021 Školní jídelna v Mírové ulici hledá uklízečku na zkrácený úvazek
21. 09. 2021 Oznámení o dni a místě konání voleb 8. a 9. září 2021
20. 09. 2021 VŘ č. 11/21 referent OSVZ sociální - oznámení
20. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060792338
20. 09. 2021 VV 2020 - občané město (místní poplatek za odpad)
20. 09. 2021 Oznámení o ukončení exekuce - Štěpánková R.
17. 09. 2021 Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podolí u Mnichova Hradiště
17. 09. 2021 VV - Společné povolení pro stavbu: Kněžmost - ulice Západní a Lomená, rekonstrukce místních komunikací
16. 09. 2021 "VV - Společné povolení pro stavbu: přestavba a nástavba kotelny č.p. 1443 v ul. Studentská v Mnichově Hradišti na bytový dům"
16. 09. 2021 VV - Stanovení PÚP-Maupicová-uzavírka Budovcova
15. 09. 2021 VŘ č.10/21 ref SÚ zástup za RD- oznámení
15. 09. 2021 VV - Opatření obecné povahy 1/2021 Ministerstva zemědělství ČR
15. 09. 2021 Usnesení - dražební vyhláška - dlužník: Husák M.
15. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060795948
14. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o povinném školení
13. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem nebyt. prostor
13. 09. 2021 VV - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Rokytá - veřejné projednání
13. 09. 2021 VV - o možnosti převzetí písemnosti - Simion SLOBODNIUC
13. 09. 2021 Pozvánka I.zasedání OVK
10. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060795928
09. 09. 2021 Dokument "VV - Společné povolen..." již není dostupný.
09. 09. 2021 Dokument "VV - oznámení projedn..." již není dostupný.
08. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem nebyt. prostor MH
07. 09. 2021 VV - Stanovení PÚP-MSK-Sraz LIAZ-ul. Klášterská
07. 09. 2021 VV - Stanovení PÚP-běžecký závod,Branžež, Srbsko
07. 09. 2021 Výběrové řízení č. 9/21 - referent stavebního úřadu
06. 09. 2021 Dokument "Oznámení o ukončení e..." již není dostupný.
06. 09. 2021 VV - Stanovení OOP-Kalců-V Cestkách, Sv.Čecha,Poříčská
06. 09. 2021 VŘ č.9 21 referent SSÚ silnice DOBA NEURČITÁ-oznámení
02. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060777189
02. 09. 2021 VV - Veřejné projednání - RP ZZ01 Žďár
01. 09. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 08.09.2021
31. 08. 2021 Dokument "Rozhodnutí - závěř zj..." již není dostupný.
25. 08. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060795158
25. 08. 2021 VV - Stanovení PÚP-SDH Klášter Hradiště n.J.
25. 08. 2021 VV - Stanovení MÚP-K Cihelně,Kněžmost
19. 08. 2021 VV - Oznámení o zahájení opakovaného řízení o Územním plánu Mnichovo Hradiště (opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu)
18. 08. 2021 VV - Stanovení PÚP-Klub Mn. Hradiště-Sousedská slavnost
18. 08. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779632
17. 08. 2021 Zveřejnění záměru na směnu části pozemku p.č. 2429 v k. ú. Mnichovo Hradiště
17. 08. 2021 Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 109/6 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště
17. 08. 2021 Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 485 v k. ú. Lhotice u Bosně
17. 08. 2021 Zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 2375 v k. ú. Mnichovo Hradiště
17. 08. 2021 Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2375 v k. ú .MH
17. 08. 2021 Dokument "VV - Společné povolen..." již není dostupný.
17. 08. 2021 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.

XML