Obec Brod nad Dyjí

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://brodnaddyji.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 09. 2020 Záměr obce o pronájmu pozemků
14. 09. 2020 Zveřejňování dokumentů podle zákona
14. 09. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
14. 09. 2020 Příloha k OOP - mapka most Brod nad Dyjí
14. 09. 2020 Příloha k OOP - Mapka most Drnholec
03. 09. 2020 Informace k volbám do zastupitelstev krajů
02. 09. 2020 Příloha k Opatření obecné povahy
02. 09. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
02. 09. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
27. 08. 2020 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků
25. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
18. 08. 2020 MěÚ Mikulov - uplatňování odchylného postupu - špaček obecný
18. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: „Brod nad Dyjí - zvýšení bezpečnosti chodců, II.etapa
17. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
03. 08. 2020 Informace k volbám
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE
29. 07. 2020 Příloha č. 1 k Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
23. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení řízení
21. 07. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: Brod nad Dyjí - zvýšení bezpečnosti chodců, II. etapa.
20. 07. 2020 Rozpočtové opatření 2/2020
20. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
20. 07. 2020 Úprava provozu - most Brod nad Dyjí
20. 07. 2020 Úprava provozu - most Drnholec
22. 06. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
10. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
08. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu - DSO Mikulovsko
08. 06. 2020 Komentář k hospodaření - DS Mikulovsko
08. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Mikulovsko
08. 06. 2020 Fin 2 - 12 - DSO Mikulovsko
08. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu - DSO Mikulovsko
01. 06. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020
01. 06. 2020 Oznámení záměru obce o pronájmu nemovitostí
26. 05. 2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
25. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí
25. 05. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 05. 2020 Situace - most u obce Brod nad Dyjí
25. 05. 2020 Situace - most u obce Drnholec
18. 05. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
18. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
08. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
08. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
08. 05. 2020 FIN
08. 05. 2020 Příloha
08. 05. 2020 Rozvaha
08. 05. 2020 Výkaz zisku a ztráty
08. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
29. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2019
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam pro platbu daně z nemovitých věcí pro občany nepřihlášené k platbě daně prostřednictvím SIPO
08. 04. 2020 Zápis dětí do Mateřské školy v Brodě nad Dyjí
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam poplatníků, přihlášených k placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO

XML