Obec Rostěnice-Zvonovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://rostenice-zvonovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rostěnice - Zvonovice
Rostěnice-Zvonovice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice

Datová schránka: ke7b8ib
E-mail: rostenice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o dělení pozemků
17. 05. 2024 Návrh opatření obecné povahy - Pajasan Žláznatý
14. 05. 2024 VV - Rozhodnutí prodloužení platnosti
13. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 3/2024
13. 05. 2024 VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/4314 Rostěnice - most přes D1 včetně
30. 04. 2024 VV - Daň z nem. věcí na rok 2024 II.
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků VOLBY do EP 7. a 8. 6.2024
23. 04. 2024 Jmenování zapisovatele VOLBY do EP 7. a 8. 6.2024
22. 04. 2024 VOLBY do EP - změna trvalého pobytu !!!
18. 04. 2024 Termín jednání a program zastupitelstva obce 25.04.2024
16. 04. 2024 VV - Daň z nemovitých věcí 2024
16. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 2/2024
08. 04. 2024 Stanovení min.počtu členů okrs.vol.komise VOLBY EP 7.-8.6.2024
08. 04. 2024 Dokument "VV I. USNESENÍ o opr..." již není dostupný.
05. 04. 2024 Záměr obce - pronájem pozemků par. č. 124, 1111/1, 111/2, 214/2 v k.ú. Rostěnice
27. 03. 2024 Záměr obce - směna pozemku 299/50 v k.ú. Rostěnice
27. 03. 2024 Akční plán zlepšování kvality ovzduší JMK
25. 03. 2024 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - Odkanalizování obce Hlubočany a místní části Terešov
13. 03. 2024 R_OOP_Kormoran_2024
08. 03. 2024 záměr obce - prodej pozemku par.č. 299/45 v k.ú. Rostěnice
23. 02. 2024 Akční plán zlepšování kvality ovzduší JMK
15. 02. 2024 Termín jednání a program zastupitelstva obce 22.02.2024
14. 02. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
12. 02. 2024 Dokument "VV - Oznámení zahájen..." již není dostupný.
24. 01. 2024 Opatření obecné povahy
17. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 11/2023
16. 01. 2024 Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Textová část-závazná (výrok)
15. 01. 2024 Výroční zpráva ze rok 202...
05. 01. 2024 Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Hlavní výkres
05. 01. 2024 Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Textová část-závazná (výrok)
05. 01. 2024 Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Výkres koordinační-odůvodnění
05. 01. 2024 Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Výkres předpokládaného záboru ZPF-odůvodnění
05. 01. 2024 Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
05. 01. 2024 Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Výkres veřejné technické infrastruktury-odůvodnění
05. 01. 2024 Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Výkres základního členění území
05. 01. 2024 ÚP NABYTÍ ÚČINNOSTI 2.1.2024
03. 01. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
18. 12. 2023 1_Textová část-závazná (výrok)_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 2_Výkres základního členění území_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 3_Hlavní výkres_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 4_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 5_Textová část-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 6_Přehled záboru ZPF_tabulka_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 7_Textová část (výrok) ÚP s vyznačením změn (srovnávací text)_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 8_Výkres širší vztahy-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 9_Výkres veřejné infrastruktury-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 10_Výkres koordinační-odůvodnění_předpokládaný stav po vydání_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 11_Výkres předpokládaného záboru ZPF-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Rostěnice-Zvonovice
18. 12. 2023 12_Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Textová část-závazná (výrok)
18. 12. 2023 13_Úplné znění ÚP Rostěnice-Zvonovice po vydání změny_Výkres základního členění území

XML