Obec Sojovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://sojovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sojovice
Sojovice 166
294 75 Sojovice

Datová schránka: 5cwaua5
E-mail: obec.sojovice@sojovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021
05. 07. 2021 Oznámení o zrušení úředních hodin
23. 06. 2021 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 22.6.2021
19. 06. 2021 Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška
19. 06. 2021 Oznámení o zrušení úředních hodin
15. 06. 2021 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 22.6.2021
15. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
13. 06. 2021 Kanalizační stoka - vybrané údaje majetkové evidence za rok 2019
07. 06. 2021 Oznámení záměru pronájmu obecní restaurace Sojovice
02. 06. 2021 Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška
27. 05. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2021
25. 05. 2021 Závěrečný účet obce Sojovice za rok 2020 a související dokumenty
22. 05. 2021 Oznámení záměru pronájmu obecní restaurace Sojovice
19. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
19. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. 05. 2021 Oznámeno o konání veřejné schůze zastupitelstva 14.5.2021
15. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
12. 05. 2021 Kanalizační stoka - vybrané údaje majetkové evidence za rok 2019
12. 05. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2021
11. 05. 2021 TJ Sokol Sojovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Sojovice
11. 05. 2021 TJ Sokol Sojovice - Oznámení o schválení dotace
10. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
08. 05. 2021 Středočeský kraj - oznámení záměru bezúplatného převodu části pozemku
06. 05. 2021 Konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav
06. 05. 2021 Volby do zastupitelstva kraje - vyrozumění členů OVK o povinném školení
06. 05. 2021 Volby do zastupitelstva kraje - oznámení o svolání prvního zasedání OVK
06. 05. 2021 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Protipovodňová opatření obce Sojovice
06. 05. 2021 Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
06. 05. 2021 Oznámeno o konání veřejné schůze zastupitelstva 14.5.2021
27. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
26. 04. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2021
18. 04. 2021 Nařízení Státní veterinární správy
18. 04. 2021 Oznámení - záměr pronájmu sklepního prostoru v Penzionu
18. 04. 2021 Oznámení - záměr pronájmu pozemků
18. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16. 04. 2021 TJ SOKOL - VPS Z ROZPOČTU OBCE NA R.2020
13. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
10. 04. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2021
07. 04. 2021 Středočeský kraj - oznámení záměru bezúplatného převodu části pozemku
03. 04. 2021 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 24.3.2021
02. 04. 2021 Rozhodnutí o kácení
02. 04. 2021 Nařízení Státní veterinární správy
02. 04. 2021 Oznámení - záměr pronájmu sklepního prostoru v Penzionu
02. 04. 2021 Oznámení - záměr pronájmu pozemků
02. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
28. 03. 2021 Sčítání lidu - Český statistický úřad
18. 03. 2021 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 24.3.2021
16. 03. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020
16. 03. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020
11. 03. 2021 Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

XML