Obec Rybnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://rybnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rybnice
Rybnice 105
331 51 Rybnice

Datová schránka: r65awcf
E-mail: obec@rybnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2018 Veřejná vyhláška OOP - MěÚ Kralovice
26. 01. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
26. 01. 2018 Volba prezidenta
26. 01. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - MZe
26. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Změna č.1 územního plánu Rybnice
26. 01. 2018 Výsledky voleb 2017
26. 01. 2018 Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým - dokumenty od KÚPK
26. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Změna č.1 územního plánu Rybnice
26. 01. 2018 Oznámení VODÁRNY PLZEŇ - porucha vodovodu
26. 01. 2018 Oznámení o havárii vody dne 14.11.2017
26. 01. 2018 Informační leták
26. 01. 2018 Oznámení - opravy MK Bílý vrch
26. 01. 2018 Rozhodnutí - povinnost připojení na veřejnou kanalizaci
26. 01. 2018 Den dětí - Ing Joukl
26. 01. 2018 Den bez mrtvých - Ing.Joukl
26. 01. 2018 Zápisy 2017
26. 01. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu
26. 01. 2018 Závěrečný účet obce - návrh
26. 01. 2018 Záznam o změně čísla položky
26. 01. 2018 Výsledky VOLBA PREZIDENTA ČR
26. 01. 2018 Veřejná vyhláška OOP - Město Kralovice
26. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2017
26. 01. 2018 Vodné a stočné pro rok 2018
26. 01. 2018 Informace - přechod na digitální vysílání
26. 01. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob
26. 01. 2018 Seznam neznámých vlastníků
26. 01. 2018 Doba a místo - VOLBA PREZIDENTA ČR II.kolo
26. 01. 2018 Poplatky odpady pro rok 2018
26. 01. 2018 Oznámení ohledně veřejného osvětlení
26. 01. 2018 Výzva k připojení na kanalizaci
26. 01. 2018 Dokončení kanalizace v obci
26. 01. 2018 Spolufinancování opravy MK v obci
26. 01. 2018 Informace Finančního úřadu
26. 01. 2018 Spolufinancování kanalizace stoky E, E2, E3
26. 01. 2018 Spolufinancování Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ a OÚ
26. 01. 2018 Poplatky na Stavebním úřadě
26. 01. 2018 Přehled jízdného
26. 01. 2018 Spolufinancování kanalizace a ČOV
26. 01. 2018 Rybnice - zateplení objektu OÚ a MŠ Rybnice
26. 01. 2018 Rekonstrukce veřejného osvětlení
26. 01. 2018 Rybnice kanalizace pro 3RD u ČOV
26. 01. 2018 Rybnice - rekonstrukce MK Na Bílém vrchu
26. 01. 2018 Rekonstrukce hrubého předčištění ČOV a oprava ČOV
26. 01. 2018 Prodloužení kanalizační stoky E2, kanalizační přípojky
26. 01. 2018 Oprava prostranství před budovou OÚ
26. 01. 2018 Oprava místní komunikace - Brejchalka
26. 01. 2018 Program rozvoje obce
26. 01. 2018 Základní členění
26. 01. 2018 Hlavní výkres
26. 01. 2018 Zábor půdního fondu

XML