Město Dobříš

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://mestodobris.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

Datová schránka: pnxbx8u
E-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Dodávka a montáž klimatizace do kanceláří MěU Dobříš
12. 07. 2019 Oznámení 2. veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 1 územního plánu Korkyně
12. 07. 2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
11. 07. 2019 Oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Nový Knín
10. 07. 2019 Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky
10. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
08. 07. 2019 Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace
08. 07. 2019 Výzva k podání nabídek rekonstrukce komunikace ul. Krátká
08. 07. 2019 U S N E S E N Í
08. 07. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
04. 07. 2019 Oznámení 2. veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 1 územního plánu Korkyně
04. 07. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška
02. 07. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - rekonstrukce sportovní podlahy tělocvičny 1. ZŠ Dobříš
01. 07. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení
01. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
27. 06. 2019 Záměr výpůjčky nemovité věci
27. 06. 2019 ÚZEMNÍ SOUHLAS
26. 06. 2019 Oznámení o výběru - Dodávka 1 ks parkovacího terminálu
25. 06. 2019 Výzva k podání nabídek - stavební úpravy hygienického zázemí 2. MŠ Dobříš
25. 06. 2019 Výzva k podání nabídek - dodávka a montáž klimatizace
21. 06. 2019 Oznámení - veřejné projednání návrhu č.1 územního plánu Drevníky
21. 06. 2019 Dokument "Uenesení o nařízení d..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
17. 06. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
17. 06. 2019 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
17. 06. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
14. 06. 2019 Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříš
13. 06. 2019 Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříš
13. 06. 2019 R O Z H O D N U T Í - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
10. 06. 2019 Výzva k externí spolupráci
10. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
10. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení
10. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 06. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
07. 06. 2019 Výzva k podání cenových nabídek - Stavební úpravy terasy 5.MŠ Dobříš
05. 06. 2019 Rekonstrukce sportovní podlahy tělocvičny 1. ZŠ Dobříš
31. 05. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Výzva k podání nabídek - Implementace MS Office 365, Město Dobříš
30. 05. 2019 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
30. 05. 2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
30. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ
29. 05. 2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
28. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
28. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
27. 05. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
24. 05. 2019 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
23. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Protokol o provedené dražbě
22. 05. 2019 POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
21. 05. 2019 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce zimního stadionu Dobříš

XML