Město Dobříš

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://mestodobris.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

Datová schránka: pnxbx8u
E-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 05. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Malá Hraštice
06. 05. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
05. 05. 2021 Nařízení státní veterinární správy
04. 05. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 05. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Rosovice
04. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - „vedoucí Odboru místního rozvoje“
04. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka územního plánování
04. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka ochrany čistoty ovzduší
04. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízen - referent/ka životního prostředí – ZPF, zemědělství, rybářství
04. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - stavební / investiční technik
04. 05. 2021 Oznámení o nálezu 4-2021
04. 05. 2021 Oznámení o nálezu 2-2021
30. 04. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí
29. 04. 2021 Záměr města disponovat nemovitým majetkem č. 05/2021
27. 04. 2021 Záměr města disponovat nemovitým majetkem č. 06/2021
23. 04. 2021 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Dobříše 29.04.2021
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška
21. 04. 2021 Oznámení zahájení insolvenčního řízení
21. 04. 2021 Zrušení dražební vyhlášky
21. 04. 2021 Dražební vyhláška
21. 04. 2021 Záměr města disponovat nemovitým majetkem č. 07/2021
20. 04. 2021 Rozpočtové opatření č.1/2021
19. 04. 2021 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
19. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
19. 04. 2021 Oznámení o veřejné soutěži na zjištění zájemce o koupi nemovité věci a podmínkách soutěže v katastrálním území Dobříš
16. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
15. 04. 2021 STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Čím
14. 04. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
14. 04. 2021 STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Nová Ves pod Pleší
13. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 04. 2021 NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍM
13. 04. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Nová Ves pod Pleší
12. 04. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
12. 04. 2021 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O MO..." již není dostupný.
09. 04. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
09. 04. 2021 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
09. 04. 2021 Dokument "V E Ř E J N Á V Y H ..." již není dostupný.
09. 04. 2021 STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Obořiště
08. 04. 2021 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Dobříše 15.04.2021
08. 04. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Rosovice, Sychrov
07. 04. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
01. 04. 2021 Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska podle ustanovení § 149 správního řádu
01. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
01. 04. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Županovice
01. 04. 2021 Oznámení o nálezu 3-2021
30. 03. 2021 Návrh územního plánu Ouběnice
30. 03. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Korkyně
29. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
25. 03. 2021 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
25. 03. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

XML