Město Dobříš

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://mestodobris.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

Datová schránka: pnxbx8u
E-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
16. 05. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška
15. 05. 2019 Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace
14. 05. 2019 II. OZNÁMENÍ O POVĚŘENÍ A POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
13. 05. 2019 Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace
13. 05. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Stavební úpravy objektu Papežanky Dobříš - II. etapa.
13. 05. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška
10. 05. 2019 Statut Ceny města Dobříše
10. 05. 2019 OZV č.1/2019
09. 05. 2019 II. OZNÁMENÍ O POVĚŘENÍ A POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
09. 05. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
07. 05. 2019 Dražební vyhláška
07. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o změně právní moci
07. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.1/2019 - Příjmy a financování
07. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.1/2019 - výdaje
02. 05. 2019 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
02. 05. 2019 Město Mníšek pod Brdy - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
02. 05. 2019 Město Mníšek pod Brdy - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
30. 04. 2019 ROZPOČET 2019 - výdaje
30. 04. 2019 ROZPOČET 2019 - P Ř Í J M Y a financování
29. 04. 2019 Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Čím
26. 04. 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška
25. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DALEKÉ DUŠNÍKY
25. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE
25. 04. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
25. 04. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
23. 04. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
16. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - za..." již není dostupný.
15. 04. 2019 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Mobilní hlasové a datové služby elektronické komunikace Dobříš
15. 04. 2019 Dokument "Dražba..." již není dostupný.
15. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Statutární město Kladno
12. 04. 2019 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Dodávka a zprovoznění parkomatu
12. 04. 2019 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
12. 04. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
12. 04. 2019 Dokument "PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O OD..." již není dostupný.
11. 04. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 2019
11. 04. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
09. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ LEČICE
09. 04. 2019 Grantový fond města Dobříše
09. 04. 2019 Schválení stavebního záměru
08. 04. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
08. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 3S/2018
04. 04. 2019 Výzva k podání cenové nabídky na „Stavební úpravy objektu Papežanky,Dobříš – II.etapa.“
04. 04. 2019 Oznámení občanům jiných členských států EU o podmínkách hlasování
04. 04. 2019 Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříš
02. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

XML