Obec Pohled

Město, městys, obec, MČ
Okres Havlíčkův brod

http://obecpohled.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pohled
Revoluční 39
582 21 Pohled

Datová schránka: emgavya
E-mail: obec.pohled@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 OÚ Pohled -Závěrečný účet a účetní závěrka obce Pohled a příspěvkové organizace za rok 2018 (8 příloh)
09. 09. 2019 OÚ Pohled-Rozpočtové opatření č.3/19 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled- usnesení zastupitelstva č. 7/16 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled -Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny stočného-2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled-Ceník stočného na rok 2017 (1 příloha)
05. 09. 2019 KÚ-pozvánka na ZK 20.12.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled- pozvánka na veřejné zasedání obce 15.12.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2017 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - záměr pronájmu pozemků (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled- záměr pronájmu pozemku (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - záměr směny části pozemku (1 příloha)
05. 09. 2019 KÚ-pozvánka na ZK 22.11.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ - usnesení zastupitelstva 6-16 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ - Obecně závazná vyhláška obce Pohled č.1/2016,o nočním klidu (1 příloha)
05. 09. 2019 Krajský úřad -Pozvánka na ZK 1.11.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled-pozvánka na zasedání zastupitelstva -27.10.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - záměr prodeje (1 příloha)
05. 09. 2019 KÚ Vysočina -Veřejná vyhláška-aktualizace č. 2 územního rozvoje Kraje Vysočina (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ - Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
05. 09. 2019 Krajský úřad -Pozvánka na ZK 13.9.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 Dražbyprost s.r.o.-Dražební vyhláška (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled- informace o počtu členů volební komise a sídle volebního okrsku-pro volby do… (2 přílohy)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - usnesení zastupitelstva 5/16 (1 příloha)
05. 09. 2019 Státní veterinární správa-mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy-moru včelího… (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled-pozvánka na zasedání zastupitelstva -28.7.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - záměr prodeje části pozemku (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled-Usnesení zastupitelstva 4/16 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled-pozvánka na zasedání zastupitelstva -23.6.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 Krajský úřad -Pozvánka na ZK 21.6.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 Ministerstvo živ. prostředí-Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování… (7 příloh)
05. 09. 2019 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod-celkové vyúčtování vodného a stočného (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - Usnesení zastupitelstva č. 3/16 (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled- závěrečný účet obce za rok 2015 (2 přílohy)
05. 09. 2019 Sátní pozemkový úřad-oznámení o ustanovení opatrovníka v rámci pozemkových úprav k.ú. Simtany (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled-pozvánka na zasedání zastupitelstva -26.5.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 KÚ - Veřejná vyhláška - oznámení Aktualizace č.2 ZÚR (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - záměr pronájmu pozemků (1 příloha)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - záměr pronájmu pozemků (1 příloha)
05. 09. 2019 Krajský úřad- pozvánka ZK 10.5.2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 FÚ-daň z nemovitých věcí 2016 (1 příloha)
05. 09. 2019 Státní veterinární správa-opatření ke zdolání moru včelího plodu (1 příloha)
05. 09. 2019 MÚ-Havlíčkův Brod-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (2 přílohy)
05. 09. 2019 Státní pozemkový úřad- veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravy- v… (3 přílohy)
05. 09. 2019 Státní pozemkový úřad- oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemku (1 příloha)
05. 09. 2019 KÚ Jihlava - veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ZUR KrV (3 přílohy)
05. 09. 2019 OÚ Pohled - Usnesení zastupitelstva č. 2/16 (1 příloha)
05. 09. 2019 KÚ Jihlava - oznámení veřejnou vyhláškou -stanovení přechodné úpravy provozu (3 přílohy)
05. 09. 2019 Svazek obcí Přibyslavska-závěrečný účet 2015, zpráva o výsledku přezkoumání, rozpočtové opatření č.… (3 přílohy)
05. 09. 2019 KÚ Jihlava - oznámení veřejnou vyhláškou -stanovení přechodné úpravy provozu (2 přílohy)
05. 09. 2019 OÚ Pohled-Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Jan Vašíček nar.1992 (1 příloha)

XML