Město Třeboň

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://mesto-trebon.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třeboň
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4
E-mail: posta@mesto-trebon.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 03. 2015 319-uzemni-rozhodnuti-STL-plynovod-Budejovicka-I.etapa.pdf Územní rozhodnutí - umístění stavby Změna stavby STL plynovodu v ul. Budějovická, Třeboň - I. etapa
10. 03. 2015 OOP2-Bobr.pdf Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
10. 03. 2015 Dokument "Drazebni-vyhlaska-NV-..." již není dostupný.
09. 03. 2015 image.pdf Pozvánka na 5. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA - 16.03.2015 OD 17 h
06. 03. 2015 vyb-rizeni-upzsvvm.pdf Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vyhlášení výběrového řízení na zajištění zájemce o koupi movitého majetku
06. 03. 2015 1371-Informace-o-podani-VS-Tun-Hofbauer.pdf Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Hofbauer Tůň v k.ú. Stříbřec
05. 03. 2015 Dokument "U1203-11-0148-1503031..." již není dostupný.
03. 03. 2015 Dokument "chodniky-mistni-komun..." již není dostupný.
02. 03. 2015 SKM-C364e15022710550.pdf Oznámení - Záměr nájmu bytové jednotky č. 935/9 o velikosti 1+1 ve Vrchlického ul. čp. 935
02. 03. 2015 -7759543.pdf Oznámení - 9. kolo záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Branná
27. 02. 2015 Narizeni-2015.pdf Nařízení města Třeboň - vymezení místních komunikací nebo jejich úseků
27. 02. 2015 1234-Santal-montovana-hala.pdf Informace o padaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Santal s.r.o. - Montovaná hala
27. 02. 2015 VV-zverejneni-navrhu-UPO-Majdalena.pdf VV - Zveřejnění návrhu změny č. 1 Územního plánu obce MAJDALENA
26. 02. 2015 Dokument "U13128-12-0113-150225..." již není dostupný.
25. 02. 2015 Vyhlaseni-VR-projektovy-manazer-II.pdf Výběrové řízení - projektový manažer/projektová manažerka
24. 02. 2015 1131-PROFIHAUS-Trebon.pdf Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy- PROFIHAUS - TŘEBOŇ s.r.o. - st. úpravy čp. 1152/II
24. 02. 2015 5680-uzemni-rozhodnuti-MOS-Trebon.pdf Územní rozhodnutí - umístění stavby - MOS Třeboň - 1. etapa
23. 02. 2015 Dokument "Elektronicka-drazba-o..." již není dostupný.
23. 02. 2015 Dokument "Elektronicka-drazba-S..." již není dostupný.
20. 02. 2015 SKMBT-C22015022009370.pdf Svazek obcí regionu Třeboňsko - Rozpočet na rok 2015
20. 02. 2015 1056-Santal-parkoviste-plot.pdf Informace o poadném návrhu veřejnoprávní smlouvy - SANTAL s.r.o. - Parkoviště a oplocení v areálu firmy Santal
19. 02. 2015 Dokument "usneseni-opatrovnik.p..." již není dostupný.
18. 02. 2015 ZZR-NPP-Labe.pdf Ministerstvo ŽP - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Národní plán povodí Labe
18. 02. 2015 image.pdf E.ON - Oznámení o přerušení dodávek elektřiny - 11.3.2015 - ul. Nádražní 258 a 297
17. 02. 2015 zaver-Prelozka-Trebon-647005-001.pdf Krajský úřad Jč. kraje - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Přeložka silnice II/154, Třeboň
17. 02. 2015 Dokument "150413406N2015-Drazeb..." již není dostupný.
16. 02. 2015 SKM-C364e15021311100.pdf Oznámení - záměr nájmu nebytových prostor v 2. NP budovy čp. 106/II Palackého nám.
16. 02. 2015 SKM-C364e15021210200.pdf Oznámení - Záměr nájmu bytu č. 11 o vel. 1+0 v ul. Svatopluka Čecha 20 (DPS3)
16. 02. 2015 SKM-C364e15021609200.pdf Oznámení - záměr výpůjčky části pozemku p.č. KN 1694/1 v k.ú. Třeboň
16. 02. 2015 METR-177-Trafostanice-Klec-Basta.pdf Usnesení o umístění - Klec - Trafostanice, Klec - Bašta
16. 02. 2015 882-Krejci-Brilice.pdf Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Krejčí Lenka - umístění RD na p.č. 85/1 a 5/7 v k.ú. Třeboň
13. 02. 2015 ZAPIS-DO-MATERSKYCH-SKOL.pdf Zápis do mateřských škol v Třeboni - žádosti do 1.4.2015
13. 02. 2015 VV-vydani-UP-Novosedly.pdf Územní plán Novosedly nad Nežárkou
12. 02. 2015 image.pdf Úřad pro zastup. státu ve věcech maj. - Aktualizovaný seznam s nejednoznačným vlastníkem - k 1.2.2015
12. 02. 2015 SKMBT-C22015021109470.pdf DSO Vodovod Hamr - Schválený rozpočet na rok 2015
10. 02. 2015 770-Podolak-Domanin-verejnopr.smlouva.pdf Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy- Ing. Jiří Podolák, Mladošovice 70 - umístění stavby - Sklad sena a slámy v k.ú. Domanín
06. 02. 2015 Dokument "SKMBT-C22015020610370..." již není dostupný.
06. 02. 2015 Preseka-644641-.pdf Státní pozemkový úřad JH - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Přeseka
06. 02. 2015 319-STL-plynovod-Budejovicka-I.etapa.pdf Oznámení o zahájení ÚŘ o umístění stavby - Změna stavby STL plynovodu v ul. Budějovická, Třeboň I. etapa
06. 02. 2015 314-zmena-stavby-Plynovod-Budejovicka-II.etapa.pdf Oznámení o zahájení řízení o umístění stavby - Změna stavby STL plynovodu v ul. Budějovická, Třeboň II. etapa
05. 02. 2015 SKMBT-C22015020514560.pdf E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 23.2.2015 - Holičky, Pístina, Mníšek, Stříbřec
05. 02. 2015 uzsvm-534-2015.pdf Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vyhlášení výběrového řízení na zajištění zájemce o koupi movitého majetku
05. 02. 2015 uzsvm-532-2015.pdf Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vyhlášení výběrového řízení na zajištění zájemce o koupi movitého majetku
04. 02. 2015 VV-zverejneni-zpravy-o-uplatnovani-UP-Ponedrazka.pdf VV - zveřejnění Zprávy o uplatňování územního plánu Ponědrážka
03. 02. 2015 Vyhlaseni-VR-pamatkova-pece.pdf Výběrové řízení - referent(ka) památkové péče
03. 02. 2015 SKMBT-C36015020209350.pdf Oznámení - záměr prodeje budovy 51 v k.ú. Branná
03. 02. 2015 SKMBT-C36015020209352.pdf Oznámení - nájem bytové jednotky 935/9 Vrchlického
03. 02. 2015 SKMBT-C36015020209351.pdf Oznámení - Nájem bytu č. 35 v DPS 1
02. 02. 2015 Vyhlaseni-VR-projektovy-manazer.pdf Výběrové řízení - projektový manažer/projektová manažerka
30. 01. 2015 Gigant.pdf Výzva k podávání námitek - Územní opatření o stavební uzávěře ve městě Třeboň, místní části a k.ú. Břilice, lokalita bývalého zemědělského areálu GIGANT

XML