Město Tišnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://tisnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Tišnov
nám. Míru 111
666 01 Tišnov

Datová schránka: qzjbhat
E-mail: urad@tisnov.cz, epodatelna@tisnov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2020 Záměr - Pronájem ordinací č. 223 a č. 224 v objektu polikliniky
08. 04. 2020 VV - Oznámení - Zahájení společného řízení - Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu ul. Halasova č.p. 997 a 998, Tišnov
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
07. 04. 2020 Výběrové řízení - Referent/ka Odboru životního prostředí
07. 04. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba výrobní a montážní haly průmyslný objekt bez čp/če - Tišnov
06. 04. 2020 VV - Oznámení návrhu OOP k omezení užívání pitné vody ve Veselí, místní části městyse Lomnice
06. 04. 2020 VV - Oznámení návrhu OOP k omezení užívání pitné vody v obci Vohančice
06. 04. 2020 VV - Oznámení návrhu OOP k omezení užívání pitné vody v obci Běleč a v její místní části Křeptov
06. 04. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby - povinná M. Robková
06. 04. 2020 VV OOP - opatření v lesích na území České republiky - kůrovcová kalamita
01. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
01. 04. 2020 VV - Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu územního plánu Lomnice
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Terénní úpravy - parc.č. 103/2 Nelepeč
25. 03. 2020 Regionální investiční strategie Jihomoravského kraje
25. 03. 2020 Výběrové řízení pro obsazení pozice - Referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí (právník, přestupky)
24. 03. 2020 Mimořádná opatření v souvislosti s hrozbou šíření nákazy koronavirem
24. 03. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Zařízení k rekreaci obyvatel lokality" - Drásov
19. 03. 2020 Doporučení obyvatelům starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu
19. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti a mládež - MŠ Sluníčko
19. 03. 2020 Záměr prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2020 č. 249
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2020 č. 248
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2020 č. 247
18. 03. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko ruší konání Valné hromady svazku Tišnovsko
18. 03. 2020 VV Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Obec Heroltice - dopravní značení
17. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
16. 03. 2020 VV - Oznámení zahájení společného řízení - Prodloužení ul. Wagnerova - II. ETAPA
16. 03. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Železné, p.č. 522/24
16. 03. 2020 VV - Oznámení zahájení územního řízení - Lomnička - lokalita pod Rejholcem, výstavba infrastruktury
16. 03. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Založení ÚSES - LBK 17 k.ú. Tišnov
16. 03. 2020 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
13. 03. 2020 Dokument "VV - Oznámení zahájen..." již není dostupný.
11. 03. 2020 VV OOP - Stanovení místní úpravy provozu - Dopravní značení Lomnice
11. 03. 2020 VV - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - Veřejné osvětlení lokalita "V Sádku", Malhostovice
10. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
09. 03. 2020 VV - Usnesení - Prodloužení lhůty - Rekonstrukce ŽST Tišnov
09. 03. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko svolává zasedání řádné Valné hromady obcí dne 25.03.2020
09. 03. 2020 Dokument "VV - Oznámení o možno..." již není dostupný.
05. 03. 2020 Rada města Tišnova vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa Ředitel/ředitelka Mateřské školy Sluníčko
04. 03. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Vohančice - Protierozní opatření v tratích Haltýře a Skalka
04. 03. 2020 Dokument "VV - Rozhodnutí - Ste..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2377/2
04. 03. 2020 Oznámení koncepce Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období 2021 - 2027
02. 03. 2020 VV - Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Rohozec
28. 02. 2020 Informace o provozu podatelny Městského úřadu Tišnov
27. 02. 2020 VV Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Doplnění dopravního značení, Tišnov, ulice Olbrachtova
27. 02. 2020 VV - Oznámení zahájení územního řízení - Heroltice, TS Vodárna, obnova sítí NN
27. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Výběrové řízení na pozici - Kronikář/kronikářka města Tišnova
26. 02. 2020 Tajemnice městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad

XML