Obec Málkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://malkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Málkov
Málkov 3
431 02 Málkov

Datová schránka: zr6axdw
E-mail: malkov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2020 KUUK - ZZŘ - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy
22. 07. 2020 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
20. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstev krajů - 2.a 3.října 2020
20. 07. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev krajů - 2. a 3.října 2020
20. 07. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů - 2. a 3.října 2020
13. 07. 2020 VPS Chomutov - Málkov o projednávání přestupků
10. 07. 2020 Nábor do hokejbalového oddílu Wolves Chomutov
09. 07. 2020 Projekt proti exekucím na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří
26. 06. 2020 Letní ordinační doba - MUDr. Milan Kukuča - zdravotní středisko Zelená
26. 06. 2020 DSO "Cyklostezka Prunéřov - Černovice" - Závěrečný účet za rok 2019 – schválený + přílohy:
22. 06. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. - „Rozšíření bioplynové stanice Ahníkov“
15. 06. 2020 Usnesení z 8.zasedání ZO Málkov - 8.6.2020
15. 06. 2020 Závěrečný účet obce Málkov za rok 2019
15. 06. 2020 2.rozpočtové opatření v roce 2020 příloha č.15
10. 06. 2020 Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
03. 06. 2020 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019
01. 06. 2020 DSO Cyklostezka Prunéřov - Černovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
26. 05. 2020 Darovací smlouva č.4102152183 ČEZ a.s. - oprava střešní krytiny na b.j. + zřízení pošty Partner
26. 05. 2020 Darovací smlouva č.31/2020 - rozvoj infrastruktury
25. 05. 2020 Pozvánka na 8.veřejné zasedání ZO Málkov - 8.6.2020
22. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva č.1I2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Málkov - SK Málkov, z.s.
22. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva č.2I2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Málkov - Motosportklub Málkov v AČR
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška - OOP: Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků
20. 05. 2020 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2019 - DSO Chomutovsko
12. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Málkov za rok 2019
06. 05. 2020 opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
04. 05. 2020 Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - Zelená p.č.425/9 - komunikace
04. 05. 2020 SVS a.s. - zveřejnění informací
27. 04. 2020 Finanční úřad - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
27. 04. 2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-4016699/VB/001
21. 04. 2020 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č. 1010C20/42
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - PÚP - I/13 Prunéřov-Zelená - oprava komunikace
14. 04. 2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-4017816/SoBS VB/5
14. 04. 2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.Iv-12-4017372/VB/02
14. 04. 2020 Ústecký kraj - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, SÚS Ústeckého kraje - Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: CV-Vysoká-rozvody V.O.
09. 04. 2020 Finanční úřad pro Ústecký kraj - veřejná vyhláška
07. 04. 2020 Zápis do MŠ Zelená
07. 04. 2020 Zveřejnění záměru: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-4018736/SOBSVB/1
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
31. 03. 2020 Informace k zápisům k povinné školní docházce
20. 03. 2020 Mimořádné opatření - doba pro seniory
20. 03. 2020 Dokument "Stanovisko Ministerst..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Usnesení vlásy ze dne 18.3.2020
19. 03. 2020 Krizový štáb města Chomutova vydal zákaz vycházení na veřejnost bez ochrany obličeje - platí i pro přilehlé obce!
19. 03. 2020 Aktuální zpráva o stavu linek veřejné dopravy DÚK
19. 03. 2020 Nařízení primátora statutárního města Chomutova
19. 03. 2020 Usnesení ze 7.zasedání ZO Málkov - 9.3.2020

XML