Obec Stratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://stratov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stratov
Stratov 90
289 22 Stratov

Datová schránka: k25au93
E-mail: obec.stratov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 08. 2022 Veřejná vyhláška - VYDÁNÍ opatření obecné povahy - prodloužení DIO pro akci Chodníky v obci Stratov
12. 08. 2022 Veřejná zakázka malého rozsahu 3/2022 - Výzva k podání nabídky na akci: Rekonstrukce kapličky na návsi
09. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
08. 08. 2022 Znalostní zkoušky hub - čtvrtek 8.9.2022 od 10,00 hodin v Praze
08. 08. 2022 Omezení chodu obecního úřadu Stratov ve dnech čerpání řádných dovolených v termínu 15.8.2022 a 16.8.2022
05. 08. 2022 Ceník vodného a stočného, materiálu a servisních služeb spojených s provozováním vodovodu a tlakové splaškové kanalizace Stratov platný od 8.8.2022
05. 08. 2022 Usnesení z 35. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 03.08.2022
03. 08. 2022 Odstranění problému s množstvím dodávané vody z vrtu do vodojemu
03. 08. 2022 MUDr. Tauchenová Oxana - uzavření ordinace v Milovicích i ve Stratově ve dnech 18.7. až 22.7. a následně pak od 8.8. do 19.8.2022
03. 08. 2022 MAXIMÁLNÍ OMEZENÍ - Výzva k omezení použití pitné vody z veřejného vodovodu k zalévání, napouštění bazénů, mytí aut a podobně
03. 08. 2022 Výluková jízdní řád autobusových linek 480 a 497 - od pondělí 6.6.2022 - z důvodu uzavírky mostu v Kostomlatech nad Labem
03. 08. 2022 Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Stratov za rok 2021
03. 08. 2022 Nejnovější vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 22.2.2022 v č.p.69
03. 08. 2022 Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí k 1.2.2022
03. 08. 2022 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021
03. 08. 2022 Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 23.11.2021 v č.p.90
03. 08. 2022 Ceník vodného a stočného, materiálu a servisních služeb spojených s provozováním vodovodu a tlakové splaškové kanalizace Stratov platný od 11.10.2021
03. 08. 2022 Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 31.8.2021 v č.p.190
03. 08. 2022 Ceník služeb a propagačních předmětů platný od 1.9.2021
03. 08. 2022 Nejnovější vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 16.2.2021
03. 08. 2022 Ceník vodného a stočného, materiálu a servisních služeb spojených s provozováním vodovodu a tlakové splaškové kanalizace Stratov platný od 1.1.2021 - NAHRAZEN CENÍKEM PLATNÝM OD 11.10.2021 !!!!
03. 08. 2022 Ceník služeb a výrobků platný od 01.07.2020 NAHRAZEN CENÍKEM PLATNÝM OD 1.11.2020
03. 08. 2022 PUBLICITA akce "Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k žst. Stratov"
03. 08. 2022 Čestné prohlášení o výkonu funkce Pověřence pro Obec Stratov a Mateřskou školu Stratov
03. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška (OZV) 2-2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
03. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška (OZV) 3-2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
03. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu
03. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku ze psů
03. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
03. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška 5/2019 o místním poplatku ze vstupného
03. 08. 2022 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy
03. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstva zemědělství, kterým se mění a doplňuje opatřené obecné povahy vydané MZe
03. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro majitele lesních porostů - DOPLNĚNÍ ze dne 30.8.2019
03. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro majitele lesních porostů
03. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Polabí za rok 2021
03. 08. 2022 Rozpočet Obce Stratov na rok 2022 - úprava č.5 ze dne 22.06.2022
03. 08. 2022 Rozpočet Obce Stratov na rok 2022 - úprava č.4 ze dne 11.05.2022
03. 08. 2022 Rozpočet Obce Stratov na rok 2022 - úprava č.3 ze dne 13.04.2022
03. 08. 2022 Závěrečný účet obce Stratov za rok 2021
03. 08. 2022 Rozpočet Obce Stratov na rok 2022 - úprava č.2 ze dne 09.03.2022
03. 08. 2022 Rozpočet Obce Stratov na rok 2022 - úprava č.1 ze dne 24.01.2022
03. 08. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stratov na roky 2022 až 2024 - ÚPRAVA č.1 ze dne 15.12.2021
03. 08. 2022 Rozpočet Obce Stratov na rok 2022 - schválený dne 15.12.2021
03. 08. 2022 Rozpočet Mateřské školy Stratov na rok 2022 - schválený 15.12.2021
03. 08. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ OBCE a MŠ STRATOV
03. 08. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stratov na roky 2022 až 2024
03. 08. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stratov na roky 2019-2022 - ÚPRAVA č.1 ze dne 9.12.2019
03. 08. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stratov na roky 2019-2022
03. 08. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Stratov na roky 2021-2022
03. 08. 2022 Směrnice 1/2018 - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

XML