Obec Stratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://stratov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stratov
Stratov 90
289 22 Stratov

Datová schránka: k25au93
E-mail: obec.stratov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2021 Rozpočet Obce Stratov na rok 2021 - úprava č.8 - ze dne 27.9.2021
14. 10. 2021 Usnesení z 27. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 6.10.2021
08. 10. 2021 Ceník vodného a stočného, materiálu a servisních služeb spojených s provozováním vodovodu a tlakové splaškové kanalizace Stratov platný od 11.10.2021
08. 10. 2021 Ceník vodného a stočného, materiálu a servisních služeb spojených s provozováním vodovodu a tlakové splaškové kanalizace Stratov platný od 1.1.2021 - NAHRAZEN CENÍKEM PLATNÝM OD 11.10.2021 !!!!
28. 09. 2021 Pozvánka na 27. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 06.10.2021 od 18,00 hodin
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
16. 09. 2021 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Stratov za rok 2021 ze dne 15.9.2021
14. 09. 2021 Nejnovější vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 31.8.2021 v č.p.190
14. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy
09. 09. 2021 Vyrozmění členů OVK o účasti na povinném školení
09. 09. 2021 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
06. 09. 2021 Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí k 1.8.2021
06. 09. 2021 Rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci pro závlahu zemědělských plodin
03. 09. 2021 Veřejná zakázka malého rozsahu 3/2021 - Administrace veřejné zakázky malého rozsahu na akci Společná realizace projektů Prameniště Stratov a Doplnění úpravny vody
24. 08. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby Stratov - veřejné osvětlení komunikací na pozemcích parc. č. 738 a 739 (komunikace od křižovatky k firmě Pěstitel Stratov)
23. 08. 2021 Ceník služeb a propagačních předmětů platný od 1.9.2021
23. 08. 2021 Ceník služeb a propagačních předmětů platný od 1.11.2020 NAHRAZEN CENÍKEM PLATNÝM OD 1.9.2021
23. 08. 2021 Usnesení z 26. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 18.8.2021
23. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
11. 08. 2021 Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 18.08.2021 od 19,00 hodin
11. 08. 2021 Rozpočet Obce Stratov na rok 2021 - úprava č.7 - ze dne 26.7.2021
29. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení - Závlahová nádrž a přivaděč Milovice
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška-Lysá nad Labem prodloužení opravy komunikace ČSA
24. 07. 2021 Veřejná zakázka malého rozsahu 1/2021 - Výměna a oken a dveří objektu sportovních kabin
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v obci Lysá nad Labem a Milovice
21. 07. 2021 Veřejná zakázka malého rozsahu 2/2021 - Administrace veřejné zakázky na akci Chodníky – III. etapa
20. 07. 2021 Rozpočet Obce Stratov na rok 2021 - úprava č.6 - ze dne 28.6.2021
02. 07. 2021 Usnesení z 25. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 28.6.2021
30. 06. 2021 Závěrečný účet obce Stratov za rok 2020
23. 06. 2021 Rozpočet Obce Stratov na rok 2021 - úprava č.5 - ze dne 31.5.2021
23. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
22. 06. 2021 Pozvánka na 25. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 28.06.2021 od 18,00 hodin
08. 06. 2021 Výsledky obce Stratov v systému EKO-KOM (vytříděný odpad) za rok 2020
07. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
03. 06. 2021 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Polabí za rok 2020
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
02. 06. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce STRATOV IČ: 00239828 za rok 2020
02. 06. 2021 Návrh Závěrečného účtu obce Stratov za rok 2020
01. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. II/272, úsek Lysá nad Labem - Jiřice, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
25. 05. 2021 Smlouva kupní na pozemky a infrastrukturu v lokalitě Za Sokolovnou
24. 05. 2021 Mateřská škola Stratov, okres Nymburk - Seznam přijatých dětí od školního roku 2021/2022
13. 05. 2021 Výpočet - KALKULACE - ceny pro vodné a stočné na rok 2021 a rok 2022
13. 05. 2021 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020
26. 04. 2021 Rozhodnutí o ukončení ochranných a zdolávacích opatření k Nařízení č.j. SVS/2021/039236-S ze dne 26. 3. 2021 a jeho změny č.j.: SVS/2021/046182-S ze dne 16. 4 .2021
26. 04. 2021 Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby závlahová nádrž a přivaděče Milovice - Milovice, Bohumilov
26. 04. 2021 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRATOV za období 2017 - 2021
26. 04. 2021 Finanční úřad - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k Dani z nemovitých věcí na rok 2021 daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
21. 04. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION POLABÍ za rok 2020
21. 04. 2021 Rozpočet Obce Stratov na rok 2021 - úprava č.4 - ze dne 14.4.2021
21. 04. 2021 Rozpočet Obce Stratov na rok 2021 - úprava č.3 - ze dne 19.3.2021

XML