Obec Stratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://stratov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stratov
Stratov 90
289 22 Stratov

Datová schránka: k25au93
E-mail: obec.stratov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2020 Usnesení ze 14. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 19.2.2020
20. 02. 2020 Ceník služeb a výrobků platný od 20.02.2020
20. 02. 2020 Rozpočet Obce Stratov na rok 2020 - úprava č.2 - ze dne 19.2.2020
14. 02. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace akce Chodníky v obci Stratov
14. 02. 2020 Oznámené veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
11. 02. 2020 Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 19.2.2020 od 19,00 hodin
05. 02. 2020 Uzavření Mateřské školy Stratov od 5.2.2020 do 11.2.2020 z důvodu chřikové epidemie
03. 02. 2020 Oznámené veřejnou vyhláškou - optaření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
30. 01. 2020 Vyhlášení státního smutku k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery - pondělí 3.února 2020 - rozeznění sirén ve 12 hodin.
24. 01. 2020 Rozpočet Obce Stratov na rok 2020 - úprava č.1 - ze dne 20.1.2020
24. 01. 2020 Usnesení z 13. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 20.1.2020
10. 01. 2020 Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 20.1.2020 od 19,00 hodin
09. 01. 2020 Rozpočet Obce Stratov na rok 2019 - úprava č.14 - ze dne 9.12.2019
03. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2020
19. 12. 2019 Ceník služeb a výrobků platný od 1.1.2020
19. 12. 2019 Rozpočet Mateřské Školy Stratov na rok 2020 - schválený
19. 12. 2019 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKU- MENTŮ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ OBCE a MŠ STRATOV
17. 12. 2019 Rozpočet obce Stratov na rok 2020
17. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stratov na roky 2019-2022 - ÚPRAVA č.1 ze dne 9.12.2019
13. 12. 2019 Nejnovější vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 19.11.2019
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška 3/2019 o místním poplatku z pobytu
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška 5/2019 o místním poplatku ze vstupného
13. 12. 2019 Rozpočet Obce Stratov na rok 2019 - úprava č.14 - ze dne 9.12.2019
13. 12. 2019 Usnesení z 12. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 9.12.2019
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019 - místní poplatek za komunální odpad
09. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstva zemědělství, kterým se mění a doplňuje opatřené obecné povahy vydané MZe
06. 12. 2019 Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov ze dne 20.8.2019
06. 12. 2019 Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov ze dne 21.5.2019
06. 12. 2019 Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov ze dne 19.2.2019
06. 12. 2019 Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov ze dne 20.11.2018
06. 12. 2019 Nejnovější vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 19.11.2019
29. 11. 2019 Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 9.12.2019 od 18,00 hodin
27. 11. 2019 ROZHODNUTÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ - umístění stavby a stavební povolení - "Stratov-příjezd k rodinným domům" - rekonstrukce a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel Stratov, a.s. od bytovky č.p.77
19. 11. 2019 Mikroregion Polabí - návrh rozpočtu na rok 2020
18. 11. 2019 Rozpočet Obce Stratov na rok 2019 - úprava č.13 - ze dne 14.11.2019
18. 11. 2019 Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 14.11.2019
18. 11. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu 4/2019 - TDI a BOZP k akci Chodníky v obci Stratov
14. 11. 2019 Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 30.10.2019
13. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mateřské školy Stratov na rok 2020 a čerpání rozpočtu Mateřské školy Stratov ke dni 30.9.2019
06. 11. 2019 Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo) - oznámení veřejné projednání záměru a jeho vlivu na životní prostředí
06. 11. 2019 Rozpočet Obce Stratov na rok 2019 - úprava č.12 - ze dne 30.10.2019
06. 11. 2019 Návrh č.1 rozpočtu obce Stratov na rok 2020 a čerpání rozpočtu obce Stratov ke dni 31.10.2019
06. 11. 2019 Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 30.11.2019
06. 11. 2019 Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 14.11.2019 od 18,00 hodin
22. 10. 2019 Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
22. 10. 2019 Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 30.10.2019 od 18,00 hodin
13. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření Mikroregionu Polabí č.2/2019

XML