Obec Stratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://stratov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stratov
Stratov 90
289 22 Stratov

Datová schránka: k25au93
E-mail: obec.stratov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Polabí na rok 2019
26. 06. 2020 Nejnovější vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 12.5.2020
26. 06. 2020 Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 25.2.2020
15. 06. 2020 Rozpočet Obce Stratov na rok 2020 - úprava č.7 - ze dne 3.6.2020
15. 06. 2020 Usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 3.6.2020
27. 05. 2020 Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 3.6.2020 od 18,00 hodin
26. 05. 2020 Mateřská škola Stratov - Rozhodnutí k příjímacímu řízení na školní rok 2020/2021 - seznam přijatých dětí
26. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019
25. 05. 2020 Nejnovější vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 25.2.2020
25. 05. 2020 Rozpočet Obce Stratov na rok 2020 - úprava č.6 - ze dne 13.5.2020
20. 05. 2020 Závěrečný účet obce Stratov za rok 2019
20. 05. 2020 Usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 13.5.2020
06. 05. 2020 Znovuotevření Mateřské školy Stratov od 11.5.2020
06. 05. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při samosběru jahod
05. 05. 2020 Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelů obce Stratov dne 13.5.2020 od 18,00 hodin
04. 05. 2020 Mikroregion Polabí -NÁVRH Závěrečného účtu za rok 2019 včetně výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019
04. 05. 2020 Rozpočet Obce Stratov na rok 2020 - úprava č.5 - ze dne 29.4.2020 - v kompetenci starosty
27. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2020 - od 27.4. do 27.5. na Finančních úřadech pro nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím subjekty přes SIPO
21. 04. 2020 Rozpočet Obce Stratov na rok 2020 - úprava č.4 - ze dne 3.4.2020 - v kompetenci starosty
21. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2020 - od 9.4. do 11.5. na Finančních úřadech
15. 04. 2020 AKTUALIZACE - Mateřská škola Stratov - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 Mateřské školy Stratov, okres Nymburk
15. 04. 2020 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ k Modernizaci traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)
09. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2019 - od 9.4. do 11.5. na Finančních úřadech
03. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstva zemědělství, kterým vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy
02. 04. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce STRATOV IČ: 00239828 za rok 2019
02. 04. 2020 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - „chodníky v obci Stratov - III. Etapa“
01. 04. 2020 Mateřská škola Stratov - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 Mateřské školy Stratov, okres Nymburk
01. 04. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce Stratov za rok 2019
01. 04. 2020 Rozpočet Mateřské Školy Stratov na rok 2020 - úprava č.1
31. 03. 2020 Omezení provozu obecního úřadu pro veřejnost, informace, kontakty, výzva k součinnosti, atd.
25. 03. 2020 Rozpočet Obce Stratov na rok 2020 - úprava č.3 - ze dne 16.3.2020
25. 03. 2020 Usnesení ze 15. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 16.3.2020
24. 03. 2020 Omezení obecního úřadu pro veřejnost, informace, kontakty, výzva k součinnosti, atd.
24. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, - ZMĚNA OD 25.3.2020
24. 03. 2020 Nakládání s odpady v souvislosti s onemocněním koronavirem - informace z Ústředního štábu Středočeského kraje
24. 03. 2020 Aktuální krizová opatření vlády ČR ze dne 23.3.2020 - usnesení č.274 až 281
21. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zakazuje přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod s platností od 20.3.2020
20. 03. 2020 Aktuální krizová opatření vlády ČR ze dne 19.3.2020 - usnesení č.262 až 267
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.2/2020 - NAŘÍZENÍ o zákazu vstupu, pobytu a pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 18.3.2020 od 18,00 hodin
19. 03. 2020 Plakát - vstup pouze se zakrytým obličejem
19. 03. 2020 Aktuální krizová opatření vlády ČR ze dne 16.3.2020 - usnesení č.238 až 241
16. 03. 2020 Uzavření obecního úřadu pro veřejnost, informace, kontakty, výzva k součinnosti, atd.
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic České republiky
16. 03. 2020 Aktuální krizová opatření vlády ČR ze dne 15.3.2020
14. 03. 2020 Uzavření maloobchodních prodejen a prodeje služeb v provozovnách MIMO VÝJIMKY (potraviny a další vybrané prodejny) - od 14.3.2020 od 6,00 do 24.3.2020 do 6,00 hodin - SLEDUJTE SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, NEBOŤ SITUACE SE V PODSTATĚ KAŽDOU HODINU MĚNÍ
13. 03. 2020 Uzavření Mateřské školy Stratov od 16.3.2020 do odvolání z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
13. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na 30 dnů
13. 03. 2020 Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyhlášení nouzového stavu
11. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN - nařízení k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
09. 03. 2020 Dokument z jednání Krajské epidemiologické komise, Mimořádné opatření Min. zdravotnictví pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a doporučení pro občany

XML