Město Příbor

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://pribor.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

Datová schránka: rfvbx3k
E-mail: info@pribor-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2023 Usnesení z 5. ZM ze dne 24.05.2023
26. 05. 2023 VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu Příbor, Čs. armády
25. 05. 2023 VV - rekonstrukce silnice III/464 Příbor
24. 05. 2023 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
23. 05. 2023 VV - návrh OOP - ul. 9. května, Klokočov, zpomalovací práh
18. 05. 2023 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie dne 18.05.2023
18. 05. 2023 Usnesení z 11. RM ze dne 16.05.2023
17. 05. 2023 Úprava krajnice místní komunikace v Prchalově
17. 05. 2023 Zveřejnění záměru města
17. 05. 2023 Úprava pachtů zemědělských pozemků v k. ú. Příbor a k. ú. Klokočov u Příbora
17. 05. 2023 Pozvánka na 5. zasedání ZM konané dne 24.05.2023
09. 05. 2023 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Stojanova, Příbor
09. 05. 2023 VV - OOP – stanovení přechodné úpravy provozu - Hájov, sjezd
09. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu města Příbora za rok 2022
04. 05. 2023 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Příbor, ul. Tovární, B. Němcové a 9. května
04. 05. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 25.05.2023
03. 05. 2023 Oznámení o výběrovém řízení
02. 05. 2023 Prodej části pozemku parc. č. 1210 k. ú. Příbor
02. 05. 2023 Převod pozemku na ul. Místecké do vlastnictví Moravskoslezského kraje
02. 05. 2023 Dodatek k pachtovní smlouvě ZO ČZS Příbor Jičínská
28. 04. 2023 Výzva k podání nabídky - Kolumbárium v Příboře
28. 04. 2023 Usnesení z 10. RM ze dne 25.04.2023
28. 04. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 17.05.2023
28. 04. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 18.05.2023
28. 04. 2023 VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Místecká, B. Němcové, Tovární a 9. května
27. 04. 2023 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Ř. Volného - rekonstrukce terasy Lexor
27. 04. 2023 Výzva k podání nabídky - Sportovní hřiště u ul. Vrchlického v Příboře II. etapa - umělé osvětlení
26. 04. 2023 Opravy komunikací 2023, 2024 – Příbor
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadných spisů daně z nemovitých věcí na rok 2023
20. 04. 2023 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu za účelem výstavby optické sítě spol. T-Mobile
20. 04. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažen
18. 04. 2023 Dokument "Územní řízení-rozhodn..." již není dostupný.
13. 04. 2023 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Tovární, 9. května a ul. B. Němcové
13. 04. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 04.05.2023
12. 04. 2023 Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
11. 04. 2023 Vyhlášení veřejné zakázky na pořízení nového hasičského vozidla-CAS
11. 04. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 28.04.2023
06. 04. 2023 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
05. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na PK
05. 04. 2023 Konkursní řízení na vedoucí místo ředitele/ředitelky p. o. LUNA PŘÍBOR
05. 04. 2023 Ztráty a nálezy č. 16/2023 - dámské jízdní kolo, červené barvy, zn. Author.
05. 04. 2023 Usnesení z 9. schůze RM konané dne 04.04.2023
05. 04. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 26.04.2023
05. 04. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 25.04.2023
03. 04. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 24.04.2023
03. 04. 2023 Oznámení o zveřejnění RO č. 1 na www.pribor.eu
30. 03. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva.
30. 03. 2023 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
29. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 19.04.2023
27. 03. 2023 VV - OOP- stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Frenštátská, Komenského, Lidická, Ostravská, ...

XML