Město Příbor

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://pribor.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

Datová schránka: rfvbx3k
E-mail: info@pribor-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Andrea Nantlová
09. 06. 2024 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
06. 06. 2024 Ztráty a nálezy - klíče s koženou klíčenkou a plastovým čipem.
05. 06. 2024 Přehled o telefonním spojení do volebních místností ve volebním obvodu pověřeného úřadu Příbor
01. 06. 2024 Pořadník_Dům s pečovatelskou službou_II.čtvrtletí 2024
31. 05. 2024 Usnesení z 12. ZM ze dne 29.05.2024
31. 05. 2024 Usnesení z 28. RM ze dne 28.05.2024
30. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění RO č. 2 na rok 2024 na www.pribor.eu
30. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Nantlová
30. 05. 2024 Výzva k podání nabídky na VZ "Rekonstrukce rozvodů vytápění ZŠ Jičínská, Příbor"
30. 05. 2024 Prodej pozemku parc. č. 2178/36 k. ú. Příbor
29. 05. 2024 Veřejná vyhláška
29. 05. 2024 Konkurzní řízení na ředitele/lku Základní školy Příbor, Jičínská 486, příspěvkové organizace
28. 05. 2024 Veřejná vyhláška
24. 05. 2024 Oznámení o VŘ 5-2024 vedoucí OBNF
23. 05. 2024 VO Příbor - 2023
23. 05. 2024 Výzva k podání přihlášky na nájem obecního bytu za podmínky přistoupení k dluhu
22. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
22. 05. 2024 Pozvánka na 12.ZM konané dne 29.05.2024
21. 05. 2024 KVST nařízení SVS MVO č.j. SVS/2024/076267-T, kterým se ukončuje nařízení
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Masarykova Příbor
15. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úprav provozu - Příbor, most M-04
14. 05. 2024 Zahájení zjišťovacího záměru ,,Obchodní centrum Klenoska"
14. 05. 2024 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Nádržní, Freudova, Ř. Volného, J. Rašky
14. 05. 2024 Oznámení o VŘ na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
10. 05. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Tr..." již není dostupný.
09. 05. 2024 VV - OOP - přechodná úprava provozu na ul. Na nivách, Větřkovská a Na Benátkách
09. 05. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Tr..." již není dostupný.
09. 05. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Ma..." již není dostupný.
07. 05. 2024 VV - OOP - Příbor, oprava komunikací
06. 05. 2024 Návrh Záverečného účtu města Příbora za rok 2023 včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2023
02. 05. 2024 Usnesení z 27. RM konané 30.04.2024
02. 05. 2024 Pronájem pozemků ul. Smetanova
02. 05. 2024 Převod pozemků v k. ú. Příbor do vlastnictví ŘSD s. p.
02. 05. 2024 Výzva k podání nabídky na VZ "Rekonstrukce rozvodů vytápění ZŠ Jičínská, Příbor"
02. 05. 2024 Výzva k podání nabídky na VZ "Stavební úpravy BD č. p. 1307 a 1307 ul. Fučíkova, Příbor"
02. 05. 2024 Výzva k podání nabídky na VZ "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě EM pro město Příbor"
02. 05. 2024 Veřejná vyhláška - zpřístupnění nahlédnutí do hromadných předpisných seznamů
30. 04. 2024 Ztráty a nálezy č. 25/2024 - náramek na ruku.
29. 04. 2024 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 20.05.2024
26. 04. 2024 VV - OOP - přechodná úprava provozu na v Příboře, ul. Bonifáce Buska
24. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP
23. 04. 2024 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie dne 02.05.2024
23. 04. 2024 Oznámení o VŘ 4-2024 vedoucí OBNF
22. 04. 2024 Porovnání cen pro vodné a stočné za rok 2023 pro obce, měst
19. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP
18. 04. 2024 Dokument "VV - Oznámení o konán..." již není dostupný.
18. 04. 2024 VŘ č. 3/2024 - Hlavní účetní - referent/ka odboru financí a rozpočtu ve Stuidénce
18. 04. 2024 VŘ č. 4/2024 - Pokladní, účetní - referent/ka odboru financí a rozpočtu ve Studénce

XML