Město Lysá nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://mestolysa.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem

Datová schránka: 5adasau
E-mail: info@mestolysa.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2019 záměr na prodej pozemku p.č. 283/23 k.ú. Litol
14. 02. 2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
14. 02. 2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem
14. 02. 2019 Restaurování severní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem
14. 02. 2019 Okresní soud v Nymburce - dražební vyhláška
13. 02. 2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
12. 02. 2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem
12. 02. 2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky pro výkon agendy přestupků na úseku pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
12. 02. 2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
12. 02. 2019 Policie ČR - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
12. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stará Lysá
11. 02. 2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
11. 02. 2019 Opatření obecné povahy č. 01/19, ul. Nádražní, Milovice
08. 02. 2019 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Vedoucí oddělení správy majetku města"
08. 02. 2019 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Referent oddělení investic a rozvoje"
07. 02. 2019 MULNL-SÚ/5340/2019/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice- ÚR
07. 02. 2019 Pozvánka + program jednání ZM 13.02.2019
06. 02. 2019 Město Čelákovice - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice
06. 02. 2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
05. 02. 2019 Exekutorský úřad Kutná Hora, dražební vyhláška - opakovaná
04. 02. 2019 Exekutorský úřad Cheb, Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých
01. 02. 2019 Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech "Životní podmínky 2019"
01. 02. 2019 INFORMACE - REKONSTUKCE MOSTU č. 222-006
01. 02. 2019 Město Milovice - Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky PO "Základní umělecká škola Milovice"
31. 01. 2019 FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - informace - pracovníci FÚ Nymburk budou dne 13.03.2019 od 8.00 hod. do 18.00 hod. na MěÚ Lysá nad Labem přijímat podání - přiznání k dani
30. 01. 2019 Exekutorský úřad Mělník, usnesení - oprava vydaného usnesení o nařízení dražebního jednání
30. 01. 2019 Rozhodnutí - Starý Vestec
30. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Masopustní průvod, Přerov nad Labem
29. 01. 2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
25. 01. 2019 Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2019
24. 01. 2019 OÚ Bořanovice vyhlašuje výběrové řízení - na pozici referenta samosprávy
24. 01. 2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
24. 01. 2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - technický pracovník oddělení správy zámku Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu
23. 01. 2019 ČR - Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
23. 01. 2019 Exekutorský úřad Mělník, usnesení - dražební vyhláška
23. 01. 2019 I/ 272 Litol Lysá nad Labem, 2. stavba -- oznámení o zahájení řízení
22. 01. 2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
22. 01. 2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru vnitřních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem
21. 01. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) cit. zákona.
18. 01. 2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
18. 01. 2019 MULNL-SÚ/2681/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
18. 01. 2019 Exekutorský úřad Nymburk, usnesení o zrušení dražebního jednání
18. 01. 2019 MULNL-SÚ/1830/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
18. 01. 2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
17. 01. 2019 Exekutorský úřad Přerov, usnesení o zrušení dražby
17. 01. 2019 střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021
16. 01. 2019 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO
16. 01. 2019 Exekutorský úřad Klatovy, usnesení - dražební vyhláška
16. 01. 2019 Přechodná úprava provozu - ul. nám. B. Hrozného
16. 01. 2019 Přechodná úprava provozu - ul. Dolejší

XML