Město Lysá nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://mestolysa.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem

Datová schránka: 5adasau
E-mail: info@mestolysa.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Milovice
12. 04. 2021 Ptačí chřipka 2021
12. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu, U Nové hospody
12. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Školská, Milovice
12. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Na Mlíčníku
12. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, III/3316
12. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Semice
09. 04. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
09. 04. 2021 Vracení vratitelných přeplatků v hotovosti
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů - PRODLOUŽENÍ do 11.5.2021
08. 04. 2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
08. 04. 2021 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - Mgr. Veronika Jakubovská, EÚ Kutná Hora
07. 04. 2021 Smlouva o dílo na výrobu knihy Lysá nad Labem včera a dnes
06. 04. 2021 Vyjádření k podanému odvolání, Jiřice
01. 04. 2021 Návrh zprávy o uplatňování ÚP Jiřice
01. 04. 2021 Výzva pro podání žádostí do Programů na podporu kultury a sportu a volného času - II.kolo
01. 04. 2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Lysá nad Labem
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Višňová, Milovice
31. 03. 2021 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru finančního a plánovacího MěÚ Čelákovice
31. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu, 11-21, Milovice
31. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu, Milovice
31. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Ve Vilách
26. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Lysá nad Labem
26. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Okrsek
25. 03. 2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy pro agendu přestupků v silniční dopravě
25. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0079/ŠSK
25. 03. 2021 Stará Lysá - lokalita rodinných domů Z5
24. 03. 2021 Návrh opatření obecné povahy - zákaz vstupu do části honitby Lysá nad Labem - Litol
23. 03. 2021 Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na ŽP - „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“
23. 03. 2021 Záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 138/2 k.ú. Lysá n.L.
22. 03. 2021 Dokument "Usnesení - DRAŽEBNÍ V..." již není dostupný.
20. 03. 2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
20. 03. 2021 Město Lysá nad Labem - Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
19. 03. 2021 Oznámení projednání změny č. 3 ÚP Lysá
19. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Ostrá
19. 03. 2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu
19. 03. 2021 Změna obsahu VPS - v-tech , s.r.o. Přerov n.L.
18. 03. 2021 Stanovení PÚP, II/331, Ostrá
18. 03. 2021 Kanalizační řád města Lysá nad Labem
17. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021/0062/ŠSK
17. 03. 2021 Dokument "Uložení písemnosti Ar..." již není dostupný.
17. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Lysá nad Labem, ORP
17. 03. 2021 Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „OC Kaufland" Lysá nad Labem
16. 03. 2021 Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
15. 03. 2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný/á referent/ka odboru kancelář starosty personální a mzdová agenda ve veřejné správě
15. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Milovice
15. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Milovice, Topolová
12. 03. 2021 Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
11. 03. 2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

XML