Město Štětí

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://86.63.219.6

Údaje orgánu veřejné moci

Město Štětí
Mírové nám. 163
411 08 Štětí

Datová schránka: fypbba8
E-mail: mesto@steti.cz, epodatelna@steti.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Voby - informace o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
22. 09. 2021 OZNÁMENÍ EÚD 09_21-1
21. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021
21. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
21. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
20. 09. 2021 OPATŘENÍ - STANOVENÍ HAVÁRIE - 1 DEN: Žádost o stan. PÚ SP na MK - ul. Čs. armády - Štětí - havárie
20. 09. 2021 STAVEBNÍ POVOLENÍ: Žádost o stavební povolení - Rekonstrukce ulice Lukešova, Štětí
17. 09. 2021 Oznámení zahájení Ř o prodloužení platnosti ÚR - PPO Štětí - doplňující opatření
17. 09. 2021 Výběrové řízení - vedoucí odboru ekonomického
15. 09. 2021 OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: Žádost o stan. PÚ SP - ul. Alšova, Štětí - v
15. 09. 2021 Návrh opatření obecné povahy
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy 1/2021 MZE
13. 09. 2021 Záměr převodu v.n., a to p.p.č. 1952, 1953/3 a č.p.p.č. 1953/1, 1954, 1955/1, vše v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
13. 09. 2021 Záměr pachtu, a to č.p.p.č. 1769 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
13. 09. 2021 VV - Oznámení zahájení společného řízení - Nástavba střechy domu Družstevní 652
10. 09. 2021 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
08. 09. 2021 VÝZVA k podání nabídky - pojištění majetku Štětí 2021-2
08. 09. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva města
07. 09. 2021 Volby - První zasedání OVK
06. 09. 2021 Charitativní bazárek v útulku Kočičí domov Sluníčko
03. 09. 2021 Záměr pachtu dosav.uživateli pozemků v k.ú. Štětí I, Brocno, Radouň u Štětí.
02. 09. 2021 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: žádost o stanovení MÚP k akci: Štětí rekonstrukce ulic Stračenská,
01. 09. 2021 Záměr pachtu č.p.p.č. 2007 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
01. 09. 2021 Záměr pachtu č.p.p.č. 976/3 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
01. 09. 2021 Záměr pachtu č.p.p.č. 1561/1 a p.p.č. st. 325 v obci Štětí, k.ú. Štětí II.
01. 09. 2021 Záměr pachtu č.p.p.č. 1810 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
01. 09. 2021 Záměr pachtu č.p.p.č. 1755 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
01. 09. 2021 Záměr pachtu č.p.p.č. 1560/1, 1561/1 a p.p.č. st.344 v obci Štětí, k.ú. Štětí II.
01. 09. 2021 Záměr pachtu p.p.č. 94/1 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí.
25. 08. 2021 vyhlášení nálezu č. 14/2021
25. 08. 2021 OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: žádost o stanovení - překop ul. Alšova ve Št
24. 08. 2021 vyhlášení nálezu č. 13/2021
23. 08. 2021 OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: Žádost o stanovení PÚ - ZMJ
16. 08. 2021 OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: Žádost o stan. PÚ SP na MK - ul. Alšova - Št
16. 08. 2021 Oznámení - přeložení stávajícího distribučního zařízení
13. 08. 2021 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
11. 08. 2021 Záměr pronájmu dosav..uživateli, a to č.p.p.č. 476/3, 477 a 897/1 v obci Štětí, k.ú. Počeplice.
11. 08. 2021 Záměr pronájmu dosav.uživateli, a to č.p.p.č. 440/1 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
11. 08. 2021 Záměr pronájmu dosav.uživateli, a to p.p.č. 1566/2 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
11. 08. 2021 Záměr pronájmu dosav.uživateli, a to p.p.č. 154/1 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí.
11. 08. 2021 Záměr pachtu dosav.uživateli, a to p.p.č. 1647/3, 1647/7, 1648/18 a č.p.p.č. 1647/5 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí.
11. 08. 2021 Záměr pachtu dosav.uživateli, a to č.p.p.č. 966 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
11. 08. 2021 Záměr pronájmu dosav.uživateli, a to p.p.č. 1765 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí.
11. 08. 2021 Opatření obecné povahy
10. 08. 2021 Volby 2021 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
06. 08. 2021 Dokument "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S..." již není dostupný.
04. 08. 2021 OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: Žádost o stan. PÚ SP - Čs. Armády, Štětí - M
02. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
30. 07. 2021 Pronájem uvolněného bytu č. 24, 1. máje 598 ve Štětí.
30. 07. 2021 Pronájem uvolněného bytu č. 12, 1. máje 598 ve Štětí.

XML