Město Štětí

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://86.63.219.6

Údaje orgánu veřejné moci

Město Štětí
Mírové nám. 163
411 08 Štětí

Datová schránka: fypbba8
E-mail: mesto@steti.cz, epodatelna@steti.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 02. 2024 Rekonstrukce pokladny a šatny Kina Štětí
26. 02. 2024 VŘ OSV SP 4_2024
26. 02. 2024 Záměr pachtu, a to p.p.č. 1033/1, 1033/3, 1033/4 a 1033/5 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
26. 02. 2024 Záměr pachtu č. p.p.č. 1085/34 jako nájem/18 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
26. 02. 2024 Záměr pachtu č.p.p.č. 1540/1 a 1540/2 jako nájem/1 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
21. 02. 2024 Pozvánka na jednání zastupitelstva Města Štětí dne 29.02.2024
21. 02. 2024 Oznámení o konání akcí pořádaných Spolkem Brocno
16. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli p.p.č. 140 a č.p.p.č. 54/1 v obci Štětí, k.ú. Čakovice u Radouně.
16. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1431/3 v obci Štětí, k.ú. Štětí II.
16. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1431/3 a p.p.č. st.385 v obci Štětí, k.ú. Štětí II.
16. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1567/1 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
16. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1085/34 jako nájem/27 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
16. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1953/1, 1954, 1955/1 a p.p.č. 1952, 1953/3 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
15. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1085/34 jako nájem/20 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
15. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1085/34 jako nájem/30 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
15. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1085/34 jako nájem/21 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
15. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1085/34 jako nájem/13 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
15. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1085/34 jako nájem/26 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
15. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1928, 1929 a p.p.č.1930, vše v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
15. 02. 2024 OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: Žádost o stan. PÚ SP na sil. II/261 - ul. Ná
14. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1868 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
14. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č.1928, 1929, 1953/1, 1954 a 1955/1, vše v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
14. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli p.p.č. 1907/1 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
14. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1540/1 a 1540/2 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
14. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 2318 a p.p.č 1504, vše v obci Štětí, k.ú. Štětí II.
14. 02. 2024 Záměr pachtu dosav. uživateli č.p.p.č. 137/5 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí.
12. 02. 2024 Záměr převodu č.p.p.č. 1027/1 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
12. 02. 2024 Oznámení o nesouladu zjištěném při revizi katastru 1. část
09. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 195/25 v obci Štětí, k.ú. Chcebuz.
09. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli č.p.p.č. 478/4 a 480/1 v obci Štětí, k.ú. Počeplice.
09. 02. 2024 Záměr pachtu dosav.uživateli p.p.č. 909 a 911 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí.
07. 02. 2024 VV- stavení povolení 12.1.2024
05. 02. 2024 Výberové řízení - strážník MěP Štětí
05. 02. 2024 VŘ OSV - SP
02. 02. 2024 Oznámení o konání akcí
01. 02. 2024 Restaurování Mariánského sloupu v Chcebuzi u Štětí
31. 01. 2024 rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: "EcoKraft - Etapa 5 - Kaustifikace"
29. 01. 2024 vyhlášení nálezu č. 2/2024
26. 01. 2024 vyhlášení nálezu č. 1/2024
24. 01. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "EcoKraft - Etapa 5 - Kaustifikace"
23. 01. 2024 Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Počeplice – rek
19. 01. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MÍSTNÍ ÚPRAVA: Žádost o stanovení DZ - zóna 30
18. 01. 2024 Záměr pachtu č.p.p.č. 1085/34 v k.ú. Štětí I.
18. 01. 2024 Záměr pachtu č.p.p.č. 2063 v k. ú. Štětí I.
18. 01. 2024 Záměr pachtu č.p.p.č. 54/3 v k.ú. Čakovice u Radouně.
18. 01. 2024 Záměr pachtu č.p.p.č. 1431/3 a p.p.č. st. 394 v k.ú. Štětí II.
18. 01. 2024 Záměr pachtu p.p.č. 1730 v k.ú. Štětí I.
18. 01. 2024 Záměr převodu p.p.č. 1126/6 v k.ú. Štětí I.
18. 01. 2024 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
17. 01. 2024 Aukční vyhláška

XML