Obec Kozojedy (Plzeň)

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://obeckozojedy.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kozojedy
Kozojedy 100
331 41 Kozojedy

Datová schránka: 4c7bssu
E-mail: obec@obeckozojedy.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 02. 2019 Oznámení - pozvánka na jednání zastupitelstva obce
06. 02. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
05. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí pro k.ú. Břízsko
30. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
28. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
24. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
21. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
21. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
21. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
21. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
21. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
21. 01. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
15. 01. 2019 Oznámení - pozvánka na jednání zastupitelstva obce
15. 01. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
10. 01. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lednice
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 01. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Borek u Kozojed
04. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Robčice
04. 01. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Břízsko
04. 01. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Lednice
04. 01. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Lednice
04. 01. 2019 Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Lednice
03. 01. 2019 Informace pro občany - změna provozovatele pošty v Kozojedech
01. 01. 2019 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
18. 12. 2018 Upozornění na dočasné odvolání některých autobusových spojů
18. 12. 2018 Integrovaná doprava Plzeňska - nové spoje o víkendu
18. 12. 2018 Informace - Příspěvek obci na veřejně prospěšné práce
08. 12. 2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 12. 2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 12. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích veřejně přístupných
06. 12. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích veřejně přístupných
06. 12. 2018 Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2017
06. 12. 2018 Oznámení - pozvánka na jednání zastupitelstva obce
06. 12. 2018 Návrh rozpočtu obce Kozojedy na rok 2017
06. 12. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích veřejně přístupných
06. 12. 2018 Oznámení - pozvánka na jednání zastupitelstva obce
06. 12. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
06. 12. 2018 Opatření obecné povahy - Změna ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje, Zářezový systém Lednice
06. 12. 2018 Záměr - pronájem nebytových prostor
06. 12. 2018 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. - 8.10.2016 - výsledky hlasování
06. 12. 2018 Oznámení - pozvánka na jednání zastupitelstva obce
06. 12. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
06. 12. 2018 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LEDNICE - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
06. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
06. 12. 2018 Návrh opatření obecné povahy - Změna ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje - Zářezový systém Lednice
06. 12. 2018 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. - 8.10.2016 - Oznámení o době a místě konání voleb
06. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
06. 12. 2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s úplnou uzavírku silnice III/231 9 mezi obcemi Výrov -Kopidlo z důvodu opravy povrchu vozovky
06. 12. 2018 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. - 8.10.2016 - Jmenování zapisovatele

XML