Město Lovosice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://meulovo.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lovosice
Školní 407/2
410 02 Lovosice

Datová schránka: ytbbs49
E-mail: meulovo@meulovo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Prackovice
08. 04. 2021 Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 2267/04-269
08. 04. 2021 Oznámení o návrhu VPS - Přístavba nářaďovny, rozšíření posilovny a úprava fasády haly v Čížkovicích
07. 04. 2021 Aukční vyhláška EAS/ULT/013/2021
07. 04. 2021 Aukční vyhláška EAS/ULT/012/2021
07. 04. 2021 Aukční vyhláška EAS/ULT/011/2021
01. 04. 2021 Stavební povolení, Vedení 400kV V450/V428, TR Výškov - TR Babylon
31. 03. 2021 VV - o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
29. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Keblice
26. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. 8. května
25. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Keblice
24. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Vlastislav
24. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Mrsklesy
24. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
22. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Třebenice
19. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice, Radovesice, Třebenice
18. 03. 2021 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, Černochov, Evaň
16. 03. 2021 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy ("Masný minipodnik, p.č. st. 1/4, Bílý Újezd)
15. 03. 2021 VV - OOP - Zveřejnění návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Dlažkovice
15. 03. 2021 VV - OOP - Zveřejnění návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Jenčice
15. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Čížkovice - Úpohlavy - Želechovice)
15. 03. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Průmyslová, Tovární a Jabloňová alej v Lovosicích)
15. 03. 2021 Záměr změny nájemní smlouvy k pronájmu nemovitosti parc. č. 2683/1 díl 21
08. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst v obci Lovosice
02. 03. 2021 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
01. 03. 2021 Prodej pozemku parc. č. 1554 a budovy čp. 366
26. 02. 2021 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Úpohlavy
23. 02. 2021 Oznámení o veřejném projednání Návrhu změny Územního plánu Vrbičany - Změna č. 1
22. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
22. 02. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Lovosice I/15
19. 02. 2021 Záměr pronájmu nemovitosti parc. č. 2490/14
18. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 02. 2021 Oznámení Magistrátu města Kladna o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
10. 02. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy LUKA TRADE s.r.o., Siřejovice
04. 02. 2021 Záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 2436/13
01. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 01. 2021 Vyhláška Okresního soudu v Litoměřicích č. j. 29 Nc 1401/2021-6
29. 01. 2021 Záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 2490
27. 01. 2021 Dokument "VV - oznámení o možno..." již není dostupný.
25. 01. 2021 Dokument "VV - oznámení o možno..." již není dostupný.
19. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
19. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
19. 01. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy LUKA TRADE s.r.o.
15. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
12. 01. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
12. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
11. 01. 2021 Dražební vyhláška č.j. 124 EX 7149/12-276
11. 01. 2021 Usnesení o odročení dražby č.j. 204 EX 11119/19-192
07. 01. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.

XML