Město Lovosice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://meulovo.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lovosice
Školní 407/2
410 02 Lovosice

Datová schránka: ytbbs49
E-mail: meulovo@meulovo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 06. 2020 Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu k pronájmu nemovitosti
29. 05. 2020 Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 59459/13-69
28. 05. 2020 Aukční vyhláška EAS/ULT/015/2020
25. 05. 2020 Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu k pronájmu nemovitosti
22. 05. 2020 Dražební vyhláška č.j. 074 EX 12617/10-134
22. 05. 2020 VV - Oznámení zahájení územního řízení - „LT - Mrsklesy, č.p. 15, 30, 48, posílení kNN“
21. 05. 2020 VPS 2/2020
20. 05. 2020 Dražební vyhláška č.j. 139 EX 23746/11-101
15. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitého majetku
13. 05. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
08. 05. 2020 Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby Lovosice - Píšťany výstaba vedení VN
08. 05. 2020 VPS 3/2020
07. 05. 2020 Sdružení obcí pro nakládání s odpady - informace z členské schůze svazku obcí
07. 05. 2020 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN
05. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
05. 05. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Lovosice - Píšťany, výstavba vedení VN
28. 04. 2020 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Lovosice
27. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
27. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
23. 04. 2020 VV - Hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí za rok 2020
20. 04. 2020 VŘ - vedoucí technického klubu Lovosice
20. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
17. 04. 2020 VŘ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Základní školy Sady Pionýrů Lovosice
17. 04. 2020 VŘ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Základní školy Antonína Baráka Lovosice
15. 04. 2020 Adresný záměr pronájmu nemovitosti: část poz. parc. č. 2683/1 díl 15
15. 04. 2020 VV - OOP - povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy
11. 04. 2020 Oprava Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby
11. 04. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby Lovosice - Píšťany, výstavba vedení VN
30. 03. 2020 Adresný záměr pronájmu nemovitosti parc.č. 2524
30. 03. 2020 Adresný záměr pronájmu nemovitosti parc.č. 2525 díl 1
30. 03. 2020 Adresný záměr pronájmu nemovitosti parc.č. 115/1
25. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
24. 03. 2020 Výběrové řízení na ředitel/ředitelka Centra kultury Lovoš
23. 03. 2020 VŘ - pracovník - pracovnice sekretariátu starosty
18. 03. 2020 VŘ - vedoucí oddělení kultury – LOVO Divadlo
18. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
09. 03. 2020 VŘ - strážník městské policie
09. 03. 2020 VŘ - ředitel/ředitelka Centra kultury Lovoš
09. 03. 2020 VŘ - administrativní pracovník stavebního úřadu
06. 03. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
02. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
02. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
28. 02. 2020 VŘ - vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí
28. 02. 2020 VŘ - referent/referentka zpracování dotací, administrace veřejných zakázek
19. 02. 2020 Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu k pronájmu nemovitosti parc. č. 2683/1 díl 5
14. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
13. 02. 2020 Záměr směny části pozemku parc. č. 476/2
10. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
10. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
05. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 110..." již není dostupný.

XML