Město Lovosice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://meulovo.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lovosice
Školní 407/2
410 02 Lovosice

Datová schránka: ytbbs49
E-mail: meulovo@meulovo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Milešov
30. 07. 2021 Dražební vyhláška č.j : 079 EX 00383/20-065
30. 07. 2021 Oznámení o opravě vedení VVN
29. 07. 2021 Dražební vyhláška č.j.: 167 EX 21969/11-301
29. 07. 2021 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
26. 07. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.: OŽP 248/2021
26. 07. 2021 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu dlužníků za místní poplatek za odpad za rok 2021
26. 07. 2021 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu dlužníků za místní poplatek ze psů za rok 2021
22. 07. 2021 Výběrové řízení - Strážník městské policie
22. 07. 2021 Oznámení o veřejném projednání Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Lovosice
22. 07. 2021 Oznámení o veřejném projednání Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Děčany
21. 07. 2021 Záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 149/1
21. 07. 2021 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Zemědělská stavba, Podsedice č.p. 152
20. 07. 2021 VPS 1/2021
13. 07. 2021 Usnesení členské schůze SONO
13. 07. 2021 Oznánmení o zveřejnění usnesení z členské schůze svazku obcí SONO
07. 07. 2021 Zastavení územního řízení ve věci stavby „LT - Podsedice, Pnětluky - kabelizace NN“
02. 07. 2021 Pozvánka na 4. zasedání ZM Lovosice
02. 07. 2021 Oznámení o veřejném projednání Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Děčany
01. 07. 2021 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 905/1
01. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 844/1
01. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 844/1
01. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 844/1
01. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 844/1
01. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 1389/1
01. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1389/18
24. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Oznámení o veřejném projednání Návrhu Územního plánu Třebenice
18. 06. 2021 Aukční vyhláška č. EAS/ULT/026/2021
18. 06. 2021 Aukční vyhláška č. EAS/ULT/025/2021
18. 06. 2021 Aukční vyhláška č. EAS/ULT/024/2021
17. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 06. 2021 Nábor uchazečů na obsazení pracovní pozice „strážník“ Městské policie Lovosic
15. 06. 2021 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Lovosice dne 23.6.2021
11. 06. 2021 Záměr změny nájemní smlouvy k pronájmu pozemků parc. č. 1741
11. 06. 2021 Oznámení o opakovaném veřejném projednání Územního plánu Podsedice
07. 06. 2021 SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady
04. 06. 2021 Záměr změny nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 2683/1
04. 06. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026
03. 06. 2021 VV - Zahájení řízení o prodeji silničního vozidla ve veřejné dražbě
31. 05. 2021 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Kocourov
31. 05. 2021 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
31. 05. 2021 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
31. 05. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
27. 05. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
27. 05. 2021 VV - Oznámení o zahájení územního řízení
27. 05. 2021 VV Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚP Úpohlavy
26. 05. 2021 Záměr změny nájemní smlouvy k pronájmu parc.č. 1742

XML