Město Lovosice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://meulovo.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lovosice
Školní 407/2
410 02 Lovosice

Datová schránka: ytbbs49
E-mail: meulovo@meulovo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení - Optimalizace využití alternativních paliv v cementárně Čížkovice
17. 07. 2019 Vyhodnocení dotačního programu - podpora sociálních služeb pro rok 2019 a podpora souvisejících služeb pro rok 2019
09. 07. 2019 VŘ - referent sociálních věcí
08. 07. 2019 VŘ - pracovník podatelny, výpravny a telefonní ústředny
04. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Zveřejnění záměru změnit NS k p.p.č. 2525 v k.ú. Lovosice
03. 07. 2019 Dokument "Usnesení o odročení 1..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na ŽP - Územní energ. koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018
26. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
25. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - č..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Oznámení o konání opakované dražby č.j. 138018
18. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
13. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti parc. č. 342/10 a 342/11
13. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2690/13 díl 4 v k.ú. Lovosice
13. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2690/13 díl 3 v k.ú. Lovosice
13. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2690/13 díl 1 v k.ú. Lovosice
13. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2690/13 díl 2 v k.ú. Lovosice
10. 06. 2019 Bezpečnostní zpráva prevence závažné havárie - Lovochemie a.s., Lovosice
07. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Dokument "Dražební rok - č.j. 2..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Závěrečný účet ÚK za rok 2018
06. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2020
05. 06. 2019 Nález kosterních ostatků
04. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
04. 06. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Sady pionýrů, Lovosice
04. 06. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Osvoboditelů, Lovosice
04. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí dodatečné ..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-odr..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Dokument "Opakovaná dražba č.j...." již není dostupný.
27. 05. 2019 VŘ - Referent územního plánování
23. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
21. 05. 2019 VŘ - referent odboru životního prostředí - státní správa
21. 05. 2019 Zveřejnění záměru změnit NS k p.p.č. 1783 a 1784 k.ú. Lovosice
16. 05. 2019 VŘ - referent sociálních věcí
16. 05. 2019 Zveřejnění záměru změnit NS k p.p.č. 1376/1 k.ú. Lovosice
15. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
14. 05. 2019 VŘ - referent agendy řidičských průkazů
14. 05. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Osvoboditelů, Lovosice
13. 05. 2019 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. 8. května, Lovosice
11. 05. 2019 Dokument "VV - OOP - Stavební ú..." již není dostupný.
07. 05. 2019 VŘ - sociální pracovnice OSPOD
07. 05. 2019 VŘ - referent stavebního úřadu
06. 05. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Revoluční, Libochovice
04. 05. 2019 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Čechova, Libochovice
02. 05. 2019 Zveřejnění záměru změnit NS k p.p.č. 3045/2 díl 2 k.ú. Lovosice
02. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.

XML