Město Lovosice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://meulovo.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lovosice
Školní 407/2
410 02 Lovosice

Datová schránka: ytbbs49
E-mail: meulovo@meulovo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 06. 2022 Rozpočet města Lovosice na rok 2021
24. 06. 2022 Závěrečný účet města za rok 2018
24. 06. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lovosice za rok 2018
24. 06. 2022 Rozpočet na rok 2019
24. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.4/2020
24. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.3/2020
22. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Děčany
22. 06. 2022 Záměr změnit NS - dodatek č.1 - dočasná stavba - pozemek p.č. 2690/13 díl 1 a 2 a p. č. 2690/1
18. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Ústecká, Lovosice
16. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Poplze
15. 06. 2022 Přidělené prostředky z dotace Sport a volný čas 2022
15. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
13. 06. 2022 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021
10. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Třebenice
08. 06. 2022 Vyhodnocení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2022
07. 06. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2027
07. 06. 2022 Závěrečný účet města Lovosice za rok 2021
07. 06. 2022 Výběr a vracení správních poplatků občanům Ukrajiny
07. 06. 2022 VV - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení železničního přejezdu P2418 v km 491,448 na trati Lovosice – Bohušovice n. O., nacházející se na pozemku parc. č. 426/3 v k. ú. Prosmyky
06. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Milešov
06. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Přívozní
02. 06. 2022 Schválení stavebního záměru „Novostavba opěrné stěny“ Vlastislav
02. 06. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí, ro..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu Úpohlavy
01. 06. 2022 Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu Úpohlavy
31. 05. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí, ro..." již není dostupný.
31. 05. 2022 Oznámení o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve věci Datová síť Strejda.Net - Solany-Lukohořany
30. 05. 2022 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
30. 05. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
30. 05. 2022 Dokument "Zahájení územního říz..." již není dostupný.
26. 05. 2022 Stanovisko k návrhu koncepce „Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“
26. 05. 2022 Záměr změnit NS - dodatek č. 1 - připsání osoby - P.O, P.O. ml.
26. 05. 2022 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Černiv
25. 05. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí, ro..." již není dostupný.
25. 05. 2022 Oznámení účastníkům územního řízení o možnosti vyzvednout si spis OST 305-159/2022
24. 05. 2022 Pozvánka na 2. zasedání městského zastupitelstva 1.6.2022
24. 05. 2022 Dokument "VV - územní rozhodnut..." již není dostupný.
24. 05. 2022 VV - OOP - Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
23. 05. 2022 Dokument "VV - území rozhodnutí..." již není dostupný.
23. 05. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Školní
19. 05. 2022 Dokument "VV - Zahájení společ..." již není dostupný.
18. 05. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikac, Terezínská
17. 05. 2022 Aukční vyhláška č. EAS/ULT/046/2022
17. 05. 2022 Dokument "VV o možnosti převzít..." již není dostupný.
17. 05. 2022 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
17. 05. 2022 Výzva občanům - Nedostatečně identifikovaní vlastníci
16. 05. 2022 Návrh Závěrečného účtu města Lovosice za rok 2021 včetně příloh
16. 05. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2027
12. 05. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Malé Žernoseky
11. 05. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Ústecká

XML