Obec Zbyslavice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://zbyslavice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice

Datová schránka: av9brbh
E-mail: obec@zbyslavice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Zbyslavice na rok 2021
14. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření obce Zbyslavice v roce 2021
14. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024
14. 12. 2020 Informace o konání 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce
10. 12. 2020 Informac o konání15. veřejného zasedání zastupitelstva obce
09. 12. 2020 Oznámení, Usnesení, Vyjádření k podkladům rozhodnutí - Prodloužení vodovodního řádu z ulice Velká Strana v k.ú. Zbyslavice
07. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
03. 12. 2020 Návrh rozpočtu obce Zbyslavice na rok 2021
03. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zbyslavice na roky 2022 - 2024
30. 11. 2020 Oznámení SmVak o změně ceny vodného od 1.1.2021
24. 11. 2020 Valná hromada SOB
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu SOB
24. 11. 2020 Střednědobý výhled SOB
18. 11. 2020 Informace o konání 14. zassedání ZO Zbyslavice
27. 10. 2020 Usnesení vlády - přijatá usnesení ze dne 26. 10. 2020
13. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 27/2020 - Krajské hygienické stanice MSK
13. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 28/2020 - Krajské hygienické stanice MSK
13. 10. 2020 Rozpočtové opatření č.2/2020 Sdružení obcí Bílovecka
05. 10. 2020 Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
02. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 26/2020
25. 09. 2020 Oznámení o době a změně místa konání voleb do zastupitelstev krajů
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Rekonstrukce propustku na silnici III/46612
22. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 24/2020 - Krajské hygienické stanice MSK
22. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 25/2020 - Krajské hygienické stanice MSK
17. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů.
17. 09. 2020 Informační leták MV ČR - Jak volit v případě karantény nebo izolace.
17. 09. 2020 Pozvánkana 13. zasedání zastupitelstva obce
04. 09. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise ve volebním okrsku Zbyslavice
04. 09. 2020 Valná hromada Sdružení obcí Bílovecka
02. 09. 2020 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce
01. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice
01. 09. 2020 Mimořádné opatření č .23/2020
29. 08. 2020 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
27. 08. 2020 Pozvánka na 12. zasedání zasrupitelstva obce
27. 08. 2020 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
14. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Zbyslavice, pro volby do zastupitelstva kraje.
14. 08. 2020 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise, pro volby do zastupitelstva kraje.
31. 07. 2020 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Zbyslavice
31. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kterým se mění a doplňuje opatření č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
23. 07. 2020 Pozvánka na 11.veřejné zasedání ZO
21. 07. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
21. 07. 2020 Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích- zadávací řízení - stavební práce - Zjednodušené podlimitní řízení
17. 07. 2020 MImořádné opatření č.15/2020 Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Rekonstrukce propustku na silnici III/46612
23. 06. 2020 Usnesení zastupitelstva z 9. zasedání
23. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet za rok 2019 Sdružení obcí Bílovecka
23. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 Sdružení obcí Bílovecka
21. 06. 2020 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce

XML