Obec Zbyslavice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://zbyslavice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice

Datová schránka: av9brbh
E-mail: obec@zbyslavice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Oznámení o době a změně místa konání voleb do zastupitelstev krajů
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Rekonstrukce propustku na silnici III/46612
22. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 24/2020 - Krajské hygienické stanice MSK
22. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 25/2020 - Krajské hygienické stanice MSK
17. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů.
17. 09. 2020 Informační leták MV ČR - Jak volit v případě karantény nebo izolace.
17. 09. 2020 Pozvánkana 13. zasedání zastupitelstva obce
04. 09. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise ve volebním okrsku Zbyslavice
04. 09. 2020 Valná hromada Sdružení obcí Bílovecka
02. 09. 2020 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce
01. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice
01. 09. 2020 Mimořádné opatření č .23/2020
29. 08. 2020 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
27. 08. 2020 Pozvánka na 12. zasedání zasrupitelstva obce
27. 08. 2020 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
14. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Zbyslavice, pro volby do zastupitelstva kraje.
14. 08. 2020 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise, pro volby do zastupitelstva kraje.
31. 07. 2020 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Zbyslavice
31. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kterým se mění a doplňuje opatření č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
23. 07. 2020 Pozvánka na 11.veřejné zasedání ZO
21. 07. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
21. 07. 2020 Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích- zadávací řízení - stavební práce - Zjednodušené podlimitní řízení
17. 07. 2020 MImořádné opatření č.15/2020 Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Rekonstrukce propustku na silnici III/46612
23. 06. 2020 Usnesení zastupitelstva z 9. zasedání
23. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet za rok 2019 Sdružení obcí Bílovecka
23. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 Sdružení obcí Bílovecka
21. 06. 2020 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce
27. 05. 2020 Usnesení vlády - Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic České republiky
27. 05. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
26. 05. 2020 Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
26. 05. 2020 Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Zbyslavice
16. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Sdružení obcí Bílovecka
15. 05. 2020 Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení obcí Bílovecka
15. 05. 2020 Návrhe závěrečného účtu za rok 2019 Sdružení obcí Bílovecka
15. 05. 2020 Přezkum hospodaření SOB za rok 2019 - zpráva
14. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Zbyslavice za rok 2019.
25. 04. 2020 SmVaK - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2019
25. 04. 2020 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí za rok 2020
22. 04. 2020 SmVaK - voda - oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020
22. 04. 2020 Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce
15. 04. 2020 Usnesení vlády o dalších krizových opatřeních v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
15. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky
15. 04. 2020 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
15. 04. 2020 Informace o zpracování osobních údajů
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kterým se mění a doplňuje opatření ze dne 3.4.2019
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
15. 04. 2020 Informace o schválených rozpočtových opatřeních obce Zbyslavice roku 2020

XML