Obec Stará Ves

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://www.obecstaraves.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stará Ves
Stará Ves 75
750 02 Stará Ves

Datová schránka: 9yna8uf
E-mail: obec.staraves@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves u Přerova - etapa I, část 1 - polní cest
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení spojeného řízení o změně využití území a řízení o umístění stavby
06. 01. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2025
22. 12. 2020 Nařízení Statutárního města Přerova č. 1, kterým se vymezují oblasti obce - parkování za sjednanou cenu
21. 12. 2020 Pozvánka na 16. zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les
15. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 ZŠ a MŠ Stará Ves
15. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2023
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Stará Ves
10. 12. 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Přestavlcký les na období 2022 - 2025
10. 12. 2020 Návrh rozpočtu DSO Přestavlcký les na rok 2021
09. 12. 2020 Informace o zveřejnění přepracované dokumentaci záměru "V418/818-zdvojení vedení"
02. 12. 2020 Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
27. 11. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves
26. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Stará Ves na období 2021 - 2023
26. 11. 2020 Návrh rozpočtu Obce Stará Ves na rok 2021
23. 11. 2020 Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka na rok 2021
22. 10. 2020 Provoz obecního úřadu od 22. října 2020 do odvolání
22. 10. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření
09. 10. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření
09. 10. 2020 Oznámení o době a místě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
06. 10. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020
01. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu na území ČR, o přijetí krizového opatření
25. 09. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 1416 v k.ú. Stará Ves u Přerova
18. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves
09. 09. 2020 Záměr prodeje p.č. 302/8 v k.ú. Stará Ves u Přerova
08. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje a 1/3 Senátu Parlametnu ČR
08. 09. 2020 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
07. 09. 2020 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
01. 09. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves
18. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
23. 07. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
16. 07. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves
19. 06. 2020 Pozvánka na zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les
15. 06. 2020 Výběrové řízení na pracovní pozici knihovník/knihovnice
11. 06. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves
01. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Přestavlcký les za rok 2019
27. 05. 2020 Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Veselíčko
20. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Stará Ves za rok 2019
18. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 - Římskokatolická farnost Stará Ves
18. 05. 2020 Mimořádné opatření - rapidtesty, roušky
18. 05. 2020 Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu, usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
18. 05. 2020 Doporučení pro mateřské školy
18. 05. 2020 Zákony ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
18. 05. 2020 Opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
18. 05. 2020 Přijaté zákony v souvislosti s nouzovým stavem.
06. 05. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Stará Ves
05. 05. 2020 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
04. 05. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

XML