Obec Stará Ves

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://www.obecstaraves.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stará Ves
Stará Ves 75
750 02 Stará Ves

Datová schránka: 9yna8uf
E-mail: obec.staraves@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v katastru obce
23. 06. 2021 Pozvánka na zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les
21. 06. 2021 Oznámení o provedení opravy vady úplného znění Územního plánu Stará Ves po vydání změny č. 1
08. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO Přestavlcký les za rok 2020
31. 05. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
25. 05. 2021 Dokument "Rozhodnutí - změna st..." již není dostupný.
17. 05. 2021 Dokument "Návrh Aktualizace č. ..." již není dostupný.
14. 05. 2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves
10. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu DSO mikroregionu Moštěnka za rok 2020
29. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Stará Ves za rok 2020
28. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Stará Ves za rok 2020
28. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2020
22. 04. 2021 Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2021
13. 04. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
09. 04. 2021 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - záměr V418/818 - zdvojení vedení
08. 04. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
29. 03. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
22. 03. 2021 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21/2021
16. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 31.3.2021
05. 03. 2021 Územní rozhodnutí o změně využítí území - změna druhu pozemku p.č. 1662 v k.ú. Stará Ves u Přerova
02. 03. 2021 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
22. 02. 2021 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Stará Ves
18. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
12. 02. 2021 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
11. 02. 2021 Oznámení veřejného projednání záměru "V418/818 - zdvojení vedení"
10. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
14. 01. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení spojeného řízení o změně využití území a řízení o umístění stavby
06. 01. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2025
22. 12. 2020 Nařízení Statutárního města Přerova č. 1, kterým se vymezují oblasti obce - parkování za sjednanou cenu
21. 12. 2020 Pozvánka na 16. zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les
15. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 ZŠ a MŠ Stará Ves
15. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2023
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Stará Ves
10. 12. 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Přestavlcký les na období 2022 - 2025
10. 12. 2020 Návrh rozpočtu DSO Přestavlcký les na rok 2021
09. 12. 2020 Informace o zveřejnění přepracované dokumentaci záměru "V418/818-zdvojení vedení"
02. 12. 2020 Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
27. 11. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves
26. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Stará Ves na období 2021 - 2023
26. 11. 2020 Návrh rozpočtu Obce Stará Ves na rok 2021
23. 11. 2020 Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka na rok 2021
22. 10. 2020 Provoz obecního úřadu od 22. října 2020 do odvolání
22. 10. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření
09. 10. 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření
09. 10. 2020 Oznámení o době a místě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
06. 10. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020
01. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu na území ČR, o přijetí krizového opatření
25. 09. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 1416 v k.ú. Stará Ves u Přerova

XML