Obec Úžice (Kutná Hora)

Město, městys, obec, MČ
Okres Kutná Hora

http://obecuzice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Úžice
Úžice 38
285 04 Úžice

Datová schránka: nwpakry
E-mail: uzice@obecuzice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
15. 04. 2024 Pozvánka na zasedání ZO 23.4.2024 v Úžicích
15. 04. 2024 VV - Oznámení o zahájení řízení - Mělník n/Sázavou
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška finanční úřad
13. 03. 2024 MÚ Kutná Hora - přechodná úprava na komunikacích po dobu výstavby vodovodu a vodov. přípojek
26. 02. 2024 Záměr 1/2024
26. 02. 2024 Záměr 2/2024
26. 02. 2024 Záměr 3/2024
26. 02. 2024 Záměr 4/2024
26. 02. 2024 Záměr 5/2024
26. 02. 2024 Záměr 6/2024
26. 02. 2024 MÚ Kutná Hora - Rozhodnutí - domovní vrtaná studna - Olaf studio, Mělník n/Sázavou
26. 02. 2024 Usnesení únor 2024
16. 02. 2024 MěÚ Uhlířské Janovice - Vyrozumění o pokračování v řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Dagmar Říhová, Hynek Votava
15. 02. 2024 Uzavírka komunikace Sázava - rekonstrukce mostu na trati Ledečko – Čerčany
13. 02. 2024 Pozvánka na zasedání ZO 20.2.2024 v Benátkách
07. 02. 2024 MěÚ Kutná Hora - V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
07. 02. 2024 MěÚ Kutná Hora - VV Rozhodnutí ČOV, Přinosilová, Mělník
29. 01. 2024 MěÚ Kutná Hora - Rozhodnutí ČOV - Olaf studio, Mělník nad Sázavou
24. 01. 2024 MěÚ Uhlířské Janovice - Rozhodnutí stavební záměr Pavel Urban, Úžice
09. 01. 2024 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání, k.ú. Úžice u Kutné Hory
02. 01. 2024 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Mělník n/Sázavou
13. 12. 2023 Usnesení prosinec 2023
08. 12. 2023 OZV 1/2023 o místním poplatku z pobytu
08. 12. 2023 OZV 2/2023 o místním poplatku ze psů
08. 12. 2023 OZV 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
08. 12. 2023 OZV 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
07. 12. 2023 NAŘÍZENÍ Města Kutná Hora o záměru předávat lesní hospodářské osnovy vlastníkům lesa.
06. 12. 2023 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, Úžice
04. 12. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, Mělník n/Sázavou
30. 11. 2023 USNESENÍ PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY, Mělník n/ Sázavou
30. 11. 2023 Výzva - dodatečné povolení stavby Mělník n/Sázavou
29. 11. 2023 USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - K.ú. Radvanice nad Sázavou
27. 11. 2023 Pozvánka na zasedání ZO 4.12.2023 v Radvanicích
16. 11. 2023 Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání Chrastná
16. 11. 2023 Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby Chrastná
16. 11. 2023 VV Oznámení zahájení společného územního řízení - pozvání k veřejnému ústnímu jednání Mělník n/Sázavou
15. 11. 2023 Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby Čekanov
15. 11. 2023 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
13. 11. 2023 VV ČOV, Nechyba
13. 11. 2023 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
10. 11. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje - vodovodní přípojky
10. 11. 2023 Záměr 11/2023
10. 11. 2023 Záměr 12/2023
10. 11. 2023 Záměr 13/2023
10. 11. 2023 Záměr 14/2023
03. 11. 2023 Záměr 15/2023
30. 10. 2023 Záměry
25. 10. 2023 VV - vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích
17. 10. 2023 Oznámení o zahájení řízení - nepovolená novostavba RD Alice Přinosilová

XML