Obec Nechvalice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://obecnechvalice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nechvalice
Nechvalice 62
264 01 Nechvalice

Datová schránka: u2zajkj
E-mail: obec.nechvalice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2021 Záměr prodeje obecního pozemku 484/8 Nechvalice
19. 05. 2021 MěÚ Sedlčany OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLEC-PRČICE
19. 05. 2021 KHS Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
18. 05. 2021 SPU oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Ředice
18. 05. 2021 Záměr pronájmu části obecního pozemku
18. 05. 2021 MěÚ oznámení o zahájení vodoprávní a společného územního a stavebního řízení
17. 05. 2021 Odečet vodoměrů jaro 2021
12. 05. 2021 Zápis č. 3/2021 ze dne 7.5.2021 v Nechvalicích
11. 05. 2021 Rozbor pitné vody Nechvalice
11. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2020
11. 05. 2021 Závěrečný účet obce Nechvalice za rok 2020
04. 05. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
30. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
29. 04. 2021 Pozvánka na ZO 7.5.2021 v Nechvalicích
28. 04. 2021 SPU oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav k katastrálním území Chválov
28. 04. 2021 MěU Sedlčany -- VV - přechodná úprava provozu PK
28. 04. 2021 FU veřejná vyhláška - hromadný předpis
28. 04. 2021 Zákaz používání vody z obecního vodovodu k napouštění bazénů
19. 04. 2021 Usnesení o stanovení lhůty pro podávání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - 3 ks olší Ředice
15. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Nechvalice za rok 2020
13. 04. 2021 Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce - Křemenice
12. 04. 2021 FU - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
12. 04. 2021 Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 476 v k.ú. Bratřejov
12. 04. 2021 Sčítání lidu
06. 04. 2021 Upozornění na splatnost poplatků dle OZV na rok 2021
31. 03. 2021 Svozy TKO letní sezona 2021
31. 03. 2021 Usnesení z 2. zasedání ZO Nechvalice z 25.3.2021 v KD Ředice
30. 03. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením - kácení 3 ks olše k.ú. Ředice
29. 03. 2021 Usnesení o stanovení lhůty pro podávání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
17. 03. 2021 Krátkodobá uzavírka komunikace mezi osadami Vratkov - Veletín 22.3. a  23.3.2021 testování závodních vozů
17. 03. 2021 MěU testování závodních vozidel Mokřany - Ředice 22.3.2021
17. 03. 2021 MěU - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - testování závodních vozidel
17. 03. 2021 MěU Sedlčany - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 03. 2021 Pozvánka na zasenání ZO dne 25.3.2021 KD Ředice
15. 03. 2021 Poskytnutí informace 1/2021 dle zákona 106/1999 Sb.
15. 03. 2021 Krácený rozbor vody - Nechvalice
12. 03. 2021 Kácení dřevin - usnesení o stanovení lhůty pro podávání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - odstranění stromů na hrázi rybníků Horní Mazanec a Dolní Mazanec Ředice
08. 03. 2021 MěU Sedlčany- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - křižovatka Sloup směr Rovina a křizovatka Křemenice
08. 03. 2021 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
01. 03. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením - kácení 3 ks stromů Mokřany
26. 02. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením - kácení 10 ks stromů Ředice
24. 02. 2021 Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice konaného 19.2.2021 v KD Nechvalice
24. 02. 2021 Příběh o zvonu
22. 02. 2021 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
17. 02. 2021 ČEZ onámení o přerušení dodávky el.energie
15. 02. 2021 Ptačí chřipka
11. 02. 2021 Pozvánka na jednání ZO dne 19.2.2021
09. 02. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
08. 02. 2021 Mobilní svoz nebezpečných odpadů - jaro 2021
27. 01. 2021 KHS - Rozhodnutí o uzavření MŠ Nechvalice z důvodu ohniska nákazy COVID-19

XML