Obec Kameničky

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://obec-kamenicky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kameničky
Kameničky 149
539 41 Kameničky

Datová schránka: p82a4u9
E-mail: obec.kamenicky@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2019 Vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
18. 04. 2019 Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, svolaného starostou obce Robertem Adámkem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích
09. 04. 2019 ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
04. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
04. 04. 2019 dokument
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu KSH za rok 2018.pdf
03. 04. 2019 Příloha k závěrečnému účtu - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
01. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Kameničky pro volby do Evropského parlamentu konané ve dench 24. a 25. května 2019
19. 03. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Kameničky
15. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. b), písm. c), písm. g), písm. h) a písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen “ZOPK“), vydává podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
14. 03. 2019 ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
05. 03. 2019 Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, konaného dne 27. února 2019 + Příloha - rozdělení dotací obce
05. 03. 2019 21.3.2019
04. 03. 2019 Oznámení ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
21. 02. 2019 Výzva na obsazení pracovní pozice technický pracovník obce
20. 02. 2019 Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, svolaného starostou obce Robertem Adámkem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích
12. 02. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Volákův kopec
11. 02. 2019 ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
21. 01. 2019 ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
18. 01. 2019 Dokument " Exekuční příkaz..." již není dostupný.
10. 01. 2019 Opatření obecné povahy: s t a n o v u j e podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů stanovení místní úpravy provozu podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
08. 01. 2019 v e ř e j n o u v ý z v u na obsazení pracovní pozice „Účetní“ obce Kameničky
03. 01. 2019 ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
03. 01. 2019 OZNÁMENÍ o ukončení revize údajů katastru nemovitostí
18. 12. 2018 Rozpočet 2019 schválený k 7.12.2018, zveřejněný 7.12.2018
17. 12. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
29. 11. 2018 Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, svolaného starostou obce Robertem Adámkem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích
26. 11. 2018 Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
26. 11. 2018 Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Kameničky pro rok 2019
07. 11. 2018 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2022 - Komunální služby Hlinecko, svazek obcí
07. 11. 2018 Návrh rozpočtu svazku na rok 2019  - Komunální služby Hlinecko, svazek obcí
19. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kameničky
12. 10. 2018 Ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
18. 09. 2018 Ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku   Obecní úřad Kameničky, Kameničky 149, 539 41, Kameničky webdesign| webhosting Stavby Ostrava web a eshop zdarma Copyright 2011 - 2018 © Obec Kameničky
17. 09. 2018 Pozvánka na 22. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, svolaného starostkou obce Yvonou Jandovou, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích
29. 08. 2018 U P O Z O R N Ě N Í V L A S T N Í KŮ L E S Ů
29. 08. 2018 Výzva vlastníkům nemovitostí
29. 08. 2018 Výzva vlastníkům nemovitostí - informace pro veřejnost
12. 07. 2018 Oznámení o počtu zastupitelů
03. 07. 2018 Ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
14. 06. 2018 Oznámení o počtu zastupitelů
12. 06. 2018 Ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčkuj
12. 06. 2018 Pozvánka na 21. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, svolaného starostkou obce Yvonou Jandovou, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích
05. 06. 2018 Ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčkuj Ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
04. 06. 2018 Závěrečný účet za rok 2017 - návrh
04. 06. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
14. 05. 2018 Ve smyslu ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000, v platném znění, uveřejňuje obec Kameničky záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitost, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
09. 05. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Kameničky č. 1/2018, kterou se stanoví část společných školských obvodů mateřské školy a základní školy  
09. 05. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Kameničky č. 2/2018, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky

XML