Město Chotěboř

Město, městys, obec, MČ
Okres Havlíčkův brod

https://chotebor.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

Datová schránka: 94ubfm7
E-mail: podatelna@chotebor.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2020 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí
26. 03. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu - Libice nad Doubravou
26. 03. 2020 Usnesení Rady města Chotěboře ze dne 25.03.2020 UD
25. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Vilémov II/345
25. 03. 2020 Sloupno - změna č.2 ÚP Sloupno,oznámení o zahájení řízení
25. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Vilémov III/34512
24. 03. 2020 Změna č.2 ÚP Krucemburk-oznámení o zahájení řízení
24. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Krále Jana
24. 03. 2020 Rozhodnutí - deklarace účelové komunikce v k.ú. Sedletín
20. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - Horní Lhotka
20. 03. 2020 Krucemburk - změna č.2 ÚP,ozn. o veřejném projednání
20. 03. 2020 návrh změny č.5 ÚP Chotěboř
20. 03. 2020 změna č.8 ÚP Chotěboř
20. 03. 2020 Oznámení o zrušení jednání Zastupitelstva města Chotěboře 18.03.2020
20. 03. 2020 Usnesení vlády a opatření obecné povahy
20. 03. 2020 Oznámení o omezení provozu MÚ
20. 03. 2020 VV 10) Zahájení řízení
13. 03. 2020 VV, ozn. o vydani změny č.3 ÚP Bezděkov
12. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Trčků z Lípy
12. 03. 2020 Pozvánka na 12. zastupitelstvo města Chotěboř 18.03.2020
12. 03. 2020 Dokument "Společné územní a sta..." již není dostupný.
12. 03. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
10. 03. 2020 Dokument "Územní řízení-oznámen..." již není dostupný.
05. 03. 2020 Usnesení Rady města Chotěboř 04.03.2020 UD
05. 03. 2020 Záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř
05. 03. 2020 Mimořádné opatření MZ
05. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 050..." již není dostupný.
02. 03. 2020 OOP - stanovení OPVZ pro obec Sedletín, Veselá u Sedletína - Obec Sedletín
02. 03. 2020 Dokument "Rozhodnutí - Biocentr..." již není dostupný.
28. 02. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 02. 2020 ÚAP ORP Chotěboř - oznámení o úplné aktualizaci 2020
28. 02. 2020 OOP - stanovení OPVZ pro obec Slavíkov, Slavíkov u Chotěboře - Obec Slavíkov
22. 02. 2020 Rozpočtové opatření za únor 2020
20. 02. 2020 Dokument "Územní řízení-rozhodn..." již není dostupný.
20. 02. 2020 Záměr výpůjčky nebytového prostoru-garáže,která je součástí pozemku č. parc. 479/19 v k. ú. Chotěboř
20. 02. 2020 Usnesení Rady města Chotěboř 19.02.2020
20. 02. 2020 Záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 3214/1 v k. ú. Chotěboř
18. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Vilémov
18. 02. 2020 Zpřístupnění závěru - Strategie rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace za období 2021 - 2027
10. 02. 2020 Vyhlášení VŘ OKT
10. 02. 2020 Informace o provozu finanční správy při podávání daňových přiznání
10. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Havlíčkova Chotěboř
10. 02. 2020 Vyhlášení VŘ OSV
10. 02. 2020 Dokument "VV 8)..." již není dostupný.
07. 02. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - Čachotín
07. 02. 2020 Záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 31/22 v k. ú. Bílek
07. 02. 2020 Usnesení Rady města Chotěboř 05.02.2020 UD
07. 02. 2020 Vypsaná VŘ
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozov
04. 02. 2020 Záměr prodeje stavebního pozemku v Bílku

XML