Obec Rtyně nad Bílinou

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://rtynenadbilinou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rtyně nad Bílinou
Rtyně nad Bílinou 34
417 62 Rtyně nad Bílinou

Datová schránka: bf9a8a2
E-mail: podatelna.rtyne@volny.cz, rtyne@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace rok 2019 - Základní škola a Mateřská škola Žalany
14. 04. 2019 Hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za 1. Q 2019 + zřízené PO Mateřská škola Rtyně nad Bílinou za 1. Q 2019
12. 04. 2019 MUDr. Jiřina Eisnerová dovolená duben - květen 2019
09. 04. 2019 Zápis do Mateřské školy Rtyně nad Bílinou pro školní rok 2019-2020
09. 04. 2019 Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 3.4.2019
08. 04. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/034/2019
04. 04. 2019 MZE - Veřejná vyhláška -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita
04. 04. 2019 Rozhodnutí - Úplná uzavírka ŽP Velvěty - směr Sezemice + účelová komunikace 20.5.-23.5.2019
04. 04. 2019 Závěrečný účet obce Rtyně nad Bílinou za rok 2018 - schválený dne 3.4.2019
04. 04. 2019 Záměr prodeje části pozemku na LV č. 438/1 10001 k. ú. Rtyně nad Bílinou ze dne 3.4.2019
04. 04. 2019 Záměr na bezúplatný převod pozemku č. 418/5 na LV č. 60000 k. ú. Rtyně nad Bílinou ze dne 3.4.2019 - ÚZSVM
04. 04. 2019 Záměr prodeje stavby "Rtyně - vodovod a VDJ Malhostice" včetně pozemků 132/2 132/13 k.ú. Malhostice SVS a.s. Teplice
01. 04. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/027/2019
27. 03. 2019 MVČR - informování občanů - Občan na úřadě - důležitý odkaz
26. 03. 2019 Informace o konání 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 3.4.2019
26. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu 24-25.5.2019 -informace
20. 03. 2019 Harmonogram letního svozu komunálního odpadu /9.května 2019 - 26.září 2019/
15. 03. 2019 AOPAK ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.2
15. 03. 2019 Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 6.3.2019
11. 03. 2019 Jarní mobilní svoz nebezpečných odpadů 6.4.2019
08. 03. 2019 Oprava střechy a fasády obecního domu č.p.45 ve Rtyni nad Bílinou
07. 03. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Rtyně nad Bílinou za rok 2018
07. 03. 2019 Záměr prodeje pozemku na LV č. 10001 k. ú. Velvěty ze dne 6.3.2019
05. 03. 2019 Harmonogram svozu bioodpadů 2019 - lichý čtvrtek od 11.4.2019
26. 02. 2019 Informace o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 6.3.2019
26. 02. 2019 Základní škola a Mateřská škola Žalany - Zápis do 1.třídy 2019/2020
25. 02. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/017/2019
13. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace rok 2019 - FK Rtyně nad Bílinou
11. 02. 2019 Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 6.2.2019
08. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.1 ke schválenému rozpočtu pro rok 2019 -ze dne 6.2.2019
07. 02. 2019 Záměr prodeje majetku obce Rtyně nad Bílinou - /v rámci plánované realizace stavby: „III/25817 Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“/ pozemky na LV č. 10001 ze dne 6.2.2019 :
07. 02. 2019 Záměr prodeje pozemků na LV č. 10001 dne 6.2.2019 k.ú. Velvěty + k.ú. Malhostice
07. 02. 2019 Schválený rozpočet pro rok 2018 - vyrovnaný - schválen dne 20.12.2017
07. 02. 2019 Rozpočet na rok 2018 + Střednědobý výhled Mateřské školy Rtyně nad Bílinou 2019 - 2020 schválen dne 1.11.2017
07. 02. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled obce Rtyně nad Bílinou 2017 - 2020
07. 02. 2019 Nařízení č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území obce Rtyně nad Bílinou
04. 02. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/007/2019
01. 02. 2019 Hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za rok 2018 + zřízené PO Mateřské školy Rtyně nad Bílinou za rok 2018
29. 01. 2019 Informace o konání 3.zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 6.2.2019
17. 01. 2019 Kalendář akcí sportovní střelnice Žalany
17. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
14. 01. 2019 SENIOR PAS 2019 pro občany obce Rtyně nad Bílinou a spádových místních částí - Dům kultury Teplice
03. 01. 2019 Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 19.12.2018
03. 01. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 7 ze dne 19.12.2018 ke schválenému rozpočtu pro rok 2018
01. 01. 2019 Žádosti podané podle 106/1999 Sb + odpovědi rok 2017
20. 12. 2018 Schválený rozpočet pro rok 2019 - vyrovnaný - schválen 19.12.2018
20. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 - 2022 - schválen dne 19.12.2018
17. 12. 2018 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/086/2018
12. 12. 2018 KÚÚK OŽP a Zem - Informace o ukončení procesu posuzování vlivů na ŽP záměru Business park Teplice
12. 12. 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška

XML