Obec Rtyně nad Bílinou

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://rtynenadbilinou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rtyně nad Bílinou
Rtyně nad Bílinou 34
417 62 Rtyně nad Bílinou

Datová schránka: bf9a8a2
E-mail: podatelna.rtyne@volny.cz, rtyne@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 06. 2019 Informace o konání mimořádného 8.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 8.7.2019
20. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.3 ke schválenému rozpočtu pro rok 2019 -ze dne 19.6.2019
20. 06. 2019 Záměr prodeje pozemků na LV č. 10001 dne 19.6.2019 k.ú. Malhostice
20. 06. 2019 Záměr bezúplatného převodu pozemků z LV č.426 na LV č. 10001 k. ú. Rtyně nad Bílinou ze dne 19.6.2019
18. 06. 2019 KÚÚK OŽP a Zem - Informace Vrácení dokumentace vlivů na ŽP záměru PH Park Teplice včetně odkazu
11. 06. 2019 Informace o konání 7.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 19.6.2019
05. 06. 2019 Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 a Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2018
27. 05. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/054/2019
27. 05. 2019 Výsledky voleb do EP 24.5.-25.5.2019 - volební okrsek Rtyně nad Bílinou
21. 05. 2019 Usnesení ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 6.5.2019
13. 05. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/051/2019
09. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.2 ke schválenému rozpočtu pro rok 2019 -ze dne 6.5.2019
30. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Dokument "exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
30. 04. 2019 Finanční úřad pro Ústecký kraj - veřejná vyhláška Daně z nemovitostí
30. 04. 2019 Finanční úřad pro Ústecký kraj - veřejná vyhláška Daně z nemovitostí
26. 04. 2019 Informace o konání 6.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 6.5.2019
23. 04. 2019 PH Park Teplice - zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
15. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace rok 2019 - Základní škola a Mateřská škola Žalany
14. 04. 2019 Hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za 1. Q 2019 + zřízené PO Mateřská škola Rtyně nad Bílinou za 1. Q 2019
12. 04. 2019 MUDr. Jiřina Eisnerová dovolená duben - květen 2019
09. 04. 2019 Zápis do Mateřské školy Rtyně nad Bílinou pro školní rok 2019-2020
09. 04. 2019 Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 3.4.2019
08. 04. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/034/2019
04. 04. 2019 MZE - Veřejná vyhláška -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita
04. 04. 2019 Rozhodnutí - Úplná uzavírka ŽP Velvěty - směr Sezemice + účelová komunikace 20.5.-23.5.2019
04. 04. 2019 Závěrečný účet obce Rtyně nad Bílinou za rok 2018 - schválený dne 3.4.2019
04. 04. 2019 Záměr prodeje části pozemku na LV č. 438/1 10001 k. ú. Rtyně nad Bílinou ze dne 3.4.2019
04. 04. 2019 Záměr na bezúplatný převod pozemku č. 418/5 na LV č. 60000 k. ú. Rtyně nad Bílinou ze dne 3.4.2019 - ÚZSVM
04. 04. 2019 Záměr prodeje stavby "Rtyně - vodovod a VDJ Malhostice" včetně pozemků 132/2 132/13 k.ú. Malhostice SVS a.s. Teplice
01. 04. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/027/2019
27. 03. 2019 MVČR - informování občanů - Občan na úřadě - důležitý odkaz
26. 03. 2019 Informace o konání 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 3.4.2019
26. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu 24-25.5.2019 -informace
20. 03. 2019 Harmonogram letního svozu komunálního odpadu /9.května 2019 - 26.září 2019/
15. 03. 2019 AOPAK ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.2
15. 03. 2019 Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 6.3.2019
11. 03. 2019 Jarní mobilní svoz nebezpečných odpadů 6.4.2019
08. 03. 2019 Oprava střechy a fasády obecního domu č.p.45 ve Rtyni nad Bílinou
07. 03. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Rtyně nad Bílinou za rok 2018
07. 03. 2019 Záměr prodeje pozemku na LV č. 10001 k. ú. Velvěty ze dne 6.3.2019
05. 03. 2019 Harmonogram svozu bioodpadů 2019 - lichý čtvrtek od 11.4.2019
26. 02. 2019 Informace o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 6.3.2019
26. 02. 2019 Základní škola a Mateřská škola Žalany - Zápis do 1.třídy 2019/2020
25. 02. 2019 ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/017/2019
13. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace rok 2019 - FK Rtyně nad Bílinou
11. 02. 2019 Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 6.2.2019
08. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.1 ke schválenému rozpočtu pro rok 2019 -ze dne 6.2.2019
07. 02. 2019 Záměr prodeje majetku obce Rtyně nad Bílinou - /v rámci plánované realizace stavby: „III/25817 Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“/ pozemky na LV č. 10001 ze dne 6.2.2019 :

XML