Město Milovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://mesto-milovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Milovice
Nám. 30. června 508
289 24 Milovice

Datová schránka: 6ahbcq7
E-mail: meu@mesto-milovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem - Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy Milovice
31. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem - Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení na místní komunikaci na p. č. 1251/44 k. ů. BV a na silnici č. II/272
31. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem - Odbor dopravy - Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - "Stanovení místní úpravy provozu" na místní komunikaci ulice Komenského
27. 03. 2020 Městský úřad Milovice, Stavební úřad - Oznámení zahájení společného řízení, č.j. SÚ/3097/2020/Wen
27. 03. 2020 Město MILOVICE - Městská policie - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - pes černo-hnědý, Č.j. MP/3106/2020/Kuž
27. 03. 2020 Město MILOVICE - Městská policie - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - pes černý, Č.j. MP/3104/2020/Kuž
25. 03. 2020 Město Milovice, správa majetku města - Svoz pytlového sběru 30. 3. 2020 - zrušeno
25. 03. 2020 Město Milovice - Informace o pozitivním případu covid-19
24. 03. 2020 Město Milovice, oddělení správy majeku - Oznámení o fungování sběrného dvora, informace ke svozu v době epidemie a popelářské desatero
24. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - MULNL-OD/18700/2020/Uh/50
23. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy č. 02/20 - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - č.j. MULNL-OD/9237/2020/Uh/16 - ul. Komenského
23. 03. 2020 Česká pošta - Oznámení - Informace o změně otevírací doby od 19 . 3. 2020 ul. Lesní
20. 03. 2020 Česká pošta - Informace o změně otevírací doby od 19 . 3. 2020 ul. Lesní
20. 03. 2020 Město Milovice jako veřejný zadavatel vypisuje výzvu k podání nabídky „Nákup serveru včetně příslušenství a licence pro MěÚ Milovice"
13. 03. 2020 Přijatá opatření Rady města k omezení provozu mateřských škol a MěÚ Milovice
12. 03. 2020 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - Informace o dočasném zrušení úředních hodin pro obyvatele obcí, městysů a měst
12. 03. 2020 Město MILOVICE - Záměr o vzájemném bezúplatném převodu nemovitostí mezi Městem Milovice a Středočeským krajem
12. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vrutická, Armádní a Topolová, č.j. MULNL-OD/16199/2020/Uh/45
09. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Truck Trial 2020, č.j. MULNL-OD/15656/2019/Uh/40
06. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - č.j. MULNL-OD/15368/2020/Uh/38
06. 03. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
05. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí - Výzva vodoprávního úřadu majitelům nemovitostí v ORP Lysá nad Labem (jímání podzemní vody či odebírání povrchové)
05. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Lysá nad..." již není dostupný.
05. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu - ul. Družstevní, č.j. MULNL-OD/12232/2020/35
05. 03. 2020 Město MILOVICE - Záměr o výpůjčce nemovitostí v k.ú. Milovice nad Labem, "Výpůjčka části pozemku parc. č. 1769/1"
05. 03. 2020 Město MILOVICE - Záměr o pronájmu nemovitostí v k.ú. Milovice nad Labem, "Pronájem části pozemku parc. č. 1769/1"
03. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. Lesní č.j. MULNL-OD/13463/2020/Uh/31
03. 03. 2020 Městský úřad Nymburk - Odbor správy městského majetku - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, Č. j. MUNYM-050/12616/2020/Jeř
02. 03. 2020 Středočeský kraj, Krajský úřad - Oznámení záměru - pronájem
02. 03. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor životního prostředí, OZNÁMENÍ o zahájení řízení - Výrobní areál AAS Automotive s. r. o", Č.j. MULNL-OVŽP/10515/2020/Ště
02. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Milovice..." již není dostupný.
02. 03. 2020 Městský úřad Milovice - Stavební úřad - SDĚLENÍ dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím č.j. SÚ/2286/2020/Vyk
28. 02. 2020 Město Milovice - Kancelář úřadu - Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. KÚ/1656/20/Dlo
28. 02. 2020 Čez Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 17. 3. 2020 od 7:00 - 15:00 hod.
28. 02. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy č. 01/20 - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - č.j. MULNL-OD/2992/2020/Uh/4 - ul. Slepá
28. 02. 2020 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH – Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámy vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb - katastrální zákon
28. 02. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - č.j. MULNL-OD/12642/2020/Uh/ - Chodecké závody
28. 02. 2020 Česká pošta s.p. - Oznámení o dočasné změně na poště Milovice nad Labem 1, Poštovní 156 dne 2. 3. 2020
25. 02. 2020 Město Milovice - Kancelář úřadu - Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. KÚ/1511/20/Dlo
25. 02. 2020 Město Milovice - Oddělení správy majetku města - Oznámení poruchy veřejného osvětlení v ulici Topolová, Habrová, Javorová
25. 02. 2020 Čez Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12. 3. 2020 od 7:00 - 15:00 hod.
23. 02. 2020 Město Milovice - záměr prodeje nepotřebného movitého majetku - automat na originálně balené potraviny a nápoje
23. 02. 2020 Město Milovice - Veřejná výzva na obsazení 2 pracovních míst "Strážník městské policie Milovice" (termín nástupu 1.5.2020 nebo dohodou)
21. 02. 2020 Čez Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10. 3. 2020 od 7:00 - 13:00 hod.
21. 02. 2020 Čez Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 5. 3. 2020 od 7:00 - 15:00 hod.
21. 02. 2020 Město MILOVICE - Ekonomické oddělení - Oznámení o zveřejnění odkazu na rozpočtové opatření roku 2020 č.1
21. 02. 2020 Česká pošta s.p. - Oznámení o dočasné změně na poště Milovice nad Labem 1, Poštovní 156 ve dnech 24.2.2020-25.2.2020
21. 02. 2020 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy č. 44/19 - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - č.j. MULNL-OD/98107/2019/Uh/214 - křižovatka ulic Ostravská a Mírová
21. 02. 2020 Město Čelákovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. pozice: úředník - referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice (termín nástupu ihned nebo dohodou)
21. 02. 2020 Město Čelákovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. pozice: interní auditor/ka MěÚ Čelákovice (termín nástupu ihned nebo dohodou)

XML