Město Milovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://mesto-milovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Milovice
Nám. 30. června 508
289 24 Milovice

Datová schránka: 6ahbcq7
E-mail: meu@mesto-milovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 10. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Usnesení - Zastavení řízení - "Propojovací chodníky mezi ulicemi Spojovací a Braniborská, Milovice", č.j. MULNL-OD/89017/2021/Uht
18. 10. 2021 Městský úřad Milovice, Stavební úřad - Oznámení - Zahájení společného řízení - čj. SÚ/10958/2021/Wen
15. 10. 2021 Město Milovice, Městská policie - Oznámení o vyhlášení nálezu - Kotě (zrzavé barvy), čj. MP/10905/2021/Sla
14. 10. 2021 Čez Distribuce, a.s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13. 10. 2021 Město MILOVICE - Ekonomické oddělení - Oznámení o zveřejnění odkazu na rozpočtová opatření roku 2021 č.1-6
13. 10. 2021 Čez Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 3. 11. 2021 od 7:30 - 13:30 hod. - Nádražní č. o. 14, č. p. 3323, V Zahrádkách č. o. 5
12. 10. 2021 Město Milovice, Městská policie - Oznámení o vyhlášení nálezu - 2 koťata čj. MP/10687/2021/ČeV
11. 10. 2021 Město Milovice, Městská policie - Oznámení o vyhlášení nálezu - Kotě čj. MP/10714/2021/Ma
11. 10. 2021 Město Milovice, Městská policie - Oznámení o vyhlášení nálezu - Kotě čj. MP/10713/2021/Ma
08. 10. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Armádní, č.j. MULNL-OD/85019/2021/Uh/235
08. 10. 2021 Exekutorský úřad Šumperk, soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Usnesení o odročení elektronické dražby nemovité věci, č.j. 139EX 30407/19-094
06. 10. 2021 Město Milovice - Oddělení správy majetku města - Oznámení - Porucha VO v ul. Mírová
05. 10. 2021 Česká pošta s.p. - Oznámení o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny na poště Milovice nad Labem 1, Poštovní 156 ve dnech 6. 10. 2021 - 8. 10. 2021
05. 10. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, „Stanovení místní úpravy provozu" ul. Armádní, č.j. MULNL-OD/83478/2021/232
04. 10. 2021 Město Milovice, Městská policie - Oznámení o vyhlášení nálezu - Chytré hodinky čj. MP/10416/2021/Kuž
04. 10. 2021 Město Milovice - Oddělení investic a rozvoje - Výzva k podání nabídky - "Výstavba letní učebny včetně WC a skladu"
04. 10. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 34/21 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Zátopkova, č.j. MULNL-OD/70619/2021/Uh/201
04. 10. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Rohová, č.j. MULNL-OD/82356/2021/Uh/230
01. 10. 2021 Město Milovice - Kancelář úřadu - Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice „Referent/ka oddělení správy majetku města – ochrana přírody a krajiny“ (zástup za MD)
01. 10. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, „Stanovení místní úpravy provozu" ul. Zahradní, č.j. MULNL-OD/80897/2021/228
01. 10. 2021 Město Milovice, Městská policie - Oznámení o vyhlášení nálezu - Mobilní telefon čj. MP/10279/2021/Kuž
01. 10. 2021 Město Milovice - Kancelář úřadu - Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím čj. KÚ/9849/2021/PI
29. 09. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 33/21 - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. II/332, ul. Družstevní, č.j. MULNL-OD/68706/2021/UH/194
27. 09. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2021, které se koná v pondělí dne 4. 10. 2021 od 18:00 hodin
27. 09. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Sportovní, č.j. MULNL-OD/80254/2021/UH/219
27. 09. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. silnice č. II/332, ul. Mírová, ul. Příčná a bezejmenná komunikace, č.j. MULNL-OD/79768/2021/UH/221
27. 09. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Nádražní a V Zahrádkách, č.j. MULNL-OD/79331/2021/UH/223
24. 09. 2021 Česká pošta s.p. - Oznámení o dočasné změně otevírací doby na poště Milovice nad Labem 1, Poštovní 156 ve dnech 27. 9. 2021 - 1.10. 2021
23. 09. 2021 Městský úřad Milovice, Stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - čj. SÚ/9769/2021/Vyk
23. 09. 2021 Město Milovice - Oddělení investic a rozvoje - Výzva k podání nabídky - "Oprava komunikace Armádní, Milovice - etapa III."
22. 09. 2021 Městský úřad Milovice, Stavební úřad - Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením - čj. SÚ/9866/2021/Wen
22. 09. 2021 Čez Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 13. 10. 2021 od 7:30 - 18:00 hod. - parc. č. 1772/1
21. 09. 2021 Město Milovice, Městská policie - Veřejná výzva na obsazení 2 pracovních míst "Strážník městské policie Milovice" (termín nástupu 1. 12. 2021, případně dohodou)
21. 09. 2021 Město MILOVICE - Oddělení správy majetku města - Oznámení - Změna otevírací doby Sběrného dvora od 1. 10. 2021
20. 09. 2021 Město Milovice - Oddělení investic a rozvoje - Výzva k podání nabídky - "Opravy nájemních bytů v Milovicích 2022-2024"
20. 09. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, stanovení místní úpravy provozu na pozemku p. č. 1381/2 mezi ulicemi Topolová a Lesní, č.j. MULNL-OD/77538/2021/216
17. 09. 2021 Město Milovice, Městská policie - Oznámení o vyhlášení nálezu - Jízdní kolo, rádio přehrávač čj. MP/9693/2021/Kuž
16. 09. 2021 Město Milovice, Městská policie - Oznámení o vyhlášení nálezu - hrudní pás čj. MP/9650/2021/Kuž
15. 09. 2021 Město MILOVICE - Oddělení správy majetku města - Úplná uzavírka místní komunikace ul. Ostravská v Milovicích
15. 09. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Dukelská, Letecká, Pionýrů, Mírová a MK v obci Milovice, č.j. MULNL-OD/76814/2021/UH/211
15. 09. 2021 Česká pošta s.p. - Oznámení o dočasné změně otevírací doby na poště Milovice nad Labem 1, Poštovní 156 ve dnech 16. 9. 2021 - 24. 9. 2021
14. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy čj.: MZE-49892/2021-16212
13. 09. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2021, které se koná v pondělí dne 20. 9. 2021 od 16:00 hodin
13. 09. 2021 Město MILOVICE - Oddělení správy majetku města - Oznámení k poruchám veřejného osvětlení
10. 09. 2021 Město MILOVICE - Oddělení správy majetku města - Oznámení o vydávání rezidentních parkovacích karet
10. 09. 2021 Městský úřad Milovice, Stavební úřad - Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - čj. SÚ/7728/2021/Sou
09. 09. 2021 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. II/272 v obci Benátecká Vrutice, č.j. MULNL-OD/74168/2021/UH/208
08. 09. 2021 Město MILOVICE - Oddělení správy majetku města - Vyhrazení plochy pro umístění volebních plakátů na sloupech veřejného osvětlení v Milovicích
08. 09. 2021 Město MILOVICE - Kancelář úřadu - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
07. 09. 2021 Město MILOVICE - Oddělení správy majetku města - Oznámení - Zákaz zastavení na záchytném parkovišti v ul. Slepá - dne 15.9.2021

XML