Obec Osek (Strakonice)

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://obec-osek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Osek
Osek 77
386 01 Osek

Datová schránka: 222amzf
E-mail: starosta@obec-osek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 02. 2020 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
09. 02. 2020 Informace o vypouštění odpadních vod
06. 02. 2020 Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Osek
03. 02. 2020 Informace k dani z nemovitých věcí - nová ozvobození od daně z pozemků od roku 2020
30. 01. 2020 Informace pro vlastníky lesa. Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
30. 01. 2020 Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí.
30. 01. 2020 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020
23. 01. 2020 Informace o vypouštění odpadních vod
17. 01. 2020 Informace k dani z nemovitých věcí - nová ozvobození od daně z pozemků od roku 2020
13. 01. 2020 Informace pro vlastníky lesa. Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
13. 01. 2020 Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí.
13. 01. 2020 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020
30. 12. 2019 Opatření obecné povahy č.1/2015 - změna č.1
27. 12. 2019 Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Osek
22. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
22. 12. 2019 Svolávám 14. zasedání zastupitelstva obce Osek
20. 12. 2019 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Osek
20. 12. 2019 Schválený rozpočet roku 2020 SODP
20. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 SODP
20. 12. 2019 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Osek č.1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Osek
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 3/2020 o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16. 12. 2019 Rozhodnutí. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
13. 12. 2019 Opatření obecné povahy č.1/2015 - změna č.1
10. 12. 2019 Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Osek
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy č.1/2015 - návrh změny
09. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
09. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
05. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
05. 12. 2019 Svolávám 14. zasedání zastupitelstva obce Osek
03. 12. 2019 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
03. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SODP 2021-2023
03. 12. 2019 Návrh rozpočtu SODP na rok 2020
02. 12. 2019 Rozhodnutí. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
30. 11. 2019 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Osek
24. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
23. 11. 2019 Záměr na vzájemné darování částí pozemků mezi Jihočeským krajem a obcí Osek
23. 11. 2019 Opatření obecné povahy č.1/2015 - návrh změny
23. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
23. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
21. 11. 2019 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Osek
20. 11. 2019 Seznam nemovitstí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
18. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 - 2023
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - návrh 47. aktualizace zásad územního rozvoje JČK
18. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SODP 2021-2023
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu SODP na rok 2020

XML