Obec Otvice

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://otvice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Otvice
Školní 95
431 11 Otvice

Datová schránka: mb7buqg
E-mail: urad@otvice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 08. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. U kolejí, Otvice
12. 08. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Školní, Otvice
04. 08. 2020 Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod
03. 08. 2020 Oznámení - minimální počet členů OVK pro volny do zastupitelstev krajů 2020
29. 07. 2020 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020 - závěr zjišťovacího řízení
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
28. 07. 2020 Veřejné projednání návrhu změny č.1. územního plánu Chomutov
22. 07. 2020 Opatření obecné povahy " 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje"
29. 06. 2020 Zápis ze 14. řádného jednání ZO Otvice dne 22. června 2020
25. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. U kolejí, Otvice
25. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Školní, Otvice
24. 06. 2020 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020
24. 06. 2020 Závěrečný účet obce Otvice za rok 2019 včetně příloh
15. 06. 2020 Informace o konání 14. řádného zasedání ZO Otvice dne 22.6.2020
10. 06. 2020 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2019
03. 06. 2020 Zveřejnění Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019
02. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Otvice za rok 2019 včetně příloh
20. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - DSO Chomutovsko
08. 05. 2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic České republiky
05. 05. 2020 Zápis z jednání ZO Otvice ze dne 27.4.2020
04. 05. 2020 SČVK - Porovnáví cen pro vodné a stočné za rok 2019
27. 04. 2020 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí.
20. 04. 2020 Informace o konání 13. řádného zasedání ZO Otvice dne 27.4.2020
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy - lesní zákon
06. 04. 2020 Daň z nemovitých věcí
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
23. 03. 2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
23. 03. 2020 Nařízení primátora statutárního města Chomutov o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
23. 03. 2020 Dokument "Stanovisko ministerst..." již není dostupný.
23. 03. 2020 Aktuální zprávy o stavu linek veřejné dopravy DÚK
23. 03. 2020 Důležité informace pro občany
23. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetých krizových opatření (karantény, pohyb osob, aj.):
13. 03. 2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu
13. 03. 2020 Informace cestujícím
11. 03. 2020 Mimořádné opatření - COVID-19
24. 02. 2020 Zápis z 12. řádného jednání ZO Otvice dne 17. února 2020
10. 02. 2020 Informace o konání 12. řádného zasedání ZO Otvice dne 17.února 2020
03. 02. 2020 Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 31.1.2020
13. 01. 2020 VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda - oprava zřejmých nesprávností
09. 01. 2020 Žádost o písemné sdělení o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8.1.2020.
09. 01. 2020 Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8.1.2020
20. 12. 2019 Zápis z 11. řádného zasedání ZO Otvice dne 16.12.2019
19. 12. 2019 Rozpočet obce Otvice na rok 2020
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
18. 12. 2019 Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
09. 12. 2019 Informace o konání 11. řádného zasedání ZO Otvice dne 16.12.2019
09. 12. 2019 Odpověď na dotaz podaný podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
09. 12. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

XML