Obec Jezernice

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://jezernice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jezernice
Jezernice 206
751 31 Jezernice

Datová schránka: i6kbive
E-mail: starostka@jezernice.cz, podatelna@jezernice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022
23. 06. 2022 Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 20. 6. 2022
21. 06. 2022 Stanovení počtu členů nově voleného zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026
20. 06. 2022 Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva obce Jezernice dne 27. 6. 2022
14. 06. 2022 Oznámení a vyhlášení nálezu
13. 06. 2022 Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 20. 6. 2022
09. 06. 2022 Počet potřebných podpisů na petici – Jezernice - volby do zastupitelstev obcí 2022
07. 06. 2022 Seznam obcí podávajících kandidátní listiny na MěÚ Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí…
07. 06. 2022 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 2. 6. 2022
06. 06. 2022 Hasiči radí - Grilujte bezpečně a buďte ohleduplní!
05. 06. 2022 Závěrečný účet obce Jezernice za rok 2021
30. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022
30. 05. 2022 Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 23. 5. 2022
27. 05. 2022 Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 2. 6. 2022
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy…
19. 05. 2022 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Týn nad Bečvou - záznam z úvodního jednání
17. 05. 2022 Oznámení Veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 20…
16. 05. 2022 Pozvánka na 27. zasedání ZO Jezernice dne 23. 5. 2022
10. 05. 2022 Veřejné připomínkovací řízení k návrhu Cílů a Opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních…
05. 05. 2022 Vyhlášení záměru pronájmu obecní budovy č.p. 249 na pozemku parc. č. st. 401 vč. přiléhající…
04. 05. 2022 Nařízení SVS - změna nařízení mimořádných veterinárních opatření nařízených nařízením Státní…
04. 05. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2021 a dosažené…
04. 05. 2022 Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 224/34 ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Jezernice
03. 05. 2022 Rozpočtové opatření 4/2022
26. 04. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Jezernice za rok 2021
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu územního plánu Jezernice
20. 04. 2022 dokument
20. 04. 2022 Veřejná vyhláška - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům…
13. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
07. 04. 2022 KoPÚ Týn nad Bečvou - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Týn n. B. a přilehlé…
07. 04. 2022 Hasiči radí - Jak ochránit sebe i svůj majetek při vichru
04. 04. 2022 Oznámení Veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 10…
01. 04. 2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
30. 03. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a…
22. 03. 2022 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení zavlečení nebo rozšíření nebezpečných…
18. 03. 2022 Vyhlášení záměru pachtu vodohospodářského zařízení - Vodovod pro rodinné domy za zahradami na…
14. 03. 2022 Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013Sb., katastr. zák., vlastníkům nemovitostí a dalším…
03. 03. 2022 Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Jezernice ze dne 28. 2. 2022
02. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
24. 02. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - op..." již není dostupný.
21. 02. 2022 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 28. 2. 2022
17. 02. 2022 Hasiči radí - Jak správně volat na tísňovou linku?
10. 02. 2022 Návrh Závěrečného účtu DSO Moravská brána za rok 2021
07. 02. 2022 Rozpočtové opatřen 1/2022
04. 02. 2022 Návrh závěrečného účtu DSO mikroregionu Lipensko za rok 2021
01. 02. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
01. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí…
01. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe,…
01. 02. 2022 Výroční zpráva za rok 2021
19. 01. 2022 Rozpočtové opatření č. 12/2021

XML