Město Nové Město nad Metují

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://novemestonm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Datová schránka: qgfbxi4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2024 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 12. prosince 2023
16. 07. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do Senátu a do ZK
15. 07. 2024 Přehled o peněžních tocích 2022
15. 07. 2024 Zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu částí pozemků v k. ú. Spy - zahrádka u BD
15. 07. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, doplnění dopr. značení uzavírka Vrchoviny
15. 07. 2024 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 15. února 2024
15. 07. 2024 Upravený rozpočet města ke dni 31. prosince 2022
14. 07. 2024 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 22. května 2024
14. 07. 2024 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 4. ledna 2024
14. 07. 2024 Schválený rozpočet na rok 2024
14. 07. 2024 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 19. září 2023
14. 07. 2024 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 22. srpna 2023
14. 07. 2024 Schválený závěrečný účet města za rok 2022
14. 07. 2024 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022
14. 07. 2024 Výkaz zisku a ztráty 2022
14. 07. 2024 Rozvaha 2022
14. 07. 2024 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2022
14. 07. 2024 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 28. dubna 2023
14. 07. 2024 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
12. 07. 2024 Informace o zveřejnění dokumentů města
10. 07. 2024 Návrh OOP - realizace akce „I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky“
10. 07. 2024 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
10. 07. 2024 Opatření OP, Dny evropského dědictví
09. 07. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, dodatek č. 2, dopr. značení uzavírka Vrchoviny
08. 07. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení, závod IRONMAN HRADEC KRÁLOVÉ
04. 07. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, dodatek dopravního značení-Václavice
03. 07. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení uzavírka ul. Malecí, STAVIX
03. 07. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent Oddělení rozvoje města
02. 07. 2024 ČEZ - Oznámení o plánované odstávce el. energie dne 17.7.2024
02. 07. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Revitalizace parku Jiráskovy sady, Nové Město nad Metují - eta
01. 07. 2024 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku v aeálu bývalých kasáren, NMNM - skladování (k podnikání)
28. 06. 2024 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o povolení stavby ČOV
25. 06. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení ZEPO Bohuslavice
24. 06. 2024 RM 40 Usnesení (pro veřejnost) ze dne 17.06.2024
21. 06. 2024 Informace o zveřejnění dokumentů města
19. 06. 2024 ČEZ - Zrušení oznámení plánované odstávky el. energie dne 27.6.2024
19. 06. 2024 Informace o konání 13. řádného veřejného zasedání ZM ve volebním období 2022 - 2026
19. 06. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení silnice III/285 17, výstavba cyklostezky, Eurovia
19. 06. 2024 Záměr změnit smluvu o výpůjčce částí pozemků - údržba zeleně, k. ú. Spy
19. 06. 2024 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pro sezónní umístění bazénu, Spy u BD
18. 06. 2024 Usnesení o pověření MÚ Nové Město nad Metují vyřízením věci
17. 06. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - zveřejnění: SPP USC - Vklad nové OZV
14. 06. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, dopr. značení přehrada Rozkoš, zajištění průjezdu autobusů
13. 06. 2024 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
12. 06. 2024 Zveřejnění záměru výpůjčky pozemků v lokalitě bývalého autoparku, ul. Kasárenská, NMNM
12. 06. 2024 Zveřejnění záměru vypůjčit část p. č. 2033/3 v k. ú. NMNM, letní předzahrádka na HN - Vlaštovčí dům
12. 06. 2024 Veřejná vyhláška-OOP, dopr. značení výkop v chodníku ul. Nádražní
11. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Změna č. 2 + 4 Územní plán Nové Město nad Metují
11. 06. 2024 Závěrečný účet za rok 2023 - návrh
10. 06. 2024 RM 39 Usnesení (pro veřejnost) ze dne 03.06.2024

XML