Město Nové Město nad Metují

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://novemestonm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Datová schránka: qgfbxi4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 06. 2022 Usnesení z řádného jednání Rady města 95 (27.06.2022)
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení Městec
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška, opatření OP, odstranění DZ, ul. Halínská
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška-návrh OOP, dopravní značení Černčice
24. 06. 2022 Stanovení počtu členů ZM Nové Město nad Metují
24. 06. 2022 Informace o přerušení dodávky elektřiny v Novém Městě nad Metují dne 14.7.2022
22. 06. 2022 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 22. června 2022
21. 06. 2022 Usnesení KU KHK - odůvodnění Infrastruktura Javůrky - komunikace část B.1
17. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - administrativní pracovník OS
17. 06. 2022 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v ul. Klosova – 2x garáž
17. 06. 2022 Usnesení z řádného jednání Rady města 94 (13.06.2022)
14. 06. 2022 Informace o konání řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují - 25. zasedání ve volebním období 2018 - 2022
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška-návrh OOP, dopravní značení ul. Stavební, ul. Nová
07. 06. 2022 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oz..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška 070..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
07. 06. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Nové Město nad Metují za rok 2021
07. 06. 2022 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021
07. 06. 2022 Upravený rozpočet města ke dni 31. prosince 2021
07. 06. 2022 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 k 31.12.2021
07. 06. 2022 Rozvaha 2021
07. 06. 2022 Výkaz zisku a ztráty 2021
07. 06. 2022 Příloha 2021
07. 06. 2022 Přehled o peněžních tocích 2021
07. 06. 2022 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2021
03. 06. 2022 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení parkoviště Farská zahrada
03. 06. 2022 Informace o přerušení dodávky elektřiny v Novém Městě nad Metují 20.6.2022
02. 06. 2022 Usnesení z řádného jednání Rady města 93 (30.05.2022)
31. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent OSP
31. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent OSP
31. 05. 2022 Záměr pronajmout p. č. 861/1 v k. ú. NMNM - oplocená zahrada (u tenisových kurtů)
31. 05. 2022 Záměr pronajmout p. č. 304/2 v k. ú. NMNM - zahrada za BD, ul. Komenského
31. 05. 2022 Záměr pronajmout část p. č. 2088 v k. ú. NMNM - dočasný sjezd, ul. Leštinská
27. 05. 2022 Vyhláška OS v Náchodě ve věci Ladislav Baran
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení ulice Husitská
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení ul. 28. října
25. 05. 2022 Přehled schválených rozpočtových opatření ke dni 25. května 2022
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Informace o podání odvolání
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení Kleny
20. 05. 2022 Seznam obcí k registračnímu úřadu
20. 05. 2022 Potřebný počet podpisů na peticích
20. 05. 2022 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem
20. 05. 2022 Informace o přerušení dodávky elektřiny v Novém Městě nad Metují 6.6.2022
20. 05. 2022 Informace o přerušení dodávky elektřiny v Novém Městě nad Metují 7.6.2022
20. 05. 2022 Oznámení zahájení stavebního řízení
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení silnice III/308 20 Černčice
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení ul. Nábřežní
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška-OOP, dopravní značení, ul. Na Výsluní
20. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Oznámení doplnění podkladů rozhodnutí ve spol řízení o povol. stavby „DČOV“ na st. p. č. 2 v kat. území Sendraž, a o povol. k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV do vod podzemních
19. 05. 2022 Usnesení z řádného jednání Rady města 92 (16.05.2022)

XML