Město Hlinsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://hlinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 01 Hlinsko

Datová schránka: k4hby3r
E-mail: epodatelna@hlinsko.cz, mesto@hlinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: meteostanice na silnici I/34 Čertovina-Medkovy Kopce
18. 09. 2019 Rozpočtová opatření k 9.9.2019
16. 09. 2019 Záměr Pardubického kraje
13. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu při uzavírce silnice III/3433
13. 09. 2019 Oznámení o konání veřejně přístupné akce
11. 09. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ )
11. 09. 2019 usnesení - přerušení řízení, předběžná otázka: bytový dům, Husova ulice, Hlinsko
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Územním plánu (ÚP) Dědová
11. 09. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ v k.ú. Otradov
11. 09. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ ) na části k.ú. Srní
10. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: REGENERACE SÍDLIŠTĚ - HLINSKO, ULICE DRUŽSTEVN
10. 09. 2019 Předání seznamu nemovitostí - města a obce dle rozdělovníku Cr
06. 09. 2019 Oznámení o konání veřejně přístupné akce
05. 09. 2019 Výběrové řízení - Referent/referentka územního plánování a stavebního řádu
04. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice III/
03. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na PK č. III/3544 Krouna
03. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy PK č. II/343 - Blatno
30. 08. 2019 Opatření obecné povahy
30. 08. 2019 Informace o zasedání zastupitelstva města - č. 5
30. 08. 2019 Oznámení o konání veřejně přístupné akce
29. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
29. 08. 2019 Nařízení státní veterinární správy
28. 08. 2019 Oznámení - rozpočtová opatření k 19.8.2019
24. 08. 2019 Oznámení - prodej stavebních a pozemkových parcel
23. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Oznámení o konání veřejně přístupné akce
21. 08. 2019 Oznámení o aktualizaci BPEJ na části k.ú. Vojtěchov u Hlinska
16. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): betonárka ZAPA Hlinsko - dočasná stavba na dobu 5 let
15. 08. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení
09. 08. 2019 Oznámení o konání veřejně přístupné akce
08. 08. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení DZ - rekonstrukce silnice Petrkov - Včelákov
07. 08. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu
03. 08. 2019 Oznámení - nápojové automaty
01. 08. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení DZ - rekonstrukce MK Palackého
01. 08. 2019 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní upr. DZ Blatno
01. 08. 2019 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní DZ u. Karlova
01. 08. 2019 Oznámení - rozpočtová opatření k 22.7.2019
31. 07. 2019 stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení DZ - ul. Rataje
31. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu
31. 07. 2019 Oznámení o konání veřejně přístupné akce
30. 07. 2019 VŘ č. HPU/046/2019 s aukcí
29. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce místní komunikace Rataje v Hlinsku
24. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodné úpravy provozu stavba II/354 Svratka, křiž. II/343 sm
24. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: povolení úplné uzavírky silnice Kameničky
24. 07. 2019 Oznámení o uspořádání veřejného podniku
19. 07. 2019 Oznámení o konání veřejně přístupné akce
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č.1 Územního plánu (ÚP) Holetín
16. 07. 2019 Stanovení přech. DZ
15. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na PK silnice
13. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení místní/přechodné úpravy provozu na PK - silnice č. I

XML