Město Hlinsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://hlinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 01 Hlinsko

Datová schránka: k4hby3r
E-mail: epodatelna@hlinsko.cz, mesto@hlinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu Jeníkov
12. 02. 2020 Vyhlášení dotačního programu pro dětské lékaře
08. 02. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: splašková kanalizace Dachov
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Hlinsko
04. 02. 2020 Oznámení - pronájem poz. parcely č. 1127/1 v k.ú. Chlum u Hlinska
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům
01. 02. 2020 Výzva k podání nabídek - Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Včelákov
31. 01. 2020 Oznámení - kanalizační řád města Hlinska
30. 01. 2020 Termín sčítání zvěře v roce 2020
29. 01. 2020 Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce MK Rubešova v Hlinsku
29. 01. 2020 Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce ulice Drahý Růžek, Hlinsko
28. 01. 2020 Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce MK Rubešova v Hlinsku
28. 01. 2020 Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce ulice Drahý Růžek, Hlinsko
28. 01. 2020 Stanovení ochranného pásma vodního zdroje Kameničky
23. 01. 2020 Rozpočtová opatření k 30.12.2019
22. 01. 2020 1. kolo VŘ č, HPU/01/2020 s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva
21. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Trhová Kamenice - splaškové kanalizační přípojky
17. 01. 2020 Pořadník pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům na 1. pololetí 2020.
17. 01. 2020 Výzva k podání nabídky - Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Studnice
15. 01. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na rok 20
11. 01. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení: Komunikace a inženýrské sítě Drachtiny - 3. etapa
10. 01. 2020 Oznámení - schválený rozpočet KSH na rok 2020
09. 01. 2020 Oznámení - schválený střednědobý výhled SOMH na roky 2021-2023
09. 01. 2020 Oznámení - schválený rozpočet SOMH na rok 2020
07. 01. 2020 Oznámení - schválený rozpočet na rok 2020
03. 01. 2020 Podpora obnovy kulturních památek
30. 12. 2019 Okruh údajů - vyhláška
24. 12. 2019 Veřejná výzva "Správce informačních a komunikačních technologií"
19. 12. 2019 Schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Krouna
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č. 2 Územního plánu Tisovec
13. 12. 2019 Rozpočtová opatření k 9.12.2019
12. 12. 2019 Veřejná výzva "Zahradník/zahradnice"
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze psů
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - komunální odpad
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č.4 Územního plánu (ÚP) Hlinsko
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy
11. 12. 2019 Pořadník pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům na 1. pololetí 2020.
10. 12. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na PK - ul. Druzžste
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu Holetín
07. 12. 2019 Výběrové řízení - "Právník/právnička města Hlinsko, Městského úřadu Hlinsko"
06. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Trhová Kamenice - splaškové kanalizační přípojky
05. 12. 2019 Oznámení - pronájem poz. parcel
05. 12. 2019 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk
04. 12. 2019 Rozpočtová opatření k 25.11.2019
04. 12. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na PK - III/3433 - 8.12.2019
04. 12. 2019 Snížení energetické náročnosti Adámkova tř. 281 - dodatečné informace
04. 12. 2019 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: sportovně-společenské centrum SKI Klubu Hluboká, z.s. s te

XML