Město Hlinsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://hlinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 01 Hlinsko

Datová schránka: k4hby3r
E-mail: epodatelna@hlinsko.cz, mesto@hlinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu- DODÁVKA KOMPAKTNÍHO ŽACÍHO TRAKTORU.
08. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060763854.
08. 04. 2021 Referent/referentka pro silniční a městskou dopravu - zkušební komisař/komisařka
08. 04. 2021 Výběrové řízení na obsazení místa strážníka/strážnice Městské policie Hlinsko
07. 04. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rekonstrukce veřejného osvětlení Horní Holetín
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Raná
01. 04. 2021 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy objektu, Hlinsko
01. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: povolení PUP - Hlinsko-Blatno, oprava opěrné zdi na silnici II
01. 04. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Novostavba víceúčelového objektu Vortová
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu I/37 Trhová Kamenice
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
31. 03. 2021 Rozpočtová opatření k 29. 3. 2021
30. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060759742.
30. 03. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: Holetín, Horní, rekonstrukce vedení NN, TS
29. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060759736.
26. 03. 2021 2027_001
25. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060763166.
25. 03. 2021 Dokument "oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060755755.
24. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060755627.
19. 03. 2021 Aukční_vyhláška
19. 03. 2021 Aukční_vyhláška
18. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060755625.
18. 03. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na PK,zvl.už.PK a úp
18. 03. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy objektu, Hlinsko
18. 03. 2021 Rozpočtová opatření k 15. 3. 2021
18. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060762071.
17. 03. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na PK,zvl.už.PK a úplná uzav
16. 03. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení DZ - Uzavírka II/354 Svratouch
16. 03. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení PUP - Splašková kanalizace a ČOV Raná (místní
15. 03. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení PUP
15. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pr
10. 03. 2021 Upozornění vlastníků lesů-kůrovcová kalamita 2021
10. 03. 2021 Veřejná zakázka - Multifunkční hřiště Chlum
09. 03. 2021 Veřejná zakázka - Přiblížení dřeva koňským potahem a vyvážecí soupravou pro ML Hlinsko
08. 03. 2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva města dne 22. 3. 2021
05. 03. 2021 S/OM/278/15 Žádost o zveřejnění záměru Pardubického kraje na úřední desce
05. 03. 2021 Oznámení o záměru města propachtovat nemovitost.
05. 03. 2021 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitost.
03. 03. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na rok 20
03. 03. 2021 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
02. 03. 2021 Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky vyvěšením na úřední desku
02. 03. 2021 Rozpočtová opatření k 28. 2. 2021
26. 02. 2021 Oznámení - prodej poz. parcel
26. 02. 2021 Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“
24. 02. 2021 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Chata pro rekreaci a sport
19. 02. 2021 Rozpočtová opatření k 8. 2. 2021
16. 02. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikac
12. 02. 2021 Ceník k nařízení č. 1/2021
12. 02. 2021 Nařízení č. 1/2021, kterým se vymezují komunikace užívané ke stání silničního motorového vozidla

XML