Město Hlinsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://hlinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 01 Hlinsko

Datová schránka: k4hby3r
E-mail: epodatelna@hlinsko.cz, mesto@hlinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy_Miřetice - Dřeveš
23. 09. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonstrukce chodníku v ul. Faráře Toufara v Hlinsku
23. 09. 2021 Opatření obecné povahy 1/2021
23. 09. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): chodník Hlinsko - Rváčov, I. etapa
22. 09. 2021 stanovení místní úpravy provozu: žádost o stanovení místní úpravy_SILNICE III/33775 MIŘETICE, NA PER
21. 09. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na MK - U Tvrze, Dvořákovo n
21. 09. 2021 Oznámení o pronájmu - parkovací stání v hale pro parkování v Hl.
21. 09. 2021 Výzva - pojištění města Hlinska
21. 09. 2021 Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření
16. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
15. 09. 2021 Rozpočtová opatření k 13.9.2021
15. 09. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
15. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. en. č. 110060796771
13. 09. 2021 Volby - vyrozumění o termínu a místu školení
07. 09. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení místní / přechodné úpravy provozu na pozemníc
07. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o svolání prvního zasedání OVK
06. 09. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na PK - uzavírka III/3432 Tr
03. 09. 2021 Informace o zasedání zastupitelstva města dne 13. 9. 2021
02. 09. 2021 Oznámení - společné povolení: Chodník Hlinsko - Rváčov - dešťová kanalizace a vodovod
31. 08. 2021 Rozpočtová opatření k 23.8.2021
31. 08. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: Technická vybavenost a konunikace pro RD v lokalitě Zb3 v Hlinsku -
31. 08. 2021 Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č. 1 Územního plánu Včelákov
30. 08. 2021 stanovení místní úpravy provozu: stanovení místí úpravy na Tylově nám.
27. 08. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): výroba biometanu a jeho vtláčení do distribuční soust
25. 08. 2021 Oznámení ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
25. 08. 2021 Oznámení ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v plat. znění
25. 08. 2021 Seznamu nemovitostí
24. 08. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na PK Trhová Kamenice
24. 08. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
23. 08. 2021 Aukční_vyhláška
20. 08. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na PK,zvl.už.PK
20. 08. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení DZ - Modernizace silnice II/343, 1. etapa
17. 08. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: povolení PUP - Novostavba chodníku v obci Holetín
16. 08. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
09. 08. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení PUP Hlinsko, ul. Komenského, Čelakovského - re
06. 08. 2021 Dokument "N_Usnesení_blanketní_..." již není dostupný.
06. 08. 2021 Dokument "Dražební_vyhláška_MV_..." již není dostupný.
06. 08. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodních zdrojů VS1 a VS2
05. 08. 2021 Rozpočtová opatření k 19.7.2021
05. 08. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779040
05. 08. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
02. 08. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikaci - pietn
30. 07. 2021 Oznámení o konání veřejně přístupné akce - SKImeet Hlinsko
29. 07. 2021 Oznámení o uspořádání veřejného podniku - Hlinecký folkový špekáček
28. 07. 2021 Oznámení - vypůjčka
27. 07. 2021 Výzva k odstranění automobilu
27. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení PUP - Posílení vodohosp. funkcí MVN v Dolním Babákově
21. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na PK, zvl.už.PK a č
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška (vyloučení vstupu do lesa)

XML