Město Lanškroun

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
563 01 Lanškroun

Datová schránka: 27tbq25
E-mail: sekretariat@mulanskroun.cz, podatelna@mulanskroun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 02. 2020 Zveřejnění prodeje domu čp.43 Dobrovského - REMAX
27. 02. 2020 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 24.02.2020
27. 02. 2020 Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti
27. 02. 2020 Exekutorský úřad Brno-město vydává oznámení o skončení exekuce proti povinné společnosti Farma ve Dvoře s.r.o.
26. 02. 2020 Exekutorský úřad Hradec Králové vydává oznámení o uhrazení exekuce
26. 02. 2020 Zveřejnění prodeje pozemků Na Náhonu u domu čp.111
26. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení
26. 02. 2020 Zveřejnění prodeje částí pozemků ppč. 180/1 a ppč. 180/3 vše v k. ú. Lanškroun
26. 02. 2020 Zveřejnění pronájmu částí ppč. 3661/2 v k. ú. Lanškroun a ppč. 3329 v k. ú. Dolní Třešňovec
26. 02. 2020 Výběrové řízení- referent/ka odboru stavební úřad
25. 02. 2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostrans
24. 02. 2020 Dotační program "Podpora památkové péče"
24. 02. 2020 Výběrové řízení - Referent/ka odboru dopravy a silničního hospodářství
24. 02. 2020 Usnesení ze Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 19.02.2020
21. 02. 2020 zveřejnění sladovna
20. 02. 2020 RO č. 1
19. 02. 2020 Výběrové řízení odbor životního prostředí - agenda odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a rybářství
18. 02. 2020 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 10.02.2020
17. 02. 2020 Společné povolení - "Chodníky Damníkov"
17. 02. 2020 Oznámení pronajmout reklamní plochu na budově Dobrovského 233.
17. 02. 2020 Byt č. 1 v domě ul. Pivovarské náměstí 160 Lanškroun
17. 02. 2020 byt č. 11, v domě ul. Palackého 648, Lanškroun
17. 02. 2020 byt č. 12, v domě ul. Palackého 647, Lanškroun
17. 02. 2020 Byt č. 2, v domě ul. Třešńovecká 82, Lanškroun
17. 02. 2020 Byt č. 2 v domě ul. Havlíčkova 509, Lanškroun
14. 02. 2020 Zveřejnění prodeje domu čp.43 v ulici Dobrovského prostřednictvím real.kanceláře REMAX
12. 02. 2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 02. 2020 Zveřejnění prodeje pozemku č.8016/3 v k. ú. Lanškroun
12. 02. 2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení a výzva
11. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Lanškroun, z. s., hokejový klub Orli
11. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Dolní Třešňovec, z. s.
11. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FO Lanškroun, z. s.
10. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
07. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 99-100
07. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 97 - 98
07. 02. 2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
03. 02. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
03. 02. 2020 Výběrové řízení - referent/ka odboru životního prostředí
03. 02. 2020 Dotační pragram soc.služby 2020
03. 02. 2020 Dotační pragram soc.služby 2020
03. 02. 2020 Dotační pragram soc.služby 2020
03. 02. 2020 Dotační pragram soc.služby 2020
31. 01. 2020 Veřejná zakázka malého rozsahu - prodloužení termínu podání nabídky na zajištění lesnických prací
31. 01. 2020 Dokument "Oznámení o skončení e..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Usnesení Rady města ze dne 27.01.2020
29. 01. 2020 Pronajmout nebytový prostor v budově čp. 20 na ulici 28.října v Lanškrouně.
29. 01. 2020 Oznámení pronajmout nebytový prostor na ul. Dobrovského čp. 233.
29. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Lito..." již není dostupný.

XML