Obec Havraň

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://ouhavran.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Havraň
Havraň 11
435 01 Havraň

Datová schránka: 5xha7hi
E-mail: ouhavran@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Volební obvod a počet členů Zastupitelstva obce Havraň pro volební období 2022-2026
27. 06. 2022 Potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů dle §27 odst.3 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
23. 06. 2022 Magistrát města Mostu - Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havraň
23. 06. 2022 Ústecký kraj - Závěrečný účet ÚK za rok 2021 + Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2023-2025
06. 06. 2022 Sdružení obcí regionu Most-Jih - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
06. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů SORMJ dle zákona 250/2000 Sb.
03. 06. 2022 Magistrát města Mostu - Pozvánka pro zájemce z řad budoucích kandidátů či zmocněnců pro volby do zastupitelstev obcí na pracovní setkání týkající se voleb do OZ
31. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Havraň dle zákona 250/2000 Sb.
31. 05. 2022 Závěrečný účet obce Havraň za rok 2021
31. 05. 2022 Účetní závěrka obce Havraň k 31.12.2021
30. 05. 2022 KÚ ÚK - Posuzování vlivů na ŽP podle zák.č. 100/2001 Sb. - stanovisko k návrhu koncepce "Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 - 2027"
30. 05. 2022 Usnesení vlády ČR o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
30. 05. 2022 Záměr obce o pronájmu nebytových prostor
30. 05. 2022 Dokument "Usnesení z 26. zasedá..." již není dostupný.
30. 05. 2022 Rozpočtové opatření č.2
23. 05. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
17. 05. 2022 Očkování psů proti vzteklině
15. 05. 2022 Oznámení o konání 26. zasedání ZO Havraň dne 18.5.2022 od 17,00 hodin
06. 05. 2022 Oznámení zveřejnění informace „Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
06. 05. 2022 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
03. 05. 2022 SčVK - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
01. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Havraň - část Moravěves, rekonstukce vedení NN - 1.etapa"
29. 04. 2022 SčVK - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2022 Dokument "Finanční úřad pro ÚK ..." již není dostupný.
28. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Příjemce stočného: Obec Havraň - Moravěves a Saběnice
26. 04. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/00728 a III/25124 v termínu od 25.4.2022 do 30.9.2022
25. 04. 2022 Finanční úřad pro ÚK - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
19. 04. 2022 Oznámení zveřejnění informace „Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
19. 04. 2022 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
14. 04. 2022 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Havraň - část Moravěves, rekonstukce vedení NN - 1.etapa"
10. 04. 2022 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023
08. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Havraň dle zákona 250/2000 Sb.
07. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Havraň dle zákona 250/2000 Sb.
07. 04. 2022 Místní poplatky za svoz odpadu a za psy v roce 2022
07. 04. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Havraň za rok 2021
07. 04. 2022 Návrh účetní závěrky obce Havraň k 31.12.2021
04. 04. 2022 Usnesení vlády ČR ze dne 2.3.2022 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR a o přijetí krizového opatření z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území ČR na dobu 30 dnů od 00,00 hodin dne 4.3.2022
03. 04. 2022 Záměr obce o pronájmu pozemků - část ppč. 250/1 (fotbalové hřiště) + 250/2 (kabiny)
03. 04. 2022 Usnesení z 25. zasedání ZO Havraň dne 9.3.2022
22. 03. 2022 KÚ ÚK - Posuzování vlivů na ŽP podle zák.č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. "I/27 Havraň, obchvat"
19. 03. 2022 KÚ ÚK - Oznámení zveřejnění informace - závěr zjišťovacího řízení „Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027“
17. 03. 2022 Záměr obce o pronájmu pozemků - část ppč. 250/1 (fotbalové hřiště) + 250/2 (kabiny)
17. 03. 2022 Usnesení z 25. zasedání ZO Havraň dne 9.3.2022
13. 03. 2022 Usnesení z 24. zasedání ZO Havraň dne 16.2.2022
11. 03. 2022 Oznámení o konání 25. zasedání ZO Havraň dne 9.3.2022
11. 03. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Havraň-část Moravěves, rekonstrukce vedení NN - 1. etapa"
07. 03. 2022 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023
03. 03. 2022 Usnesení vlády ČR ze dne 2.3.2022 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR a o přijetí krizového opatření z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území ČR na dobu 30 dnů od 00,00 hodin dne 4.3.2022
03. 03. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Havraň dle zákona 250/2000 Sb.
03. 03. 2022 Rozpočtové opatření č.1

XML