Obec Děhylov

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://dehylov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Děhylov
Výstavní 179/17
747 94 Děhylov

Datová schránka: aq7bmb2
E-mail: urad@dehylov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 01. 2020 Usnesení - elektronická dražba - dražba nemovité věci dne 29.1.2020 v 10:00 hodin
23. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
23. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Děhylov, včetně nakládání se stavebním odpadem
20. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Rozpočet obce Děhylov na rok 2020
20. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Děhylov na roky 2020 - 2022
18. 12. 2019 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2019 v 17,30 hodin v sálu kulturního domu v Děhylově
18. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Děhylov na rok 2020
18. 12. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Děhylov do roku 2022
18. 12. 2019 Návrh rozpočtu ZŠ Děhylov na rok 2020
18. 12. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Děhylov na rok 2021 - 2022
12. 12. 2019 Návrh rozpočtu ZŠ Děhylov na rok 2020
12. 12. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Děhylov na rok 2021 - 2022
09. 12. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
09. 12. 2019 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2019 v 17,30 hodin v sálu kulturního domu v Děhylově
03. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Děhylov na rok 2020
03. 12. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Děhylov do roku 2022
01. 12. 2019 Dokument "Exekuční příkaz - č.j..." již není dostupný.
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého
14. 11. 2019 Dokument "Exekuční příkaz - č.j..." již není dostupný.
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého
09. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
11. 10. 2019 Rozhodnutí o povol. změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška - povolení "Revitalizace evropský významné lok. Děhylovský potok - Štěpán"
10. 10. 2019 Hospodaření obce Děhylov k 31.8.2019
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška MSK-v souvislosti s monitoringen rysa ostrovida a medvěda hnědeho
09. 10. 2019 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2019 v 17,30 hodin v zasedácí místnosti obecního úřadu
05. 10. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška-opatření veřejné povahy
02. 10. 2019 Změna otevírací doby Pošta Partner Děhylov dne 30.9.2019
01. 10. 2019 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2019 v 17,30 hodin v zasedácí místnosti obecního úřadu
27. 09. 2019 Oznámení rozpočtových opatření č. 2/2019
27. 09. 2019 Oznámení rozpočtových opatření č. 3/2019
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška MSK-v souvislosti s monitoringen rysa ostrovida a medvěda hnědeho
25. 09. 2019 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce dne 23.9.2019 v 17,30 hodin v kulturním domě v Děhylově
24. 09. 2019 Rozhodnutí o povol. změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška - povolení "Revitalizace evropský významné lok. Děhylovský potok - Štěpán"
23. 09. 2019 Změna otevírací doby Pošta Partner Děhylov dne 30.9.2019
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - odchyt medvěda hnědého a rysa ostrovida
17. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení opakované projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Děhylov
16. 09. 2019 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce dne 23.9.2019 v 17,30 hodin v kulturním domě v Děhylově
05. 09. 2019 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitých věcí
02. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška-opatření veřejné povahy
12. 08. 2019 Oznámení zásilek pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení opakované projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Děhylov
23. 07. 2019 Oznámení rozpočtových opatření č. 1_2019, schválené na 4. zasedání zastupitelstva obce
18. 07. 2019 Zahájení vodoprávního řízení - Revitalizace evropsky významné lokality Děhylovský potok - Štěpán
17. 07. 2019 Rozpočet obce Děhylov na rok 2019
17. 07. 2019 Oznámení zásilek pro osoby s trv. pobytem na ohlašovně
17. 07. 2019 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce dne 15.7.2019 v 18,00 hodin v zasedácí místnosti obecního úřadu
15. 07. 2019 Nařízení obce Děhylov č. 1/2019, Tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej
11. 07. 2019 Změna otevírací doby Pošta Partner Děhylov dne 9. 7. 2019

XML