Obec Mošnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://mosnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Mošnov
Mošnov 96
742 51 Mošnov

Datová schránka: tq9axrb
E-mail: epodatelna@mosnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 12. 2021 dokument
01. 12. 2021 Návrh rozpočtu obce na rok 2022
01. 12. 2021 Návrh střednědobého výhledu na rok 2023 a 2024
29. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
29. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
29. 11. 2021 Záměr obce odprodat pozemek v k.ú. Mošnov
29. 11. 2021 Záměr obce odprodat pozemek v k.ú. Mošnov
26. 11. 2021 Vyhlášení nouzového stavu
26. 11. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ke stavbě "Průmyslová hala v Logistickém centru Mošnov…
23. 11. 2021 Pozvánka na jednání valné hromady Regionu Poodří, návrh rozpočtu na rok 2022, návrh střednědobého…
16. 11. 2021 Informace o konání 15. jednání Zastupitelstva obce Mošnov
16. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - překop místní komunikace
16. 11. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení S..." již není dostupný.
16. 11. 2021 Oznámení o zahájení SŘ - Pipek_čmeláci_§56 ZOPK
04. 11. 2021 Rozhodnutí - Parkovací stání k PST I-IV Multimodální Cargo Ostrava Mošnov
27. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 6-2021.pdf
22. 10. 2021 Opakované veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
18. 10. 2021 Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 5-2021.pdf
14. 10. 2021 Informace o konání 14. jednání Zastupitelstva obce Mošnov
14. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
12. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v k.ú. Mošnov
09. 10. 2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Mošnov
06. 10. 2021 Oznámení veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení…
05. 10. 2021 Opatření obecné povahy
03. 10. 2021 Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 (2 přílohy)
01. 10. 2021 Příloha č. 1 ke Smlouvě o úhradě za shromažďování, sběr ... odpadů pro rok 2021 (1 příloha)
01. 10. 2021 Opatření obecné povahy - změna územní působnosti opatření vzhledem k vývoji kůrovcové kalamity (2 přílohy)
23. 09. 2021 Informace o oznámení záměru Parkovací stání k PST I-IV Multimodální Cargo Ostrava Mošnov-posuzování… (1 příloha)
22. 09. 2021 Svolání 13. jednání Zastupitelstva obce Mošnov (1 příloha)
22. 09. 2021 dokument
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (1 příloha)
22. 09. 2021 Záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Mošnov (1 příloha)
22. 09. 2021 Plánovaná odstávka el. energie v celé obci Mošnov dne 1. 10. 2021 (1 příloha)
22. 09. 2021 Opatření obecné povahy (1 příloha)
22. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice I/58 a I/48 (3 přílohy)
22. 09. 2021 Splašková kanalizace - záměr pronájmu (1 příloha)
22. 09. 2021 Výzva vlastníkům nemovitých věcí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě (2 přílohy)
22. 09. 2021 Pozvánka na valnou hromadu Regionu Poodří (1 příloha)
22. 09. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Mošnov (1 příloha)
22. 09. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (1 příloha)
21. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (1 příloha)
20. 09. 2021 Záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Mošnov (1 příloha)
16. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 4-2021.pdf
16. 09. 2021 Plánovaná odstávka el. energie v celé obci Mošnov dne 1. 10. 2021 (1 příloha)
16. 09. 2021 Opatření obecné povahy (1 příloha)
13. 09. 2021 Splašková kanalizace - záměr pronájmu (1 příloha)
13. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice I/58 a I/48 (3 přílohy)
07. 09. 2021 Pozvánka na valnou hromadu Regionu Poodří (1 příloha)
07. 09. 2021 Výzva vlastníkům nemovitých věcí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě (2 přílohy)

XML