Obec Kolšov

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://kolsov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kolšov
Kolšov 160
788 21 Kolšov

Datová schránka: u8uaw6u
E-mail: kolsov@zabrezsko.cz, obec@kolsov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2004
22. 01. 2018 Rozpočtová změna 1-2005
22. 01. 2018 Rozpočet 2005_1
22. 01. 2018 Návrh rozpoč.změny č.4
22. 01. 2018 Návrh roz.změny3
22. 01. 2018 Návrh roz.změny1
22. 01. 2018 Návrh roz.změny2
22. 01. 2018 Rozpočet 2004
22. 01. 2018 Dotace z POV - 1
22. 01. 2018 kALKULACE CENY
22. 01. 2018 veterinární opatření
22. 01. 2018 Splašková kanalizace
22. 01. 2018 Výsledky voleb
22. 01. 2018 Závěrečný účet Mikroregion
22. 01. 2018 Závěrečný účet Mikroregion
22. 01. 2018 Záv.účet-přezkoumání hospod-příloha č. 3
22. 01. 2018 Závěrečný účet - příloha 2
22. 01. 2018 Závěrečný účet - příloha 1
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za r. 2009
22. 01. 2018 Návrh rozpočetu ZŠ r. 2010
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu FKSP r.2010
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu ZŠ r.2010
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu SF r.2010
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu obce r.2010
22. 01. 2018 Provizorium obce a SF r.2010
22. 01. 2018 Závěrečný účet 2008
22. 01. 2018 Přezkoumání hospodaření r.2008
22. 01. 2018 Rozpočet ZŠ 2009
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu r.2009
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu SF 2009
22. 01. 2018 Návrh rozpočtového provizoria obce a SF 2009
22. 01. 2018 Přezkoumání hospodaření obce r.2007
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za r.2007
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu roku 2016
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2014 - Příloha
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2014 - Fin 2-12
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2014 - Rozvaha
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2014 - Výkaz zisku a ztráty
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kolšov za rok 2014
22. 01. 2018 Závěrečný účet za rok 2014
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2013
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2013
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2013
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2013
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2013
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2013
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu SF na rok 2013
22. 01. 2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2013
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2012 _ Zpráva
22. 01. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2012 _ FIN 12/2012

XML