Obec Cheznovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://cheznovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Cheznovice
Cheznovice 16
338 06 Cheznovice

Datová schránka: bk8bnmj
E-mail: cheznovice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 20. 7. 2021
13. 07. 2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VI. měsíc 2021
12. 07. 2021 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 20. 7. 2021
01. 07. 2021 OZNÁMENÍ o stavbě, která řeší nové zemní kabelové vedení a rekonstrukci stávajícího vedení NN
17. 06. 2021 Rozpočtové opatření  č. 1 k rozpočtu DSO Horní Berounka
17. 06. 2021 Schválený závěrečný účet DSO Horní Berounka
14. 06. 2021 Protokol o zkoušce vody
14. 06. 2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–V. měsíc 2021
14. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Rokycany (Výzva)
01. 06. 2021 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 25. 5. 2021
01. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
28. 05. 2021 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Cheznovice za rok 2020
28. 05. 2021 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy – dobrovolného svazku obcí dne 11. 6. 2021
17. 05. 2021 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 25. 5. 2021
17. 05. 2021 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
12. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO HBPK
10. 05. 2021 SOCIÁLNÍ PRÁCE MĚSTO ROKYCANY
07. 05. 2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IV. měsíc 2021
27. 04. 2021 SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
26. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021
12. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 1
12. 04. 2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–III. měsíc 2021
25. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ – Kanalizace
23. 03. 2021 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – Věstník veřejných zakázek
11. 03. 2021 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 8. 3. 2021
10. 03. 2021 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021–2024 i Závěrečný účet za rok 2020 je shodný s návrhem.
09. 03. 2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–II. měsíc 2021
09. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 – POŽÁRNÍ ŘÁD
26. 02. 2021 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 8. 3. 2021
22. 02. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení ve věci změny stavby před dokončením – „Cheznovice – kanalizace“, v k.ú. Cheznovice
19. 02. 2021 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
19. 02. 2021 Pravidelný odečet elektroměrů v obci Cheznovice
16. 02. 2021 Závěrečný účet obce Cheznovice za rok 2020
12. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – Kanalizační přípojky v obci Cheznovice
11. 01. 2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–XII. měsíc 2020
11. 01. 2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3
11. 01. 2021 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Cheznovice na období 2021–2024
06. 01. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14. 12. 2020 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 10. prosince 2020
14. 12. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na roky 2022-2026
14. 12. 2020 Schválený rozpočet DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2021
11. 12. 2020 Schválený rozpočet obce Cheznovice na rok 2021
10. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 2
30. 11. 2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 10. 12. 2020
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Cheznovice na rok 2021
24. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 1
24. 11. 2020 POZVÁNKA na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy dobrovolného svazku obcí dne 4. 12. 2020
24. 11. 2020 OZNÁMENÍ stavba el. přípojek
12. 11. 2020 OZNÁMENÍ (16. 11. 2020 se na OÚ Cheznovice neúřaduje)
10. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2020

XML