Obec Pouzdřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://pouzdrany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pouzdřany
Hlavní 99
691 26 Pouzdřany

Datová schránka: fc8a2u6
E-mail: pouzdrany@pouzdrany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam: Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu: Včelouch Kamil
16. 04. 2019 Pozvánka na jednání ZO dne 29.4.2019 v 18:30 hod.
15. 04. 2019 VPS o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
08. 04. 2019 Adresný záměr č. 1/2019 prodat pozemek
05. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (lesní zákon)
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu: TKO za rok 2018
27. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Pouzdřany za rok 2018
20. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - usmrcování kormorána velkého
11. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 2.4.2019
11. 03. 2019 Město Hustopeče - Výběrové řízení - Právník
01. 03. 2019 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN
11. 02. 2019 Pozvánka na jednání ZO Pouzdřany dne 20.2.2019
07. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
24. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
16. 01. 2019 Dokument "Oznámení návrhu Zpráv..." již není dostupný.
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Pouzdřany za uplynulé období (2013 - 2018)
09. 01. 2019 Výroční zpráva za rok 2019 podle zák. č. 106/1999 Sb.
09. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Mikroregion Hustopečsko - Oznámení o zveřejnění
21. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění - 2019
17. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
11. 12. 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Návrh opatření obecné povahy č. 1
11. 12. 2018 DSO Čistý Jihovýchod - Informace o zveřejnění
11. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Pouzdřany č. 4/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Pouzdřany č. 5/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
03. 12. 2018 Mikroregion Hustopečsko - návrh rozpočtu na rok 2019
03. 12. 2018 Mikroregion Hustopečsko - návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2023
03. 12. 2018 Obec Vranovice - výběrové řízení na funkci MATRIKÁŘKA
29. 11. 2018 Pozvánka na jednání ZO dne 10.12.2018
26. 11. 2018 V a K Břeclav, a.s. - Ceník vodného na kalendářní rok 2019
22. 11. 2018 Adresný záměr č. 6/2018 prodat pozemky
22. 11. 2018 Obec Pouzdřany - návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021
15. 11. 2018 DSO Čistý Jihovýchod - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020 - 2021
15. 11. 2018 DSO Čistý Jihovýchod - Návrh rozpočtu na rok 2019
06. 11. 2018 Dokument "Nařízení ústního jedn..." již není dostupný.
05. 11. 2018 Dokument "Dražební vyhláška ele..." již není dostupný.
29. 10. 2018 Obec Šakvice - Veřejná výzva - pracovní pozice účetní
23. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Pouzdřany
23. 10. 2018 Žádost o spolupráci - poškození motorového vozidla
16. 10. 2018 Adresný záměr č. 6/2018 prodat pozemky
13. 10. 2018 Opis výsledku hlasování
08. 10. 2018 Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ
08. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Pouzdřany
06. 10. 2018 Opis o výsledku hlasování - Volby do Senátu Parlamentu ČR
02. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
27. 09. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.

XML