Město Frenštát pod Radhoštěm

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://mufrenstat.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Datová schránka: vz9a8t8
E-mail: podatelna@mufrenstat.cz, epodatelna@mufrenstat.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2019 Zveřejnění záměru odprodeje nemovitostí na základě usnesení 8. zasedání ZM konaného dne 12.09.2019, č. 146, 147 a 151/8/ZM/2019
16. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění schválených dotačních programů pro rok 2020
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení - "Pěší komunikace podél silnice I/58 Siberie - U Bačů" ve Frenštátě pod Radhoštěm
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Papratná, Pod Markem, parkoviště mezi bytovými domy 439 a 434, ul. Poláškova a J. Seiferta ve Frenštátě pod Radhoštěm
12. 09. 2019 Záměr pronájmu části nemovité věci, prostoru kanceláře o výměře cca 27,5 m2 v I. patře Klubu důchodců, Kalusova 1170, Frenštát pod Radhoštěm
12. 09. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku na základě usnesení 21. schůze Rady města Frenštátu pod Radhoštěm konané dne 11.09.2019, č. 566/21/RM/2019 II
11. 09. 2019 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - REKO MS Frenštát pod Radhoštěm - Záhuní + 4
10. 09. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška - elektronická dražba
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK ul. Bezručova, silnice III/4835
09. 09. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizovaný seznam k 05.09.2019
03. 09. 2019 Program 8. zasedání Zastupitelstva města
02. 09. 2019 Oznámení o konání opakované dražby
02. 09. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu krytého bazénu
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZE-16212
29. 08. 2019 22790-2019 VV Pavel Bajer s.r.o.,
29. 08. 2019 22323-2019 VV DAVOZ ZNAČKY s.r.o.,
29. 08. 2019 Vyhlášení aukce na koupi nemovité věci prostřednictvím e-aukčního systému
29. 08. 2019 Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
20. 08. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení - seznámení s podklady rozhodnutí - veřejná vyhláška - REKO MS Frenštát p. R. - Školská čtvrť
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úplné omezení silničního provozu nám. Míru ve Frenštátě p. R. a částečné omezení silničního provozu na části silnice I/58
19. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III. třídy 4864 v obci Tichá
09. 08. 2019 Záměr pronájmu prostor v I. nadzemním podlaží domu č. p. 1161 (budova C) na ul. Rožnovská ve Frenštátě p. R.
08. 08. 2019 Pronájem části sloupů veřejného osvětlení v majetku města nacházejících se na území města Frenštát pod Radhoštěm k umístění reklamních ploch na ul. Rožnovská pro úsek pěší komunikace č. 288 a na komunikaci Kopaná v úseku 289 a 171
08. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2019
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "Regenerace sídliště školská čtvrť ve Frenštátě pod Radoštěm - I. etapa
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. 4 Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání
08. 08. 2019 Veřejné oznámení - nabídky města Frenštát p. R. na pronájem velkého a malého bazénu za účelem výuky plavání dětí MŠ, ZŠ a ostatních škol
05. 08. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizovaný seznam k 05.08.2019
05. 08. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - výroková část - chodníkové těleso Veřovice podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úprava dopravního značení při napojení MK na silnici II/483 - Bordovice
30. 07. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení - Seznámení s podklady rozhodnutí - Veřejná vyhláška - REKO MS Frenštát pod Radhoštěm - Záhuní + 4
25. 07. 2019 Oznámení zahájení územního řízení seznámení s podklady rozhodnutí veřejná vyhláška - REKO MS Frentát pod Radhoštěm - Františka Horečky + 2
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení - Silnice II/483 průtah Frenštát pod Radhoštěm
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Rekonstrukce kanalizace Sídl. Beskydské, Frenštát pod Radhoštěm
18. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - medvěd hnědý
17. 07. 2019 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - REKO MS Frenštát pod Radhoštěm - Bezručova + 1
15. 07. 2019 Dokument "Dražbyprost s.r.o. - ..." již není dostupný.
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Markova pasp. č. MK210 v místě železničního přejezdu
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podkladem pro rozhodnutí - Rozšíření vodovodu na pozemek parc. č. 721 v k.ú. Tichá na Moravě
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "Vodovod a splašková kanalizace pro plánovanou výstavbu 26 RD v k.ú. Tichá na Moravě"
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Martinská čtvrť
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm
04. 07. 2019 Ztráty a nálezy - aktualizovaný seznam k 04.07.2019
01. 07. 2019 Pronájem části sloupů veřejného osvětlení v majetku města nacházejích se na území města Frenštát pod Radhoštěm
01. 07. 2019 Dokument "Závěrečný účet města ..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Pronajem_VO_obecně_a_Albert
27. 06. 2019 2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření

XML