Město Frenštát pod Radhoštěm

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://mufrenstat.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Datová schránka: vz9a8t8
E-mail: podatelna@mufrenstat.cz, epodatelna@mufrenstat.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace III. třídy - Závodí pasp. č. 815
27. 02. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
25. 02. 2020 ÚZSVM - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
25. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Místní úprava provozu na ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm
24. 02. 2020 Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemků v k.ú. Frenštát p. R. na základě usnesení č. 856/34/RM/2020 ze dne 19.02.2020
24. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "CO sklady Planiska - nové napojení areálu na vodovod"
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení projednávání a zveřejnění návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Trojanovice
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace v obci Tichá v rámci výměny vodovodního řadu
19. 02. 2020 Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 6 v domě č. p. 1216 na ul. Sídl. Beskydské ve Frenštátě pod Radhoštěm (na základě usnesení ZM č. 268/11/ZM/2020 ze dne 13.02.2020
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru odprodeje nemovitostí na základě usnesení 11. zasedání ZM konaného dne 13.02.2020
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při úplném omezení silničního provozu nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm (místní komunikace III. třídy)
13. 02. 2020 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu u obchodního domu Kyčera ve Frenštátě pod Radhoštěm
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na místních komunikacích ve Frenštátě pod Radhoštěm
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - návrh úpravy provozu v lokalitě ul. Závodí
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice III. třídy - III/48310 v obci Tichá - "horní konec"
10. 02. 2020 Zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu jednoho parkovacího místa na základě usnesení č. 828/32/RM/2020 ze dne 29.01.2020
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - návrh úpravy dopravního značení v ul. Markova
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK ul. Bezručova, silnice III/4835
06. 02. 2020 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města, které se koná ve čtvrtek 13. února 2020 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni v budově MěÚ Frenštát p. R.
05. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Ztráty a nálezy - aktualizovaný seznam za období 01/2020
04. 02. 2020 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města, které se koná ve čtvrtek 13. února 2020 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni v budově MěÚ Frenštát p. R.
03. 02. 2020 Agenuta ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
31. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 - "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"
27. 01. 2020 Informační povinnost správce daně dle § 56 odst. 1 a 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějích předpisů
27. 01. 2020 Oznámení zahájení územního řízení stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla - "Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční, Frenštát pod Radhoštěm"
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Na komunikacích II. a III. třídy v rozsahu působnosti silničního správního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Vávrova ve Frenštátě pod Radhoštěm
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Martinská čtvrť tzv. "Tanková cesta" ve Frenštátě pod Radhoštěm
22. 01. 2020 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost k místním poplatkům zavedených na území města Frenštát pod Radhoštěm
22. 01. 2020 Prohlášení správce místních poplatků
20. 01. 2020 Prohlášení správce místních poplatků
20. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Kunčice pod Ondřejníkem
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Místní úprava provozu na ul. Dr. Parmy a Dráhy ve Frenštátě pod Radhoštěm
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podkladem pro rozhodnutí - "CO sklady Planiska - nové napojení areálu na vodovod"
14. 01. 2020 Oznámení zahájení územního řízení seznámení s podklady rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Rozšíření vodovodní sítě ve Frenštátě pod Radhoštěm, Planiska
10. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - úprava provozu v sídlištích Rožnovská a Fr. Horečky
10. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Křižovatka místní komunikace a silnice III/4866 - Trojanovice
10. 01. 2020 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
09. 01. 2020 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
09. 01. 2020 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Rozpočet na rok 2020
07. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Veřovice
07. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Trojanovice
07. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Tichá
07. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Lichnov
07. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Bordovice
06. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Ztráty a nálezy - aktualizovaný seznam k 06.01.2020

XML