Město Rumburk

Město, městys, obec, MČ
Okres Děčín

http://rumburk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48
408 01 Rumburk

Datová schránka: sdrbhgg
E-mail: epodatelna@rumburk.cz, tajemnik@rumburk.cz, starosta@rumburk.cz, sekretariat@rumburk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů - informace + informační leták
08. 04. 2021 Výpis usnesení z RM č. 92, konané dne 31.3.2021
08. 04. 2021 nájem bytu 1+2
08. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
08. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
07. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
07. 04. 2021 Výpis usnesení z 18. zasedání ZM konaného dne 25. 3. 2021
07. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
07. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
07. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost
07. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
06. 04. 2021 Prodej pozemku
06. 04. 2021 Prodej pozemku
01. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
01. 04. 2021 vývěs 160-2021 112EX 1358/09-541 draž.vyhl. el.
01. 04. 2021 Prodej pozemku
01. 04. 2021 Pacht nemovitého majetku
01. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
01. 04. 2021 Změna nájemní smlouvy
01. 04. 2021 Pacht nemovitého majetku
01. 04. 2021 vývěs 158-2021 Dokumenty 124 EX 2026/08-741-Dražební vyhláška,742-Žádost o zveřej. DV
01. 04. 2021 vývěs 159-2021 169EX 1056/16-164 usnesení
01. 04. 2021 Informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních
01. 04. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
29. 03. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
26. 03. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
25. 03. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
25. 03. 2021 OOP - DC_Horní Jindřichov, ppč. 1367/19, nové kNN
25. 03. 2021 OOP - Parkoviště a komunikace Rumburk, ul. Na Valech
25. 03. 2021 OOP DC_Velký Šenov, ppč. 841/15, příp. nad 50m
25. 03. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
25. 03. 2021 OOP - Rumburk, Barvířská u čp. 68/3
25. 03. 2021 OOP - DC_Rumburk, VN 106243 kVN IE-12-4006166
24. 03. 2021 ČEZ Distribuce - odstávka elektrické energie
23. 03. 2021 Výpis usnesení z RM č. 91, konané dne 17.3.2021
23. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu ZMĚNY č. 1 ÚP Mikulášovice
19. 03. 2021 VŘ - úředník/úřednice OSVZ - oddělení sociální a terénní práce
19. 03. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
19. 03. 2021 Sdfělení informace o zahájení vodoprávního řízení
19. 03. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
19. 03. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
19. 03. 2021 Sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení
19. 03. 2021 Prodloužení platnosti povolení k vypouštění - ČOV, Fúzikovi, Rumburk
19. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu ZMĚNY č. 2 ÚP Staré Křečany
19. 03. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
16. 03. 2021 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se koná dne 22. 3. 2021
16. 03. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie
16. 03. 2021 Výpis usnesení z 90. schůze Rady města Rumburk konané dne 10. 3. 2021
15. 03. 2021 Posuzování vlivu na životní prostředí - Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe

XML