Obec Vojkovice (Mělník)

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obecvojkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vojkovice
Vojkovice 137
277 44 Vojkovice

Datová schránka: d5tb5p8
E-mail: obec.vojkovice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Přistavení kontejnerů
24. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Stč. kraje č. 6.2020
24. 09. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
21. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Stč. kraje č. 5.2020
21. 09. 2020 Konkurs na ředitelku MŠ Veltrusy
21. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
17. 09. 2020 Návrh změny územního plánu č. 1 Vraňany
17. 09. 2020 ČEZ- žádost o okleštění stromoví
17. 09. 2020 Částečná uzavírka dálnice D8 u obce Úžice
16. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb
15. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Stč. kraje č. 4/2020
09. 09. 2020 Informace o konání zasedání do zastupitelstva obce 8.9.2020 od 18 hodin
07. 09. 2020 Keramika Vojkovice
07. 09. 2020 Přistavení kontejnerů
03. 09. 2020 Informace o konání zasedání do zastupitelstva obce 8.9.2020 od 18 hodin
01. 09. 2020 Oznámení o uzavření ordinace MUDr. Tomaiera ve Vojkovicích
31. 08. 2020 Stanovení počtu členů volební komise
24. 08. 2020 Informace o poètu a sídle volebních okrskù
08. 08. 2020 Zmìna otevírací doby pošty Vojkovice
30. 07. 2020 Opatøení obecné povahy-kalamitní poškození lesních porostù
24. 07. 2020 Zmìna otevírací doby pošty Vojkovice
13. 07. 2020 Letní kino - høištì Vojkovice 5.8. a 26.8.2020
13. 07. 2020 Oznámení o uzavøení ordinace MUDr. Tomaiera ve Vojkovicích
08. 07. 2020 Informace o plánovaném pøerušení dodávky el.energie-Vojkovice
29. 06. 2020 Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2019
29. 06. 2020 Rozpočtová změna č. 2 2020
24. 06. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
17. 06. 2020 Informace o plánovaném pøerušení dodávky el.energie-Vojkovice
17. 06. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2020
16. 06. 2020 Veøejná vyhláška - Mìsto Kralupy n. Vlt.
11. 06. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2020
01. 06. 2020 Informace k dani z nemovitých vìcí pro rok 2020
27. 05. 2020 Èerný den pro obce a kraje
26. 05. 2020 Oznámení o aplikaci pøípravkù na ochranu rostlin
26. 05. 2020 Èerný den pro obce a kraje
26. 05. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
25. 05. 2020 Soutìž BEAUTY GIRL JUNIOR 2020
24. 05. 2020 Popeláøské desatero v dobì epidemie
22. 05. 2020 Èásteèná uzavírka dálnice D8 u obce ڞice
19. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
19. 05. 2020 Oznámení o aplikaci pøípravkù na ochranu rostlin
15. 05. 2020 Návrh záv. úètu obce Vojkovice za rok 2019-pøíloha pro nevidomé-Zpráva o výsledku kontroly obce kraj
15. 05. 2020 BEAUTY GIRL JUNIOR 2020-pozvánka na soutìž!!!
14. 05. 2020 Návrh závìreèného úètu obce Vojkovice za rok 2019
13. 05. 2020 Návrh závìreèného úètu za rok 2019 Svazku mìst a obcí VKM
12. 05. 2020 BEAUTY GIRL JUNIOR 2020-pozvánka na soutìž!!!
12. 05. 2020 Veøejná vyhláška-Daò z nemovitých vìcí na rok 2020
12. 05. 2020 Rozpočtová změna č.1 2020, 28.4.2020
12. 05. 2020 Rozpočtová změna č. 8 2019, 30.12.2019
12. 05. 2020 Rozpočtová změna č.9 2019, 31.12.2020

XML