Obec Vojkovice (Mělník)

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obecvojkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vojkovice
Vojkovice 137
277 44 Vojkovice

Datová schránka: d5tb5p8
E-mail: obec.vojkovice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 08. 2019 Oznámení o zahájení øízení-Pískovna Vojkovice
15. 08. 2019 Obec Zlosyò-zámìr pronájmu obecní hospody
01. 08. 2019 Veøejné projednání Zmìny è.1-ÚP Vojkovice
31. 07. 2019 Oznámení o zahájení øízení-Pískovna Vojkovice
30. 07. 2019 Obec Zlosyò-zámìr pronájmu obecní hospody
18. 07. 2019 Informace o povolení výjimky na st.p.27 ve Vojkovicích
16. 07. 2019 Konkurz na øeditelku MŠ Veltrusy
16. 07. 2019 Závìreèný úèet obce 2017
16. 07. 2019 Závìreèný úèet Svazku VKM za r. 2017
16. 07. 2019 Informace o povolení výjimky na st.p.27 ve Vojkovicích
16. 07. 2019 Rozpočtová změna č. 1 2019
16. 07. 2019 Rozpočtová změna č. 2 2019
16. 07. 2019 Rozpočtová změna č. 3 2019
16. 07. 2019 Rozpočtová změna č. 4 2019
16. 07. 2019 Závěrečný účet 2018
28. 06. 2019 Oznámení Zemìmìøièského úøadu ke zveøejnìní
20. 06. 2019 Opatøení obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu-HZS Vojkovice
19. 06. 2019 Informace o konání zasedání do zastupitelstva obce 18.6.2019 v 18 hodin
15. 06. 2019 Návrh závìreèného úètu obce Vojkovice za rok 2018
14. 06. 2019 Konkurz na øeditelku MŠ Veltrusy
12. 06. 2019 Oznámení Zemìmìøièského úøadu ke zveøejnìní
12. 06. 2019 Informace o konání zasedání do zastupitelstva obce 18.6.2019 v 18 hodin
11. 06. 2019 Volby do EP-Opis výsledku hlasování v okrsku Vojkovice
07. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška EX ..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška EX ..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Opatøení obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu-HZS Vojkovice
02. 06. 2019 Informace o návrhu výroku rozhodnutí o povolení výjimky
01. 06. 2019 Informace k dani z nemovitých vìcí pro rok 2019
29. 05. 2019 Informace o konání zasedání do zastupitelstva obce 28.5.2019 v 18 hodin
29. 05. 2019 Veøejná vyhláška-FÚ Kralupy n. Vlt.
27. 05. 2019 Volby do EP-Opis výsledku hlasování v okrsku Vojkovice
26. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb
26. 05. 2019 Volby do EP-Informace o poètu a sídle volebních okrskù
24. 05. 2019 Informace o konání zasedání do zastupitelstva obce 28.5.2019 v 18 hodin
19. 05. 2019 Informace o zahájení øízení o ÚP Zálezlice
17. 05. 2019 Konkurs na místo øeditele/øeditelky ZŠ a MŠ Hostín u Vojkovic
17. 05. 2019 Návrh závìreèného úètu obce Vojkovice za rok 2018
17. 05. 2019 Informace o návrhu výroku rozhodnutí o povolení výjimky
11. 05. 2019 Oznámení o zveøejnìní-SMO VKM
07. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb
04. 05. 2019 Opatøení obecné povahy-povinnosti vlastníka lesa
03. 05. 2019 Informace o zahájení øízení o ÚP Zálezlice
02. 05. 2019 Svolání schùzky volební komise
02. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška EX ..." již není dostupný.
02. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška EX ..." již není dostupný.
02. 05. 2019 Konkurs na místo øeditele/øeditelky ZŠ a MŠ Hostín u Vojkovic
02. 05. 2019 Informace o výpoètu ceny stoèného 2019
27. 04. 2019 Volby do EP-Informace pro volièe, který zmìnil trvalý pobyt po 14.4.
27. 04. 2019 Veøejná vyhláška-FÚ Kralupy n. Vlt.
27. 04. 2019 Svolání schùzky volební komise

XML