Obec Obrataň

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://obecobratan.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Obrataň
Obrataň 204
394 12 Obrataň

Datová schránka: yczbcbj
E-mail: ou.obratan@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 05. 2024 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
06. 05. 2024 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Obrataň
30. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obrataň za rok 2023
29. 04. 2024 Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. Vintířov
29. 04. 2024 Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. Obrataň
29. 04. 2024 Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. Obrataň
26. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ pro Kraj Vysočina_zpřístupnění k nahlédnutí daně z nemovitých věcí na rok 2024
26. 04. 2024 Vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření se k jeho obsahu
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
11. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ pro Kraj Vysočina_daň z nemovitých věcí
04. 04. 2024 Dokument "ROZHODNUTÍ - stavební..." již není dostupný.
27. 03. 2024 Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce Obrataň, konaného dne 27.03. 2024
25. 03. 2024 Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Obrataň č.: Dot/0001/2023/OO
20. 03. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč - Obec Věžná
20. 03. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu obce Obrataň ve výši 60.000 Kč - Potraviny Obrataň
19. 03. 2024 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Obrataň
19. 03. 2024 SOM Stražiště RO č.2/2024
19. 03. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč - Obec Věžná
15. 03. 2024 OZNÁMENÍ - veřejného projednání návrhu územního plánu Změny č.2 ÚP Obrataň
15. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 8/2023
15. 03. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Obrataň č.: Dot/0001/2023/OO
23. 02. 2024 OZNÁMENÍ - o zahájení obnovy katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov v katastrálním území VINTÍŘOV
22. 02. 2024 OZNÁMENÍ - o zahájení obnovy v katastrálním území VINTÍŘOV
20. 02. 2024 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Obrataň
20. 02. 2024 Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce Obrataň, konaného dne 07.02. 2024
19. 02. 2024 SOM Stražiště RO č.1/2024
18. 02. 2024 OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Hrobská Zahrádka
18. 02. 2024 OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Šimpach
30. 01. 2024 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Obrataň
26. 01. 2024 Záměr směny pozemku_Moudrov
22. 01. 2024 Dokument "OZNÁMENÍ - o zahájení..." již není dostupný.
22. 01. 2024 Dokument "OZNÁMENÍ - o zahájení..." již není dostupný.
18. 01. 2024 Dokument "OZNÁMENÍ - o zahájení..." již není dostupný.
17. 01. 2024 Záměr prodeje pozemku_Obrataň
17. 01. 2024 Záměr prodeje pozemku_Obrataň
17. 01. 2024 Záměr prodeje pozemku_Vintířov
12. 01. 2024 Záměr prodeje pozemku
12. 01. 2024 Záměr prodeje pozemku
07. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
14. 12. 2023 Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce Obrataň, konaného dne 13.12. 2023
14. 12. 2023 Rozpočet obce Obrataň 2024 - schválený
14. 12. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Obrataň na roky 2024-2026 - schválený
13. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 7/2023
13. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 6/2023
13. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2023
07. 12. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Obrataň
29. 11. 2023 NÁVRH rozpočtu obce Obrataň na rok 2024
29. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Obrataň na roky 2024 - 2026
26. 11. 2023 Zápis a usnesení z veřejného jednání zastupitelstva obce Obrataň, konaného dne 15.11. 2023
21. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - schválení stavebního záměru na stavbu III/1292 Obrataň, ul. Nádražní - vodovod a kanalizace

XML