Obec Práče (Znojmo)

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://obec-prace.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Práče
Práče 112
671 61 Práče

Datová schránka: rqqarwr
E-mail: info@obec-prace.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 08. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitostí u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě - seznam nemovitostí
02. 08. 2019 Program jednání zastupitelstva obce Práče č. 8/2019 dne 15. 8. 2019
09. 07. 2019 Program jednání zastupitelstva obce Práče č. 7/2019 dne 18. 7. 2019
02. 07. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2017.
02. 07. 2019 Schválený rozpočet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace na rok 2018.
01. 07. 2019 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2015
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednávání návrhu územního plánu Práče
19. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.7.2019
14. 06. 2019 Termíny zasedání zastupitelstva obce na II. pololetí 2019
05. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
04. 06. 2019 Program jednání zastupitelstva obce Práče č. 6/2019 dne 13. 6. 2019
03. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 4/2019.
29. 05. 2019 Oznámení záměru obce o změny nájemní smlouvy
17. 05. 2019 Závěrečný účet obce Práče za rok 2018.
10. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
10. 05. 2019 Velkoobjemný a nebezpečný odpad
06. 05. 2019 Program jednání zastupitelstva obce Práče č. 5/2019 dne 16. 5. 2019
02. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016
02. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 Pozvánka - pálení čarodějnic
18. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Práče za rok 2018.
18. 04. 2019 Změna termínu svozu směsného komunálního odpadu.
18. 04. 2019 Výzva k podání připomínek nebo námitek
18. 04. 2019 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 04. 2019 Návrh rozpočtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice č. 32 na rok 2019.
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Kladno
11. 04. 2019 Pozvánka - Procházka rozkvetlými sady
10. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2018.
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.-25. května 2019
04. 04. 2019 Nabídka brigády
04. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Práče
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy
02. 04. 2019 Program jednání zastupitelstva obce Práče č. 4/2019 dne 11. 4. 2019
28. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.-25.května 2019
22. 03. 2019 Záměr pronájmu nemovitosti - pozemek par. č. 481/42 v k. ú. Práče
22. 03. 2019 Nabídka práce
19. 03. 2019 Střednědobý výhled 2018 - 2021
19. 03. 2019 Střednědobý výhled 2019 - 2022
19. 03. 2019 Rozpočet obce Práče na rok 2019
19. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2019.
19. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019.
12. 03. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Kormorán velký
06. 03. 2019 Zápis dětí do MŠ Práče
05. 03. 2019 Program jednání zastupitelstva obce Práče č. 3/2019 dne 14. 3. 2019
26. 02. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 - Obec Práče
26. 02. 2019 Návrh rozpočtu obce Práče na rok 2019
26. 02. 2019 Poplatky od 1. 1. 2019

XML