Obec Hluboké Mašůvky

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://hlubokemasuvky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10
671 52 Hluboké Mašůvky

Datová schránka: qgibk7z
E-mail: hlubokemasuvky@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2021 dokument
22. 09. 2021 veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství (2 přílohy)
22. 09. 2021 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (1 příloha)
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
22. 09. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.9.2021 (1 příloha)
22. 09. 2021 Oznámení prvního zasedání okrskové volební komise (1 příloha)
22. 09. 2021 Jmenování zapisovatele pro volby do Poslanecké sněmovny (1 příloha)
22. 09. 2021 Stanovení počtu a sídel volebních okrsků (1 příloha)
22. 09. 2021 Stanovení počtu členů OVK volby PS (1 příloha)
22. 09. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/2021 (1 příloha)
22. 09. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 2/2021 (1 příloha)
15. 09. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.9.2021 (1 příloha)
15. 09. 2021 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (1 příloha)
15. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
15. 09. 2021 veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství (2 přílohy)
10. 09. 2021 Oznámení prvního zasedání okrskové volební komise (1 příloha)
26. 08. 2021 Jmenování zapisovatele pro volby do Poslanecké sněmovny (1 příloha)
11. 08. 2021 Stanovení počtu a sídel volebních okrsků (1 příloha)
04. 08. 2021 Stanovení počtu a sídel volebních okrsků (1 příloha)
12. 07. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.7.2021 (1 příloha)
02. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
25. 05. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 1.6.2021 (1 příloha)
19. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 (12 příloh)
27. 04. 2021 Oznámení záměru nájmu nemovité věci Občerstvení na koupališti 2021 (1 příloha)
26. 04. 2021 Zveřejnění informace o hromadném předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2021 (1 příloha)
31. 03. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6.4.2021 (1 příloha)
25. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (1 příloha)
24. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/2021 (1 příloha)
24. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 2/2021 (1 příloha)
24. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 3/2021 (1 příloha)
15. 03. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku z pobytu (2 přílohy)
15. 03. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 23.3.2021 (1 příloha)
04. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
03. 03. 2021 záměr směny pozemků (1 příloha)
02. 03. 2021 návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu č. 1/2021 (1 příloha)
02. 02. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 9.2.2021 (1 příloha)
22. 01. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci (pozemek p.č. 1188/24 v k.ú. Hluboké Mašůvky) (1 příloha)
06. 01. 2021 rozhodnutí hejtmana nařízení pracovní povinnost studentům (1 příloha)
04. 01. 2021 Rozpočet obce Hluboké Mašůvky na rok 2021 (1 příloha)
02. 12. 2020 Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko (2 přílohy)
02. 12. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Hluboké Mašůvky na rok 2021 (1 příloha)
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky na období 2021 - 2023 (2 přílohy)
26. 10. 2020 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p.č. 2742/1 (1 příloha)
26. 10. 2020 Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 1188/13 (1 příloha)
19. 10. 2020 Aktualizace zásad územního rozvoje JMK (1 příloha)
12. 10. 2020 dokument
09. 10. 2020 Omezení úředních hodin pro veřejnost (1 příloha)
07. 10. 2020 Oznámení o době a místě konání II.kola volby do Senátu (1 příloha)
21. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)

XML