Obec Břestek

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://brestek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Břestek
Břestek 14
687 08 Břestek

Datová schránka: u52bt7t
E-mail: obecbrestek@seznam.cz, brestek@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2019 Nedostatečně identifikovaní a neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Břestek
12. 04. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019
09. 04. 2019 Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2019
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 3/2019 Magistrátu města Přerova
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 18918/2019-MZE 16212
08. 04. 2019 Opatření starosty č. 3/2019 - informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
04. 04. 2019 Výběrové řízení na zaměstnance obce - údržba, provoz a správa věřejného prostranství u zvonice v Břestku
02. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2018 včetně příloh
28. 03. 2019 Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 1/2019
26. 03. 2019 Opatření starosty č. 2/2019 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
20. 03. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Revitalizace veřejného osvětlení obce Břestek - II.etapa"
08. 03. 2019 Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2019
24. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání Zprávy č. 1 o uplatňování územního plánu Břestek
24. 01. 2019 Dokument "Rozhodnutí SPÚ o výmě..." již není dostupný.
20. 01. 2019 Cenové oznámení DSO Čistý Zlechovský potok o výši stočného na rok 2017
20. 01. 2019 Cenové oznámení SVK a.s., Uh. Hradiště, o změně vodného a stočného na rok 2017
20. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
20. 01. 2019 Návrh rozpočtu svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 2017
20. 01. 2019 Pozvánka na 5.zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2016
20. 01. 2019 Návrh rozpočtu obce Břestek na rok 2017
20. 01. 2019 Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce
20. 01. 2019 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tupesy na Moravě
20. 01. 2019 Záměr obce č. 16/2016 - záměr převodu pozemku parc. č. 2610/35 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 17/2016 - záměr převodu pozemku parc. č. 2605/16 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 18/2016 - záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2605/17 a 2605/18 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 19/2016 - záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2610/28, 2610/29 a 2610/30 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 20/2016 - záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2610/31 a 2610/32 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 21/2016 - záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2610/33 a 2610/34 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 22/2016 - záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2603/50 a 2603/51 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 23/2016 - záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2603/54 a 2603/55 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 24/2016 - záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2603/56, 2603/57 a 2603/58 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 25/2016 - záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2603/59, 2603/60 a 2603/63 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 26/2016 - záměr převodu obecního pozemku parc. č. 76/3 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 27/2016 - záměr převodu nemovité věci a to id. 1/26 kanalizace na Chabaních a záměr převodu id. 1/26 majetkových práv ve Společnosti vlastníků kanalizace Chabaně
20. 01. 2019 Nedostatečně identifikovaní a neznámí vlastníci nemovitých věcí v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Výběrové řízení na pozici knihovníka/knihovnice Obecní knihovny v Břestku
20. 01. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4222 v souvislosti s uzavírkou silnice
20. 01. 2019 Vyhlášení konkursu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Břestek
20. 01. 2019 Pozvánka na čtvrté zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2016
20. 01. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení záměru "Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tupesy na Moravě"
20. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška na ..." již není dostupný.
20. 01. 2019 Opatření starosty obce č. 4/2016 - jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
20. 01. 2019 Opatření starosty č. 3/2016 - informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje
20. 01. 2019 Opatření starosty obce č. 2/2016 o stanovení počtu členů okrskové volební komise
20. 01. 2019 Sdělení o zahájení zjišťovacího řízení a oznámení záměru "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tupesy na Moravě - Plán společných zařízení"
20. 01. 2019 Záměr obce č. 11/2016 převodu obecních pozemků parc. č. 2603/62 a 103/6 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 12/2016 převodu pozemků parc. č. 79/19 a 79/20 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 13/2016 převodu pozemků parc. č. 2610/26 a 2611/3 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 14/2016 převodu pozemku parc. č. 103/4 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Opatření starosty č. 10/2017 o vyhrazení plochy pro vylepování volebních plakátů

XML