Obec Břestek

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://brestek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Břestek
Břestek 14
687 08 Břestek

Datová schránka: u52bt7t
E-mail: obecbrestek@seznam.cz, brestek@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 08. 2019 Záměr obce č. 05/2019 - převod id. 1/26 kanalizace Chabaně a id. 1/26 majetkových práv ve Společnosti vlastníků kanalizace Chabaně
19. 08. 2019 Záměr pronájmu bytu č. 5 v Domu s pečovatelskou službou Břestek
19. 08. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Mikroregionu Buchlov
16. 07. 2019 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Buchlov za rok 2018
16. 07. 2019 Schválený závěrečný účet obce Břestek za rok 2018, včetně zprávy o kontrole hospodaření
15. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 2/2019
15. 07. 2019 Pozvánka na 5.zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2019
15. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření Mikroregionu Buchlov č. 1/2019
04. 07. 2019 Schválený závěrečný účet DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2018
04. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok 1/2019
20. 06. 2019 Rozhodnutí KÚZK č.j. KUZL 27928/2019 - závěr zjišťovacího řízení záměru Retenční vodní plochy v p.t. Kopánky a revitalizace části Zlechovského potoka
17. 06. 2019 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2019
13. 06. 2019 Záměr obce Břestek č. 04/2019 - záměr pronájmu pozemků pod lyžařským svahem
06. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Buchlov za rok 2018 včetně zprávy o kontrole hospodaření
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Břestek za rok 2018, včetně zprávy o kontrole hospodaření
17. 05. 2019 Záměr obce Břestek č. 3/2019 - záměr výpujčky obecních pozemků Mikroregionu Buchlov na část úseku Velkomoravské poutní cesty
16. 05. 2019 Záměr obce Břestek č. 01/2019 - záměr pronájmu pozemků pod lyžařským svahem
16. 05. 2019 Záměr obce Břestek č.02/2019 - záměr výpůjčky pozemků Mikroregionu Buchlov k projektu Stezka paměti národa
15. 05. 2019 Opakované výběrové řízení na zaměstnance obce - správa veřejného prostranství u zvonice s úvazkem 0,5
13. 05. 2019 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2019
07. 05. 2019 Opatření starosty obce č. 5/2019 o vyhrazení plochy pro vylepování volebních plakátů
07. 05. 2019 Opatření starosty č. 6/2019 - oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
30. 04. 2019 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - SVK a.s.
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018 - DSO Čistý Zlechovský potok
26. 04. 2019 Opatření starosty obce č. 4/2019 - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2019
12. 04. 2019 Nedostatečně identifikovaní a neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Břestek
12. 04. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019
09. 04. 2019 Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2019
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 3/2019 Magistrátu města Přerova
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 18918/2019-MZE 16212
08. 04. 2019 Opatření starosty č. 3/2019 - informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
04. 04. 2019 Výběrové řízení na zaměstnance obce - údržba, provoz a správa věřejného prostranství u zvonice v Břestku
02. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2018 včetně příloh
28. 03. 2019 Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 1/2019
26. 03. 2019 Opatření starosty č. 2/2019 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
20. 03. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Revitalizace veřejného osvětlení obce Břestek - II.etapa"
08. 03. 2019 Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2019
24. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání Zprávy č. 1 o uplatňování územního plánu Břestek
24. 01. 2019 Dokument "Rozhodnutí SPÚ o výmě..." již není dostupný.
20. 01. 2019 Cenové oznámení DSO Čistý Zlechovský potok o výši stočného na rok 2017
20. 01. 2019 Cenové oznámení SVK a.s., Uh. Hradiště, o změně vodného a stočného na rok 2017
20. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
20. 01. 2019 Návrh rozpočtu svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 2017
20. 01. 2019 Pozvánka na 5.zasedání zastupitelstva obce Břestek v roce 2016
20. 01. 2019 Návrh rozpočtu obce Břestek na rok 2017
20. 01. 2019 Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce
20. 01. 2019 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tupesy na Moravě
20. 01. 2019 Záměr obce č. 16/2016 - záměr převodu pozemku parc. č. 2610/35 v k.ú. Břestek
20. 01. 2019 Záměr obce č. 17/2016 - záměr převodu pozemku parc. č. 2605/16 v k.ú. Břestek

XML