Město Holešov

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://holesov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Holešov
Masarykova 628
769 01 Holešov

Datová schránka: x8qbfvu
E-mail: mesto@holesov.cz, podatelna@holesov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2020 Elektronická komunikace - zřízení datové schránky na poště, OÚ [PDF, 122 kB]
29. 05. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikaích: Obec Němčice, silnice III/4903 [PDF, 501 kB]
29. 05. 2020 VV oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: obec Němčice [PDF, 490 kB]
28. 05. 2020 Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci červnu 2020 [PDF, 68 kB]
27. 05. 2020 VV - Oznámení o zahájení správního řízení v k. ú. Všetuly p.č. 2626/5 [PDF, 196 kB]
27. 05. 2020 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu nám. Dr. E. Beneše dne 20.06.2020 od 14:00 do 18:00 hod. - Netradiční charitativní běh [PDF, 208 kB]
27. 05. 2020 Seznámení s odvoláním fy Egeria, z.s. proti rozhodnutí o povolení dálnice D49, stavba Hulín - Fryšták [PDF, 223 kB]
27. 05. 2020 VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání: parkoviště u DPS - sídliště Novosady, Holešov [PDF, 187 kB]
26. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF, 101 kB]
26. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF, 94 kB]
26. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů [PDF, 95 kB]
26. 05. 2020 Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p.č. 427/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov [PDF, 103 kB]
26. 05. 2020 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 2728/1, zahrada, k.ú. Holešov [PDF, 271 kB]
25. 05. 2020 VV - Oznámení o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : obec Martinice [PDF, 490 kB]
25. 05. 2020 Upozornění na přerušení dodávek elektrické energie - Zámecká 188, Holešov dne 05.06.2020 - upřesnění [PDF, 61 kB]
25. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/49013 v Holešově na ul. Zlínská dne 05.06. a 08.06.2020 od 07:00 - 15:00 hod. - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově z důvodu konání přijímacího řízení [PDF, 502 kB]
25. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.06.2020 od 7:30 do 14:30 hod., Holešov, Komenského ulice [PDF, 102 kB]
22. 05. 2020 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami [PDF, 510 kB]
21. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení [PDF, 448 kB]
20. 05. 2020 Přehled Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 11. 05. 2020 [PDF, 145 kB]
20. 05. 2020 Přehled Usnesení z 11. schůze Rady města Holešova, která se konala 11. 05. 2020 [PDF, 126 kB]
19. 05. 2020 Oznámení o provádění vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN, k.ú. Žopy - květen, červen 2020 [PDF, 182 kB]
19. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Holešově v sobotu dne 06.06.2020 od 4:00 do 16:00 hodin [PDF, 212 kB]
19. 05. 2020 VV - Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D49 , stavba 4901 Hulín - Fryšták [PDF, 1.03 MB]
19. 05. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 11.05.2020 do 17.05.2020 [PDF, 166 kB]
18. 05. 2020 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, k.ú. Holešov, p.č. 1857/1 [PDF, 202 kB]
15. 05. 2020 Provozní doba úřadu v době od 17.05.2020 do 25.05.2020 [PDF, 112 kB]
15. 05. 2020 Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu do r. 2022 [PDF, 176 kB]
15. 05. 2020 VV - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla [PDF, 408 kB]
14. 05. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Holešov, ul. Zlínská, B.Němcové, Skopalíkova, Osvobození, Sadová, Bezručova od 18.05.2020 - 28.08.2020 [PDF, 190 kB]
13. 05. 2020 Oznámení o zrušení zubní ordinace s účinností od 30.06.2020 - MUDr. Jiří Mlčák, Sušilova 478, Holešov [PDF, 101 kB]
13. 05. 2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastav.plocha a nádvoří, budova čp. 38 RD, k.ú. Holešov [PDF, 102 kB]
13. 05. 2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.195/1, budova čp. 97 - stavba občans.vybavení, k.ú. Holešov [PDF, 99 kB]
13. 05. 2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.907/8, zahrada v k.ú. Holešov [PDF, 97 kB]
13. 05. 2020 Zveřejnění záměru prodeje části městských pozemků pro budoucí výstavbu RD nebo dvojdomu p. č.901, 897, 896/4, 896/6, p.č. 772/19 a p.č. 907/8 zahrada v k.ú. Holešov [PDF, 102 kB]
12. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.06.2020 od 07:30 do 14:45 hod, Dobrotice, Holešov, ul. Zámecká 188 [PDF, 99 kB]
11. 05. 2020 Program podpory malých podniků postižených šířením onemocnění COVID-19 - [PDF, 138 kB]
11. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.5.2020 od 07:30 - 14:00 hod. , Žopy [PDF, 108 kB]
11. 05. 2020 VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Patrik Topič - Školní ul. Holešov: dne 12.05. - 15.05.2020 - napojení kanalizace [PDF, 211 kB]
07. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, Holešov - Tovární 1839, od 08:30 do 13:00 hod. [PDF, 91 kB]
07. 05. 2020 Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice dne 30.05.2020 od 8:00 do 13:00 hod. [PDF, 126 kB]
07. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.05.2020 Holešov - Novosady od 07:30 do 14:00 hod. [PDF, 102 kB]
07. 05. 2020 Informace pro veřejnost k průběhu zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 11.05.2020 od 16:00 hodin [PDF, 240 kB]
06. 05. 2020 Rozhodnutí - prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 27.04.2020 do 10.05.2020 [PDF, 166 kB]
06. 05. 2020 VV - stavební povolení v Kostelci u Holešova - rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení [PDF, 309 kB]
04. 05. 2020 Úřední hodiny Městského úřadu Holešov v době nouzového stavu od 04.05.2020 do 17.05.2020 [PDF, 79 kB]
04. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška: za..." již není dostupný.
04. 05. 2020 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu TALPA-RPF s.r.o. na pozemních komunikacích - silnice III/49010, 49013 v termínu od 11.05.2020 - 02.09.2020 [PDF, 213 kB]
04. 05. 2020 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Ludslavice a Zahnašovice- silnice III/49010, 49013 v termínu od 11.05.2020 - 31.08.2020 [PDF, 190 kB]
04. 05. 2020 Přehled usnesení z 10.schůze Rady města Holešova, která se konala 27.04.2020 [PDF, 155 kB]

XML