Město Holešov

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://holesov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Holešov
Masarykova 628
769 01 Holešov

Datová schránka: x8qbfvu
E-mail: mesto@holesov.cz, podatelna@holesov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku p.č.2728/1, zahrada, k.ú. Holešov [PDF, 236 kB]
18. 09. 2019 VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/49011 v obci Přílepy - oprava vodovodního řádu od 23.09. - 31.10.2019 [PDF, 205 kB]
18. 09. 2019 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku p.č.2728/1, zahrada, k.ú. Holešov [PDF, 224 kB]
18. 09. 2019 Elektronická dražební vyhláška dne 19.11.2019 proti povinnému : Pavel Cholasta [PDF, 380 kB]
17. 09. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu městského pozemku p.č.1869/4, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Holešov [PDF, 95 kB]
17. 09. 2019 Přehled Usnesení z 20. schůze Rady města Holešova, která se konala 10. 09. 2019 [PDF, 162 kB]
16. 09. 2019 VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/490, II/438 na okružní křižovatce u Martinic - objízdná trasa pro tranzitní dopravu nad 7,5 t od 20.09. 2019 - 15.11.2019 [PDF, 205 kB]
16. 09. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu městské části pozemku p.č.1738/3, ostatní plocha, k.ú. Dobrotice do 04.10.2019 [PDF, 93 kB]
13. 09. 2019 VV - Opravné rozhodnutí - oprava chodníků Kostelec u Holešova [PDF, 355 kB]
13. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.10.2019 od 07:30 do 11:30, Holešov, ul. Tovární 1333 (LOANA) [PDF, 98 kB]
13. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.10.2019 od 07:30 do 17:00, Holešov, ul. Tovární 1333 (LOANA) [PDF, 98 kB]
13. 09. 2019 Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 23.09.2019 od 16:00 hod. [PDF, 106 kB]
13. 09. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy chodníků - Kostelec u Holešova [PDF, 389 kB]
12. 09. 2019 Zveřeřejnění schváleného rozpočtu DS Mikroregionu Holešovsko pro rok 2019 [PDF, 106 kB]
12. 09. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu městské části pozemku p.č.2661/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov do 31.12.2019 za účelem parkování [PDF, 132 kB]
10. 09. 2019 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využítí, p. č. 2728/1, zahrada, k.ú. Holešov [PDF, 215 kB]
10. 09. 2019 VV - Usnesení č. 34, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP čj. KUSP 76568/2018: povolení stavby vodního díla "Dálnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, Přeložka Přílepského potoka" [PDF, 140 kB]
10. 09. 2019 VV - Vyrozumění o pokračování v odvolacím řízení - seznámení s podklady rozhodnutí čj. KUZL 57377/2019 [PDF, 181 kB]
10. 09. 2019 VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/49012 na ul. Bezručova v Holešově od 16.09.2019 - 30.11.2019 Rekonstrukce VO [PDF, 205 kB]
06. 09. 2019 VV - opatření obecné povahy - doplnění Ministerstva zemědělství - změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů čj. 41508/2019-MZE-16212, 2 přílohy [PDF, 149 kB]
05. 09. 2019 Přehled Usnesení z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 30. 08. 2019 [PDF, 101 kB]
04. 09. 2019 Přehled Usnesení z 18. schůze Rady města Holešova, která se konala 12. 8. 2019 [PDF, 121 kB]
03. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově na ul. Družby, Havlíčkova, Slovenská - zjednosměrnění ulice Družby od 08.09.2019 - 31.12.2020 [PDF, 182 kB]
03. 09. 2019 VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/49010, II/438, II/490, III/4905-6, Tučapy, mostní objekt od 03.09.2019 - 30.09.2019 [PDF, 183 kB]
28. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/49011 na ul. Osvobození, Holešov [PDF, 424 kB]
28. 08. 2019 VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici II/438 na ul. Palackého v Holešově [PDF, 422 kB]
27. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.9.2019 od 07:30 do 20.09.2019 , Holešov, Žopy [PDF, 88 kB]
27. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška: za..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška dne..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška dne..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19.09.2019 od 07:30 do 09:30, Holešov, Žopy, Přílepy [PDF, 50 kB]
23. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19.09.2019 od 10:00 do 12:00, Holešov, Žopy [PDF, 58 kB]
23. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19.09.2019 od 12:30 do 14:30, Holešov, Žopy [PDF, 58 kB]
20. 08. 2019 VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava z důvodu opravy železničního přejezdu 6.9.2019 od 08:00-18:00 hod. Záhlinice - Kurovice [PDF, 206 kB]
20. 08. 2019 VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava z důvodu opravy železničního přejezdu Tlumačov 4.9.2019 od 07:00 h., 5.9.2019 do 19:00 hod. obec Kurovicee [PDF, 206 kB]
20. 08. 2019 VV - Rozhodnutí o umístění stavby Holešov, KST, Kab. NN společnosti E.ON Distribuce, a.s. [PDF, 241 kB]
19. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 9.9.2019 od 07:30 - 15:00 Dobrotice [PDF, 42 kB]
16. 08. 2019 VV - Oznámení zahájení územního řízení - Lechotice, VN 27. trst. A NN, Petružálek [PDF, 361 kB]
15. 08. 2019 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1916/7, k. ú. Holešov [PDF, 217 kB]
15. 08. 2019 Přehled usnesení z 17. schůze Rady města Holešova ze dne 29.07.2019 [PDF, 129 kB]
14. 08. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění stavebních prací - Holešov, ul. Palackého a Partyzánská [PDF, 389 kB]
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 878/2, k. ú. Holešov [PDF, 179 kB]
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 3302/2, k. ú. Holešov [PDF, 278 kB]
09. 08. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění stavebních prací - Oprava nefunkčních vodovodních šoupat [PDF, 412 kB]
08. 08. 2019 VV - Rozhodnutí - Energetická stavba v rámci PZ Holešov - Holešov, průmyslová zóna - kab. VN - Kart Zlín [PDF, 419 kB]
08. 08. 2019 VV - Rozhodnutí - Investiční příprava územní průmyslové zóny Holešov, II. etapa, Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ [PDF, 393 kB]
07. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.08.2019 od 10:00 do 12:00, Holešov, Tovární 1630 [PDF, 29 kB]
07. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.08.2019 od 07:30 do 09:30, Holešov, Irisovka s.r.o. [PDF, 29 kB]
06. 08. 2019 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1362/3, k. ú. Holešov [PDF, 260 kB]
06. 08. 2019 VV - Společné povolení - Holešov, Revitalizace náměstí Sv. Anny, masné krámy [PDF, 414 kB]

XML