Město Holešov

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://holesov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Holešov
Masarykova 628
769 01 Holešov

Datová schránka: x8qbfvu
E-mail: mesto@holesov.cz, podatelna@holesov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 05.12.2019 od 08:00 do 11:00, Holešov, Tovární 1849 [PDF, 88 kB]
08. 11. 2019 Přehled Usnesení z 24. schůze Rady města Holešova, která se konala 04. 11. 2019 [PDF, 118 kB]
06. 11. 2019 Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2020 [PDF, 137 kB]
06. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 3701/32, k. ú. Holešov [PDF, 178 kB]
06. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly [PDF, 123 kB]
06. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov [PDF, 124 kB]
05. 11. 2019 VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v Holešově z důvodu akce "Vánoční trhy 2019 a Rozsvícení vánočního stromu", termín: 29.11.2019 - 30.11.2019 [PDF, 202 kB]
05. 11. 2019 Zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2019, schválený rozpočtový výhled 2019 - 2020 [PDF, 40 kB]
04. 11. 2019 VV - oznámení zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání - povolení stavby Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy [PDF, 250 kB]
31. 10. 2019 Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 17.12.2019 v 09:00 hod. [PDF, 364 kB]
31. 10. 2019 Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách - zahájení správního řízení ve věci schválení havarijního plánu pro zemědělský podnik Vladimír Caletka - dočasná polní složiště statkových hnojiv [PDF, 194 kB]
31. 10. 2019 VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III/4903 v úseku Kostelec u Holešova - Karlovice [PDF, 213 kB]
31. 10. 2019 Přehled Usnesení z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 21. 10. 2019 [PDF, 144 kB]
25. 10. 2019 Zveřejnění záměru výpujčky pozemků na dobu neurčitou za účelem zázemí pro LMK Čmelák, k.ú. Holešov [PDF, 106 kB]
25. 10. 2019 Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 04.11.2019 od 16:00 hod. [PDF, 49 kB]
25. 10. 2019 Zveřeřejnění Návrhu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Holešovsko na rok 2020 [PDF, 257 kB]
23. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu městských pozemků, p.č.29, 30, k.ú. Holešov - prodejní stánek - masné krámy - na nám. Dr. E. Beneše č. 101 [PDF, 121 kB]
23. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elekt.energie dne 11.11.2019 od 07:30 do 11:00 hod., Holešov, Holešovská 1691, Tovární 1268 , Tovární 1665 [PDF, 68 kB]
23. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elekt.energie dne 11.11.2019 od 11: 30 do 15:00 hod., Holešov, Tovární [PDF, 70 kB]
21. 10. 2019 VV - rozhodnutí o umístění stavby Lechotice, VN 27, trst. A NN, Petružálek [PDF, 241 kB]
17. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Přehled usnesení z 22. schůze Rady města Holešova ze dne 07.10.2019 [PDF, 161 kB]
16. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.11.2019 od 07:30 do 15:30 hod. , Holešov, Želkov [PDF, 192 kB]
15. 10. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2024 [PDF, 221 kB]
14. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška: za..." již není dostupný.
14. 10. 2019 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Martinice u Holešova, části k.ú. Holešov a Přílepy - Státní pozemkový úřad [PDF, 104 kB]
11. 10. 2019 VV - Oznámení zahájení územního řízení - Odkanalizování obce Míškovice [PDF, 380 kB]
09. 10. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Količín - oznámení o vyložení nároků vlastníků pozemků [PDF, 45 kB]
09. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29.10.2019 od 07:30 do 13:00, Holešov, Všetuly, ul. Krátká, Palackého, Polní [PDF, 47 kB]
09. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 04.11.2019 od 07:30 do 15:00, Holešov, Všetuly č.p. 501 [PDF, 34 kB]
09. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 [PDF, 122 kB]
09. 10. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Holešov, ul. Zlínská [PDF, 354 kB]
07. 10. 2019 Přehled usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva ze dne 23.09.2019 [PDF, 207 kB]
04. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
04. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
04. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
04. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1403/2, k. ú. Holešov [PDF, 262 kB]
03. 10. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění stavebních prací - Holešov, ul. Vítězství [PDF, 388 kB]
02. 10. 2019 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martinice, Holešov a Přílepy, pozvánka na jednání [PDF, 53 kB]
02. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.10.2019 od 07:30 do 14:30, Holešov, Všetuly, část ul. Dukelská, lokalita zahrádek včetně po garáže u křížení ulic Ovocná a Za Cukrovarem [PDF, 98 kB]
30. 09. 2019 Zveřejnění záměru směny pozemků p. č.3703/1 a p. č. 907/8 a 906/5 [PDF, 114 kB]
30. 09. 2019 Sdělení vodoprávního úřadu - vodoprávní řízení ve věci schválení havarijního plánu pro realizaci stavby Rusava v Jankovicích [PDF, 193 kB]
30. 09. 2019 VV - přechodná úprava na pozemních komunikacích na silnici III/4903 v úseku Kostelec Holešova - Karlovice [PDF, 374 kB]
30. 09. 2019 Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách - zahájení správního řízení ve věci schválení havarijního plánu zemědělské společnosti Doubrava, spol. s.r.o. [PDF, 194 kB]
27. 09. 2019 Přehled usnesení z 21. schůze Rady města Holešova ze dne 23.09.2019 [PDF, 176 kB]
27. 09. 2019 Oznámení o rozšíření předběžně stanoveného obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Martinice a části k. ú. Holešov a Přílepy [PDF, 52 kB]
25. 09. 2019 VV - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhodnutí č.1 a č. 2 [PDF, 509 kB]
25. 09. 2019 VV - Usnesení o lhůtě - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhodnutí č.1 a č. 2 [PDF, 383 kB]
25. 09. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 980/8 a p. č. 724/40, k. ú. Všetuly [PDF, 123 kB]

XML