Obec Bruzovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://bruzovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bruzovice
Bruzovice 214
739 36 Bruzovice

Datová schránka: naubmp5
E-mail: obec@bruzovice.cz, podatelna@bruzovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 04. 2024 Vyřazení z pasportu místních komunikací
21. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Opatření obecné povahy č.1/2023
21. 04. 2024 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
15. 04. 2024 Oznámení o opravě OZV obce Bruzovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bruzovice
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
08. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu
04. 04. 2024 Informace o dokumentaci záměru „V699 – přestavba na sdružené vedení 400 a 110 kV“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
14. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
04. 03. 2024 Vyřazení z pasportu místních komunikací
28. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Opatření obecné povahy č.1/2023
19. 02. 2024 Pozvánka na 7. Zasedání zastupitelstva Obce Bruzovice
15. 02. 2024 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
24. 01. 2024 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
21. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV obce Bruzovice č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
21. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV obce Bruzovice č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
21. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV obce Bruzovice č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
21. 12. 2023 Oznámení o opravě OZV obce Bruzovice č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12. 12. 2023 Pozvánka na 6. Zasedání zastupitelstva Obce Bruzovice
06. 12. 2023 Oznámení obcím o vyvěšení listin - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
05. 12. 2023 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady - Návrh rozpočtu na rok 2024
05. 12. 2023 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady - Rozpočtový výhled na období 2026-2030
29. 11. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 Obec Bruzovice
21. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
15. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Oznamující zahájení řízení o Návrhu opatření obecné povahy č. 1/2023
14. 11. 2023 Veřejná vyhláška
01. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
13. 10. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
11. 10. 2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
27. 09. 2023 Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2022
26. 09. 2023 Pozvánka na 5. Zasedání zastupitelstva Obce Bruzovice
25. 09. 2023 Nařízení Státní veterinární správy
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
25. 09. 2023 Nařízení Státní veterinární správy
25. 09. 2023 Oznámení o prodeji pozemku
25. 09. 2023 Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bruzovice za rok 2022
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
25. 09. 2023 Oznámení o prodeji pozemku
25. 09. 2023 Pozvánka na 4. Zasedání zastupitelstva Obce Bruzovice
25. 09. 2023 Závazné stanovisko - Zvýšení kapacity lokální distribuční soustavy v Ostravě
25. 09. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
22. 09. 2023 Oznámení o prodeji pozemku
12. 09. 2023 Pozvánka na 5. Zasedání zastupitelstva Obce Bruzovice
04. 09. 2023 Oznámení o prodeji pozemku
04. 09. 2023 Oznámení o prodeji pozemku
04. 09. 2023 Oznámení o prodeji pozemku
29. 08. 2023 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
28. 08. 2023 Seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
26. 08. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

XML