Obec Silůvky

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://www.siluvky.cz/

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy
10. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU - volby do Evropského parlamentu
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení vodoprávního řízení - studna na parc. 457
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - kormorán
28. 02. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 02. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k věřejnému jednání rozš. NN
12. 02. 2019 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 2017
12. 02. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 20.2.2019
11. 02. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 20.2.2019
07. 02. 2019 Výroční zpráva dle zákona 106/99 Sb. za rok 2018
16. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ná..." již není dostupný.
04. 12. 2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky
21. 11. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Silůvky na roky 2020 -2021
21. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Silůvky na rok 2019
21. 11. 2018 Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko, vč. rozpočtu a rozpočtového výhledu
21. 11. 2018 Oznámení o zveřejněných dokumentech návrhů rozpočtů a výhledů dle zákona 250/2000 Sb.
21. 11. 2018 Ceník vodného a stočného v obci Silůvky platný pro rok 2019
21. 11. 2018 ZŠ a MŠ Silůvky - Návrh rozpočtu r. 2019, plnění rozpočtu 2018 a střednědobý výhled r. 2020-2021
19. 11. 2018 Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zákona 250/2000 Sb.
15. 11. 2018 Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových vod z toků
29. 10. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava proovozu na místní komunikaci - křižovatky Anenské a Sokolské ul.
23. 10. 2018 Informace o konání ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 31.10.2018
07. 10. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Silůvky
03. 10. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu
15. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
05. 09. 2018 Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
04. 09. 2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 12.9.2018
03. 09. 2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu křižovatka ul. Anenská a Sokolská, Silůvky
17. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí
30. 07. 2018 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost - přestupky
30. 07. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.8.2018 v celé obci Silůvky
24. 07. 2018 Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží
12. 07. 2018 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na peticích
02. 07. 2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - radiolokátor Sokolnice
25. 06. 2018 Územní rozhodnutí - Prštice, obnova NN
07. 06. 2018 Výzva vlastníkům lesa - kůrovec
04. 06. 2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky
30. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko vč. příloh
30. 05. 2018 Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko
25. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Silůvky za rok 2017 vč. příloh
02. 05. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu
29. 04. 2018 Celkové vyúčtování všech položek - voda odpadní za rok 2017
29. 04. 2018 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2017 - Silůvky
29. 04. 2018 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2018
17. 04. 2018 Informace o stavebních úpravách VO - k veřejnému ústnímu jednání dne 10.5.2018
17. 04. 2018 Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - veřejné osvětlení v části ulice Anenské
05. 04. 2018 Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - veřejné osvětlení v části ulice Anenské

XML