Obec Silůvky

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://www.siluvky.cz/

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Silůvky
10. 06. 2019 Záměr obce Silůvky odprodat část pozemku parc. č. 462, k.ú. Silůvky
10. 06. 2019 Záměr obce pronajmout část budovy obecního úřadu
07. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Silůvky za rok 2018 vč. příloh
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kormorán velký
13. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko vč. příloh
13. 05. 2019 Valná hromada DSO Šlapanicko - program
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
06. 05. 2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 15.5.2019
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30. 04. 2019 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise v obci Silůvky pro volby do Evropského parlamentu
30. 04. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2018 - Silůvky
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Záměr obce pronajmout část pozemků parc. č. 186/2, 186/70 a 186/72 v k.ú. Silůvky
25. 04. 2019 Záměr obce odprodat pozemek parc. 444/2 v k.ú. Silůvky
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy
10. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU - volby do Evropského parlamentu
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení vodoprávního řízení - studna na parc. 457
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - kormorán
28. 02. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 02. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k věřejnému jednání rozš. NN
12. 02. 2019 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 2017
12. 02. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 20.2.2019
11. 02. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 20.2.2019
07. 02. 2019 Výroční zpráva dle zákona 106/99 Sb. za rok 2018
16. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ná..." již není dostupný.
04. 12. 2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky
21. 11. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Silůvky na roky 2020 -2021
21. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Silůvky na rok 2019
21. 11. 2018 Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko, vč. rozpočtu a rozpočtového výhledu
21. 11. 2018 Oznámení o zveřejněných dokumentech návrhů rozpočtů a výhledů dle zákona 250/2000 Sb.
21. 11. 2018 Ceník vodného a stočného v obci Silůvky platný pro rok 2019
21. 11. 2018 ZŠ a MŠ Silůvky - Návrh rozpočtu r. 2019, plnění rozpočtu 2018 a střednědobý výhled r. 2020-2021
19. 11. 2018 Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zákona 250/2000 Sb.
15. 11. 2018 Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových vod z toků
29. 10. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava proovozu na místní komunikaci - křižovatky Anenské a Sokolské ul.
23. 10. 2018 Informace o konání ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 31.10.2018
07. 10. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Silůvky
03. 10. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu
15. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
05. 09. 2018 Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
04. 09. 2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 12.9.2018
03. 09. 2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu křižovatka ul. Anenská a Sokolská, Silůvky
17. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí
30. 07. 2018 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost - přestupky

XML